Sport en bewegen in de buurt

Wat is de kwaliteitsimpuls?

 - Sport en Bewegen in de Buurt

In vrijwel iedere gemeente zijn buurtsportcoaches (of combinatiefunctionarissen) actief. Landelijk zijn dat meer dan 4000 buurtsportcoaches, die belangrijke verbindingen leggen richting sport en bewegen in gemeenten en wijken. Van Groningen tot in Limburg en van Amsterdam tot in Hof van Twente doen buurtsportcoaches zeer uiteenlopend werk: uitvoerend of coördinerend, voor verschillende doelgroepen, met diverse takken van sport en verschillende samenwerkingspartners. Soms heten ze ‘gewoon’ buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen, maar lokaal komen we ook beweegmakelaars, beweegconsulenten, talentcoaches en gezondheidsmakelaars tegen.

De kwaliteitsimpuls is er voor al deze professionals die werken vanuit de regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’. En voor de werkgevers. Want samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteitsontwikkeling van deze nieuwe, jonge beroepsgroep. Zodat we allemaal optimaal blijven profiteren van de inzet van de buurtsportcoach.

De kwaliteitsimpuls valt onder het programma Sport en Bewegen in de Buurt en is een soort paraplu. Vanuit de kwaliteitsimpuls wordt bijvoorbeeld gewerkt aan overzichten met relevante opleidingen, kennisproducten en instrumenten. Maar ook aan een app en een branchecertificaat voor buurtsportcoaches. Allemaal manieren om te werken aan (persoonlijke) ontwikkeling en professionalisering. Ook worden gesprekken gevoerd met werkgevers en provinciale sportraden, om behoeften te inventariseren maar ook goede voorbeelden op te halen. Op lokaal en regionaal niveau gebeurt namelijk ook al veel!

Via deze website en de app, maar ook tijdens de Lerende Netwerken, de Kennisdag en de Buurtsportcoachdag, word je op de hoogte gehouden.

Meer informatie of meedenken?
Voor meer informatie over de kwaliteitsimpuls kun je terecht bij Marloes Aalbers (marloes.aalbers@kcsport.nl) of via info@sportindebuurt.nl

Wil je meedenken over de invulling van de kwaliteitsimpuls? Heb je voorbeelden van hoe je lokaal of regionaal kunt werken aan kwaliteit en (persoonlijke) ontwikkeling? Of wil je een behoefte kenbaar maken? WIJ HOREN HET GRAAG!