Sport en bewegen in de buurt

Producten en instrumenten

Hier vind je een overzicht van praktische kennisproducten en instrumenten voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Het overzicht is tot stand gekomen met input van vele organisaties, maar is niet compleet. Heb je een toevoeging? Stuur een mail naar marloes.aalbers@kcsport.nl.

Filteropties

Filter op Thema

Filter op Type Product

Reset Filter

Evaluatie van samenwerking (checklist coordinated action)

Het uitvoeren van de checklist coordinated action geeft inzicht in de successen en verbeterpunten met betrekking tot samenwerking. De checklist biedt aanknopingspunten voor wenselijke veranderingen en kan een basis vormen voor een actievoorstel en nieuwe afspraken. De checklist is bedoeld om een discussie op gang te brengen en daarmee de samenwerking te faciliteren. Reserveer tenminste twee uur om de tijdlijn in kaart te brengen en met elkaar te bespreken wat opvalt en welke acties hieruit voortvloeien. Je kunt ook een onafhankelijke procesbegeleider vragen om het proces te begeleiden.

Valt onder de volgende thema's:

 • Monitoring en Evaluatie
 • Verbinding met gezondheidszorg

Download bijlage

Monitor beweeggedrag (squash)

De Squash-vragenlijst kan worden gebruikt om het beweeggedrag van deelnemers in kaart te brengen. Daarnaast is de Squash-vragenlijst geschikt om veranderingen bij een individu over de tijd te berekenen. Dit is mogelijk door de vragenlijst periodiek te laten invullen. Uitkomsten kunnen de buurtsportcoach helpen een beweegprogramma op maat aan te bieden. Het invullen kost vijf minuten per deelnemer. Het instrument is te gebruiken zonder specifieke achtergrondkennis.

Valt onder de volgende thema's:

 • Monitoring en Evaluatie
 • Verbinding met gezondheidszorg

Download bijlage

Monitor interventies

Met de interventiemonitor maakt u aangeboden interventies en sport- en beweegactiviteiten inzichtelijk. Kenmerken van de activiteit, doelen, doelgroepen, evaluatie en andere opmerkingen kunt u koppelen aan beweegactiviteiten. Het invullen kost vijf minuten per activiteit. Het instrument is te gebruiken zonder specifieke achtergrondkennis.

Valt onder de volgende thema's:

 • Monitoring en Evaluatie
 • Verbinding met gezondheidszorg

Download bijlage

Evaluatie van samenwerking (tijdlijnmethode)

De tijdlijn is een instrument waarmee je de samenwerking kunt evalueren met samenwerkingspartners. Het een vrij eenvoudige methode, die in onderstaande download wordt toegelicht. Je kunt de tijdlijnmethode met alle samenwerkingspartners doen. Reserveer tenminste twee uur om de tijdlijn in kaart te brengen en met elkaar te bespreken wat opvalt en welke acties hieruit voortvloeien. Je kunt ook een onafhankelijke procesbegeleider vragen om het proces te begeleiden.

Valt onder de volgende thema's:

 • Samenwerking
 • Monitoring en Evaluatie
 • Verbinding met gezondheidszorg

Tijdlijnevaluatie

Netwerkanalyse

Met de netwerkanalyse breng je de relevante organisaties en personen rondom een project of initiatief in kaart. Je kunt een netwerkanalyse maken voor de gewenste situatie of voor de huidige situatie. Hieruit komen acties (wenselijke verbindingen) waar je mee aan de slag kunt gaan. Je kunt de netwerkanalyse ook gebruiken om de groei of veranderingen van een netwerk in kaart te brengen. Hiertoe doe je de netwerkanalyse bijvoorbeeld ieder half jaar, bij voorkeur met een aantal samenwerkingspartners.

