Sport en bewegen in de buurt

Nationale Kennisdag 11 december 2014 in Amersfoort

Op 11 december 2014 vindt de Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een complete dag over de kansen van sport en bewegen in het sociaal domein!

 • Datum: 11 december 2014
 • Tijdstip:09:00
 • Locatie:De Rijtuigenloods
 • Plaats: Amersfoort

Sport en bewegen draagt bij aan een goede gezondheid. Maar er is meer. Sport- en beweegactiviteiten dienen als uitstekend bindmiddel in wijken en buurten. Het brengt mensen bij elkaar; laat iedereen meedoen en talenten tot bloei komen. Daarom werken lokale sport- en beweegaanbieders vaker samen met 1 of meerdere sectoren zoals, onderwijs, welzijn, gezondheid, zorg, cultuur en bedrijfsleven.

Het centrale thema van de kennisdag 2014 is: hoe kan het programma Sport en Bewegen in de Buurt met de inzet van buurtsportcoaches / combinatiefunctionarissen en de Sportimpuls verbonden worden met het sociaal domein? In het plenaire programma neemt de dagvoorzitter de deelnemers mee in een superbrainstorm. Daarnaast bestaat de keuze uit diverse workshops. Een greep uit de thema’s die in de workshops en (lunch)tafelgesprekken aan bod komen.

 • Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris De buurtsportcoach in een glansrol op het sociaal domein: werk, zorg en jeugd.
 • Sportimpuls Het effect van een subsidie als de Sportimpuls op de uitrol van de decentralisaties in gemeenten.
 • Kwaliteitsimpuls buurtsportcoach Aanvullend traject gericht op de kwaliteit en inzet van de buurtsportcoach. Praat mee en geef invulling aan de kwaliteitsimpuls.
 • Sociale wijkteams Voorwaarden en vervolgstappen om sport en bewegen (meer) te betrekken bij wijkvraagstukken.
 • Meten=weten Hoe staat de gemeente er voor en welke doelgroepen blijven achter met sport en bewegen? Enkele instrumenten als oplossing voor vraagstukken.
 • Beweegvriendelijke omgeving Hoe gemeenten intensiever gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte,  zowel binnen als buiten, om te (stimuleren tot) sporten en bewegen.
 • Sport en cultuur samen scoren! Sport en cultuur dragen bij aan een prettiger leefomgeving. Voorbeelden en succesverhalen ter inspiratie.

We gaan speeddaten

Naast de inhoudelijke sessies brengen wij deelnemers aan de Kennisdag in contact met interessante organisaties voor advies en voor mogelijke samenwerkingen. Op basis van vooraf geïnventariseerde vragen en wensen zoeken wij geschikte organisaties en adviseurs om mee te sparren. Hiermee komen we tot zoveel mogelijke geslaagde ‘matches’ en worden in een snelkookpan adviezen gegeven en ervaringen uitgewisseld. Het speeddaten wordt begeleid door een team van ‘matchmakers’. 

Programma

09.00 Inloop
09.30-10.30 Superbrainstorm deel I
10.30-11.45 Workshops en speeddates
11.45-13.15 Lunch, rondetafelgesprekken
13.15-13.45 Superbrainstorm deel II
14.00-15.15 Workshops en speeddates
15.15 Afsluiting

Zie voor meer informatie het uitgebreide programma

 Aanmelden

De Kennisdag is er voor teamleiders, beleidsmedewerkers, coördinatoren van gemeenten, sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen.

Aanmelden: klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan. Deelname bedraagt €119,-.

Voor vragen kun je contact opnemen met het Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt, 070 – 373 80 53 of info@sportindebuurt.nl. Houd voor de meest actuele stand van zaken ook de website www.sportindebuurt.nl en Twitter@sportindebuurt in de gaten. Praat u mee? Gebruik dan #sportindebuurt.


Tot ziens op donderdag 11 december in Amersfoort!

ontmoeten – verbinden – verdiepen – netwerken - speeddaten