Sport en bewegen in de buurt

Magazines

Wilt u een exemplaar per post ontvangen? Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Buurtsportcoach.

BUURTSPORTCOACH. magazineBUURTSPORTCOACH. schetst een divers beeld van praktische voorbeelden hoe binnen de gemeenten buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen worden ingezet. Zowel de buurtsportcoaches zelf als de werkgevers en betrokken lokale organisaties komen aan het woord. Het magazine is een verzameling van interessante artikelen, tips en cijfers over diverse thema’s rondom de buurtsportcoach. 

Buurtsportcoach. Samenspel

BUURTSPORTCOACH. magazineBUURTSPORTCOACH. Samenspel schetst een divers beeld van duurzame voorbeelden, waarbij de verschillende ketenpartners aan het woord komen. Dit levert onder andere een hele verzameling tips voor de sport- en beweegsector op. Daarnaast geven kopstukken uit andere sectoren hun visie op de samenwerking met de sport- en beweegsector.

Speel het Sportieve Samenspel!

Buurtsportcoach. Kwetsbare doelgroepen

Foto cover BSC magazine kwetsbare doelgroepen

BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt.

Buurtsportcoach. Ga zo door!

cover BSC nr4BUURTSPORTCOACH. Ga zo door! schetst de opbrengsten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. 

Grenzeloos actief.

cover magazine Grenzeloos actief. is een speciale uitgave van het Buurtsportcoach magazine. Verhalen van regionale samenwerkingsverbanden die sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk maken staan centraal. Ook vind je er inspirerende portretten van deelnemers en coaches van Samen voor Goud.

Grenzeloos actief

Boek_GrenzeloosActief-ronde7-1Veel van de ervaringen, learnings en verhalen van Grenzeloos actief zijn opgetekend in het afsluitende magazine. In het magazine vind je onder meer een interview met programmaleider Rita van Driel, verhalen over goede voorbeelden van regionele samenwerkingen en interviews met mensen uit het veld.