Valt onder de volgende thema's:

 • Samenwerking
 • Monitoring en Evaluatie
 • Verbinding met gezondheidszorg

Download bijlage

Monitor algemene gezondheid (rand-36)

Rand-36 meet de eigen perceptie van de fysieke mogelijkheden van volwassenen en ouderen. De vragenlijst bestaat uit 36 items en bevat schalen voor fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen door fysiek probleem, rolbeperkingen door emotioneel probleem, mentale gezondheid, energie, pijn en algemene gezondheidsbeleving. Daarnaast is de Rand-36 vragenlijst geschikt om veranderingen bij een individu over de tijd te berekenen. Dit is mogelijk door de vragenlijst periodiek te laten invullen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Monitoring en Evaluatie
 • Verbinding met gezondheidszorg

Monitor algemene gezondheidstoestand

Het Stappenplan Samen Sporten

NOC*NSF en NSGK ontwikkelden samen het Stappenplan Samen Sporten, en de bijbehorende website vol tips om meer mensen met én zonder beperking samen te laten sporten

Valt onder de volgende thema's:

Stappenplan Samen Sporten

Evaluatie Kompas

In het Evaluatie Kompas van NISB staan 100 vragenlijsten bij elkaar waarmee je sport- en beweegaanbod kunt evalueren. Via de zoekfilters vind je de vragenlijst die aansluit die bij jouw aanbod.

Valt onder de volgende thema's:

 • Monitoring en Evaluatie

Evaluatie Kompas

Instrumenten voor het opstarten en begeleiden van samenwerking

In onderstaand artikel van Kenniscentrum Sport vind je vier instrumenten die je kunt gebruiken bij het opstarten en begeleiden van samenwerkingsprocessen. In het artikel staan afbeeldingen en instructiefilmpjes van alle instrumenten, met uitleg over het gebruik en het nut.

Valt onder de volgende thema's:

 • Samenwerking

Artikel over de 4 instrumenten voor een goede samenwerking

Tipsheet ‘Borging van lokale sportinitiatieven’

In deze tipsheet staan de 6 bouwstenen van borging, voor het verduurzamen en inbedden van jouw sport- of beweegproject. Per bouwsteen krijg je tips, tools en voorbeelden aangereikt. Tip: gebruik deze tipsheet al bij het opstarten en ontwikkelen van jouw sport- of beweegaanbod, en het schrijven van het plan of de aanvraag. Zo vergroot je de kans op borging!

Valt onder de volgende thema's:

 • Succesvol sport- en beweegaanbod
 • Borging en verduurzaming

Tipsheet Borging van lokale sportinitiatieven

Beweegactiviteiten voor ouderen

Er bestaan legio beweegprogramma’s, -interventies, -activiteiten en -cursussen voor ouderen. Maar welke kies jij om ouderen in beweging te krijgen? In dit eerste artikel vind je erkende beweegprogramma’s en -interventies uit de database van Effectief Actief.

Valt onder de volgende thema's:

 • Succesvol sport- en beweegaanbod

Beweegactiviteiten voor ouderen

Meetinstrumenten beweeggedrag kwetsbare ouderen

Kenniscentrum Sport heeft een inventarisatie gemaakt van meetinstrumenten waarmee aspecten van het beweeggedrag van kwetsbare ouderen kunnen worden bepaald en gemonitord.

Valt onder de volgende thema's:

 • Monitoring en Evaluatie

Meetinstrumenten beweeggedrag kwetsbare ouderen

Buitenactiviteiten voor ouderen

Een handig overzicht van erkende aanpakken met buitenactiviteiten voor ouderen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Succesvol sport- en beweegaanbod

Buitenactiviteiten voor ouderen

Werkboek naschoolse beweegactiviteiten voor de buurtsportcoach

Het werkboek met voorbeelden, tips en uitgewerkte activiteiten is te bestellen via het Jan Luitingsfonds. Het Werkboek voor de buurtsportcoach is gemaakt door SLO, samen met veel buurtsportcoaches, mbo- en ALO-docenten.

Valt onder de volgende thema's:

Werkboek naschoolse beweegactiviteiten voor de buurtsportcoach

Toolkit en promotiematerialen Nationale Sportweek

Via de website van de Nationale Sportweek is een sport- en spelactiviteitenboek voor (vak)leerkrachten, trainers, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches te vinden.

Valt onder de volgende thema's:

 • Zichtbaarheid (marketing)

Nationale Sportweek

Brochure 'Sociale marketing'

Brochure van het RIVM: Sociale marketing. Verleiden tot gezonder leven! Informatie over de acht bouwstenen van een sociale marketingaanpak met tips en voorbeelden.

Valt onder de volgende thema's:

 • Zichtbaarheid (marketing)

Sociale marketing. Verleiden tot gezonder leven!

