Sport en bewegen in de buurt

Gezonde School

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Gezonde-School

Een Gezonde School kiest ervoor structureel te werken aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen of studenten. Het doel van Gezonde School is bijdragen aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking door op scholen gezondheid een centrale plaats te geven. Dus niet tijdens één of twee lessen per jaar, maar door de hele school heen. Dus in de lesstof, op het schoolterrein, in het beleid, in schoolactiviteiten. Een school bepaalt daarbij zelf aan welk thema de school extra aandacht besteedt, zoals voeding, bewegen en sport of roken, alcohol en drugs. 

Gezonde School wil dat het onderwerp gezondheid op een natuurlijke manier deel gaat uitmaken van het DNA van een school. Daar worden studenten en leerlingen, en ook docenten en andere medewerkers letterlijk beter van. Dit leidt uiteindelijk tot gezondere leerlingen, betere schoolprestaties en minder ziekteverzuim. Een school presteert beter als er structureel aandacht is voor thema’s die met gezondheid te maken hebben.

Op de website Gezonde School staat alle informatie over wat nodig is om een Gezonde School te worden. Professionals die in het onderwijs werken vinden hier informatie om met gezondheid op scholen aan de slag te gaan. Per schooltype po, vo of mbo is informatie beschikbaar over Gezonde School-aanpak. Scholen die een Gezonde School willen worden, staan er niet alleen voor. Ze kunnen gratis advies en begeleiding krijgen van Gezonde School-adviseurs, die veelal werkzaam zijn bij GGD'en. Zij staan scholen met raad en daad bij om de juiste stappen te zetten.

Inmiddels mogen meer dan 1075 scholen zich Gezonde School noemen. Zij laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen, studenten en medewerkers belangrijk vinden. Gezonde Scholen hebben hun resultaten voorgelegd aan externe deskundigen. Deze deskundigen hebben de resultaten van de school getoetst en positief beoordeeld. De Gezonde School krijgt dan een vignet en mag zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen.

Buurtsportcoach en de Gezonde School-adviseur (GGD)
De buursportcoach en de Gezonde School-adviseur hebben een duidelijk raakvlak; de gezondheid van de schoolgaande kinderen en of jongeren. De Gezonde School-adviseur is het aanspreekpunt voor de school over onderwerpen die te maken hebben met gezondheid. Samen met de buurtsportcoach is het mogelijk een brug te slaan tussen de school en de wijk/gemeente. Lees meer hierover in het document Buurtsportcoaches en de Gezonde School.

Handleiding Gezonde School
Voor de Gezonde School-adviseur is een handleiding geschreven. Deze handleiding biedt informatie over het kiezen van activiteiten die de school kan uitvoeren, of hoe een school inzicht krijgt in de gezondheidssituatie van haar leerlingen en medewerkers. Meer informatie over de handleiding staat op www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/aan-slag-gezonde-school. Ook de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach kan deze handleiding gebruiken. Zo staat in de handleiding een handig overzicht van erkende activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Daarnaast hebben scholen misschien vragen over het werken aan de gezondheid van leerlingen. De handleiding biedt hen wellicht een aanknopingspunt voor een antwoord. De combinatiefunctionaris of buursportcoach kan de school of de gemeente ook verwijzen naar de handleiding.

Basistraining Gezonde School
Voor buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen die werken met kinderen (0-18 jaar) is de basistraining Gezonde School ontwikkeld. Met als doel buurtsportcoaches kennis te laten maken met de Gezonde School, inzicht te geven in de rol van de Gezonde School-adviseur/GGD en inzicht te geven hoe beide partijen elkaar kunnen versterken.

Meer weten?