Sport en bewegen in de buurt

Buurtsportcoaches

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Monitor Brede impuls combinatiefuncties
In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur en sinds 2012 ook andere sectoren zoals welzijn, zorg en kinderopvang wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren.

Verdiepingsonderzoek Buurtsportcoaches
Het Mulier Instituut en Kennispraktijk voeren in opdracht van het ministerie van VWS verdiepingsonderzoeken uit naar effecten en processen van de inzet van buurtsportcoaches.

Onderzoeksproject ‘Verbinding Zorg, Sport en Bewegen’
Vanaf september 2013 zijn de Wageningen Universiteit en het Radboudumc van start gegaan met het onderzoeksproject ‘Verbinding Zorg, Sport en Bewegen'. Het project is inmiddels afgerond. Promovendi Karlijn Leenaars en Eva Smit hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking van buurtsportcoaches met lokale zorg- en sportaanbieders en de effecten daarvan op het beweeggedrag van buurtbewoners. Bij dit project waren Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), VSG, ROS en KNGF betrokken.

Bekijk dit filmpje voor een impressie van het project.

Evaluatie Buurtsportcoaches
Het Mulier Instituut en acht sporthogescholen voeren samen met subsidie van het ministerie van VWS in de periode 2016-2017 een omvangrijk evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie en opbrengsten van de regeling Brede impuls combinatiefuncties (buurtsportcoachregeling).
Kijk voor meer informatie op: www.evaluatiebuurtsportcoaches.nl.

Downloads Buurtsportcoaches

Beschikbare downloads