Brochure 'De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen'

De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen is een brochure van Special Heroes met persoonlijke verhalen en gouden tips van deze functionarissen, trainers en vakleerkrachten.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met onderwijs

De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen

Folder Sporthelden: begeleiden van sporters met beperkingen

De folder Sporthelden – Geef jij ze eens kans van Special Heroes geeft tips aan trainers en coaches voor het begeleiden van sporters met uiteenlopende beperkingen (autisme, gedragsproblemen, visuele beperking of auditieve beperking).

Valt onder de volgende thema's:

Sporthelden – Geef jij ze eens kans

Boekje 'Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het (speciaal) onderwijs'

In het boekje ‘Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs’ van NOC*NSF staan tips en trics gymleraren, trainers en buurtsportcoaches, om sportactiviteiten zo te ontwikkelen zodat ook kinderen met een handicap mee kunnen doen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met onderwijs

Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs

Binden en behouden van jongeren bij de sport

Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en de sportbonden hebben diverse producten ontwikkeld om buursportcoaches, trainers jeugdcommissie, bestuur van sportclubs, bewegingsonderwijzers en gemeenten op dit thema te ondersteunen. In dit artikel staat een overzicht van de beschikbare producten.

Valt onder de volgende thema's:

Binden en behouden van jongeren bij de sport

Beweegprogramma's voor jeugd in lage inkomensbuurten

Succesvolle sport- en beweegprogramma's voor jeugd in lage inkomens buurten met informatie, tips, voorbeelden en instrumenten.

Valt onder de volgende thema's:

 • Succesvol sport- en beweegaanbod

Beweegprogramma's voor jeugd in lage inkomensbuurten

Toolbox 'Kracht van sport' van de Vitale Sportvereniging

De toolbox 'Kracht van Sport' is te downloaden via de website van de Vitale Sportvereniging. De toollbox geeft vrijwilligers praktische tips om problemen te signaleren bij jongeren en handvatten om ermee om te gaan.

Valt onder de volgende thema's:

 • Veilig Sportklimaat

Toolbox 'Kracht van sport' van de Vitale Sportvereniging

Factsheet Gehandicaptensport

De factsheet gehandicaptensport van Sport en Bewegen in de Buurt biedt een overzicht van onder andere interventies en handreikingen voor buurtsportcoaches over sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Valt onder de volgende thema's:

Factsheet gehandicaptensport

Stappenplan, tips en handleiding voor monitoring van leefstijlinterventies

In dit artikel 'meten is (z)weten!' van Kenniscentrum Sport vind je een stappenplan met tips en een handleiding voor het monitoren van een leefstijlinterventie.

Valt onder de volgende thema's:

 • Monitoring en Evaluatie

Stappenplan, tips en handleiding voor monitoring van leefstijlinterventies

Lokale samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven

Sport & Zaken en Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) hebben samen succesfactoren en tips voor sportverenigingen en bedrijven verzameld, over de lokale samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven om sportparticipatie te verhogen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met bedrijfsleven

succesfactoren en tips voor sportverenigingen

Erkende interventies voor mensen met een beperking

Een overzicht van interventies (sport- en beweegaanpakken) die in de praktijk 'bewezen effectief' zijn, gericht op sportstimulering van mensen met een beperking.

Valt onder de volgende thema's:

 • Succesvol sport- en beweegaanbod

Erkende interventies voor mensen met een beperking

Effectief Actief: database met effectieve sport- en beweeginterventies

Effectief Actief: database met effectieve sport- en beweeginterventies

Valt onder de volgende thema's:

 • Succesvol sport- en beweegaanbod

Effectief Actief: database met effectieve sport- en beweeginte

Overzicht van tools ouderbetrokkenheid

Een handig overzicht van Kenniscentrum Sport van websites en tools over het betrekken van ouders.

Valt onder de volgende thema's:

 • Ouderbetrokkenheid

Overzicht van tools ouderbetrokkenheid

Sporten en bewegen met een chronische aandoening

De voorlichtingswebsite van Sportgeneeskunde Nederland geeft praktische informatie en tips over sporten en bewegen met verschillende chronische aandoeningen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Gezondheid en preventie

voorlichtingswebsite van Sportgeneeskunde Nederland

Tipsheet 'Buurtsportcoach Brand yourself!'

Tips en een stappenplan voor buurtsportcoaches over profilering en zichtbaarheid in de wijk, richting doelgroep, samenwerkingspartners, opdrachtgever, enzovoort.

