Sport en bewegen in de buurt

Zicht op sport- en cultuurcoaches: monitoren en evalueren

Wat doen we landelijk om de resultaten van beleid omtrent sport- en cultuurcoaches te meten? En wat kun je in je eigen gemeente doen om inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid rondom sport- en cultuurcoaches? Die vragen staan centraal in dit webinar. Het webinar bestaat uit twee delen:

1. Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties: jaarlijkse vragenlijst

In het eerste deel gaan we in op de jaarlijkse vragenlijst voor gemeenten die deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Deze gemeenten ontvingen begin juni een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen (met als deadline september). In het webinar laten we je zien hoe de omgeving van de vragenlijst werkt.

2. Monitoren in je eigen gemeente: stappenplan

Het tweede deel van het webinar gaat over de mogelijkheden om in je eigen gemeente meer inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid rondom de sport- en cultuurcoaches. Hiervoor heeft het Mulier Instituut een stappenplan ontwikkeld. In het webinar nemen we je mee door het stappenplan, delen we voorbeelden van gemeenten en staan we stil bij nut en noodzaak van monitoren en evalueren.

Aanvullende info:
Publicaties monitoring en evaluatie BRC
Panel sport- en cultuurcoaches en werkgeverspanel sport- en cultuurcoaches

Webinar Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches

Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Werk je bij een gemeente? Of ben je werkgever van zo’n combinatiefunctionaris? In dit webinar met Marian van Miert (LKCA), Paul van der Meer (Kenniscentrum Sport) en Ingrid Wijntjens (Vereniging Sport en Gemeenten) praten we je bij over de veranderingen in de regeling.

(Heb je problemen met afspelen? Dat ligt waarschijnlijk aan je browserinstellingen. Probeer het in een andere browser of op een ander apparaat.)