Sport en bewegen in de buurt

Programma algemeen

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt (SBB Monitor)
Het Mulier Instituut stelt jaarlijks een voortgangsrapportage voor het Programma Sport en Bewegen in de Buurt op. In de SBB Monitor worden alle onderzoeken, monitoren en registraties op het terrein van sport en bewegen in de buurt gebundeld en op hoofdlijnen samengevat, zodat een compleet overzicht ontstaat van de ontwikkelingen op dit terrein en de voortgang in het SBB-beleid.