Valt onder de volgende thema's:

 • Zichtbaarheid (marketing)

Tipsheet 'Buurtsportcoach Brand yourself!'

Brochure met werkzame principes voor samenwerking tussen zorg, sport en bewegen

Brochure van Kenniscentrum Sport: Wat werkt? Wat zijn de werkzame principes voor lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen. Om doorstroom van mensen van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod te verbeteren.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met gezondheidszorg

Wat werkt? Wat zijn de werkzame principes voor lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen.

Tien tips: verbinding met eerstelijnszorg

Tien tips voor buurtsportcoaches van Kenniscentrum Sport over samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders en zorgverleners.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met gezondheidszorg

Tien tips voor buurtsportcoaches

Tien succesfactoren voor regionale samenwerking gehandicaptensport

Welke factoren maken de regionale samenwerking tot een succes? In dit artikel van Kenniscentrum Sport zijn tien succesfactoren beschreven.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met gezondheidszorg

Tien succesfactoren voor regionale samenwerking gehandicaptensport

Factsheet 'Zichtbaar maken van opbrengsten'

Factsheet van het Oranje Fonds, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF ontwikkeld vanuit het programma Kracht van Sport. In deze factsheet staan tips en voorbeelden over monitoren, evalueren en communicatie. Met als doel om de opbrengsten van je project beter in beeld te brengen, en daarmee structurele financiering te vinden.

Valt onder de volgende thema's:

 • Monitoring en Evaluatie
 • Zichtbaarheid (marketing)

Factsheet 'Zichtbaar maken van opbrengsten'

Factsheet 'Draagvlak in je sportvereniging voor een sociaal sportproject'

Een factsheet van het Oranje Fonds, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF over het creëren van draagvlak in je sportvereniging voor een sociaal sportproject. Met tips en voorbeelden.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met sociaal domein

Factsheet 'Draagvlak in je sportvereniging voor een sociaal sportproject'

Factsheet over de inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen in het onderwijs

Factsheet over de inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen in het onderwijs, opgesteld in samenwerking met de PO-raad, de VO-raad en de MBO raad.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met onderwijs

inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen in het onderwijs

Inzet van de combinatiefunctionaris bij de Gezonde School

Informatie over de raakvlakken tussen de Gezonde School en de combinatiefunctionaris / buurtsportcoach, met een filmpje over de werkwijze van de Gezonde School.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met onderwijs

filmpje over de werkwijze van de Gezonde School

Stappenplan preventief bewegen in de ouderenzorg

Stappenplan preventief bewegen in de ouderenzorg van Kenniscentrum Sport, met onder andere kennis, inspiratie en ervaringen van professionals.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met gezondheidszorg

preventief bewegen in de ouderenzorg

Factsheet ‘Inzet van maatjes in sociale sportinitiatieven’

Factsheet van het Oranje Fonds, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF vanuit het programma Kracht van Sport. In de factsheet staat informatie over de meerwaarde van maatjes of buddies in een (sport)project, tips en voorbeelden.

Valt onder de volgende thema's:

 • Vrijwilligers

Factsheet ‘Inzet van maatjes in sociale sportinitiatieven’

Factsheet ‘Inzet van vrijwilligers in sociale sportinitiatieven’

Factsheet van het Oranje Fonds, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF vanuit het programma Kracht van Sport. De factsheet bevat tips en voorbeelden voor het werven en begeleiden van vrijwilligers in een sociaal sportproject, met als doel het beste uit je vrijwilligers en je project te halen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Vrijwilligers
 • Verbinding met sociaal domein

Factsheet ‘Inzet van vrijwilligers in sociale sportinitiatieven’

Gezonde sportkantine

Een website met tips, voorbeelden, recepten en andere praktische informatie over de gezonde sportkantina

Valt onder de volgende thema's:

 • Gezondheid en preventie

Gezonde Sportkantine

Handboek Communicatie

Dit handboek communicatie van Rotterdam Sportsupport bevat tips, voorbeelden en veel handvatten voor clubs om hun communicatie naar een hoger niveau te tillen. Zowel op strategisch als uitvoerend vlak.

