Sport en bewegen in de buurt

Factsheets

Factsheet Gehandicaptensport
Breng mensen met een beperking blijvend in beweging!


Factsheet Ouderbetrokkenheid

Ouders betrekken bij sport- en beweegaanbod! Belangrijk, maar hoe?

 factsheet ouderenparticipatie
Van kwetsbare naar vitale ouderen door sport en bewegen

Factsheet chronisch zieken
Mensen met een chronische aandoening in beweging door goede samenwerking met de gezondheidszorg

U kunt ook exemplaren aanvragen via info@sportindebuurt.nl