Sport en bewegen in de buurt

Onderzoek

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Het ministerie van VWS zorgt voor monitoring en evaluatie van het totale programma. Deze monitoring is zowel gericht op de vraag in hoeverre de doelstellingen worden bereikt als wat de bijdrage hieraan is van de verschillende onderdelen van dit programma, namelijk de Buurtsportcoaches en de Sportimpuls. De monitoring van de verschillende onderdelen van het programma gebeurt op basis van een beperkt aantal indicatoren. Zowel bij de monitoring als de evaluatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare data en worden de administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt.

Lokaal aan de slag met monitoring en evaluatie? Wij helpen je graag!
Hulp nodig? Monitoring en evaluatie