Valt onder de volgende thema's:

 • Zichtbaarheid (marketing)

Handboek Communicatie

Inspiratiedocument 'Beter benutten van sport in het sociaal domein'

In dit inspiratiedocument van DSP en Sportservice Noord-Holland staan tips, voorbeelden en een stappenplan om meer en beter gebruik te maken van sport in het sociale domein.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met sociaal domein

Beter benutten van sport in het sociaal domein

Brochure 'De PLUS van de open club'

De brochure ‘De PLUS van de open club’ van Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) beschrijft goede voorbeelden van open sportverenigingen in dubbelportretten. Succesfactoren en een kort 7-stappenplan staan achterin de brochure beschreven.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met sociaal domein

De PLUS van de open club

Brochure 'Sport beweegt naar werk'

In de brochure ‘Sport beweegt naar werk’ van Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) staan negen praktijkvoorbeelden uitgewerkt van mogelijkheden die de sportclub biedt voor arbeidsmarktbeleid. De verhalen zijn beschreven vanuit perspectief van de sportaanbieder en vanuit de ervaring van gemeente, UWV of re-integratiebureau.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met sociaal domein

Sport beweegt naar werk

Factsheet Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein

Factsheet van Oranje Fonds, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF die is ontwikkeld vanuit het programma Kracht van Sport. In de factsheet staan tips en voorbeelden over succesvolle samenwerking in sociale sportinitiatieven.

Valt onder de volgende thema's:

 • Samenwerking
 • Verbinding met sociaal domein

Factsheet Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein

Brochure 'De sociale kracht van sport'

Een brochure van Kenniscentrum Sport met vijf praktijkvoorbeelden en de 5 bouwstenen van een sterk sociaal sportinitiatief. De voorbeelden - aan de hand van dubbelinterviews met mensen uit sport en sociaal domein - zijn afkomstig uit de programma's Kracht van Sport en Spor & Bewegen in de Buurt.

Valt onder de volgende thema's:

 • Samenwerking
 • Verbinding met sociaal domein

Brochure 'De sociale kracht van sport'

factsheet 'Denk aan sport'

Deze factsheet van Verwey Jonker Instituut geeft tips aan gemeenten over het stimuleren van samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein en sportverenigingen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met sociaal domein

factsheet van Verwey Jonker Instituut

Magazine Publiek-private samenwerking: resultaat of risico

In het magazine ‘Publiek-private samenwerking: resultaat of risico’ van Sport en Bewegen in de Buurt staan een check-list en diverse voorbeelden beschreven.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met bedrijfsleven

Publiek-private samenwerking: resultaat of risico

Factsheet: geld aanvragen (criteria) bij het Oranje Fonds voor sportinitiatieven

In deze factsheets staan de criteria vermeld van het Oranje Fonds voor het aanvragen van financiering voor een sportproject. Het Oranje Fonds financiert alleen goede sociale sportinitiatieven, waarbij sport als middel centraal staat.

Valt onder de volgende thema's:

 • Borging en verduurzaming

Factsheet criteria van het Oranje Fonds voor sociale sportinitiatieven

Factsheet borging van sociale sportinitiatieven

Factsheet van het Oranje Fonds, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF met tips en voorbeelden voor het borgen van sociale sportinitiatieven.

Valt onder de volgende thema's:

 • Borging en verduurzaming

Factsheet borging van sociale sportinitiatieven

Buurtscan: verzameling van instrumenten

De buurtscan (Sport en Bewegen in de Buurt) is een verzameling van instrumenten om vraag en behoefte in kaart te brengen. De buurtscan biedt ondersteuning bij het opstarten van een vraaggerichte aanpak. De buurtscan heeft een zoekfunctie.

Valt onder de volgende thema's:

 • Buurtscan

Buurtscan

Handreiking voor monitoring en evaluatie van sociale projecten

In ‘Zicht op effect’ van Movisie staat een overzicht van instrumenten (met toelichting) om zelf het effect van je aanpak te meten.

Valt onder de volgende thema's:

 • Monitoring en Evaluatie

Zicht op effect

De Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan

De Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan van Kenniscentrum Sport geeft op een snelle en eenvoudige manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van de wijk.

Valt onder de volgende thema's:

 • Beweegvriendelijke omgeving

Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan

Factsheet Ouderbetrokkenheid

Sport en Bewegen in de Buurt heeft een factsheet Ouderbetrokkenheid ontwikkeld met een stappenplan, succesvolle interventies en praktijkvoorbeelden.

Valt onder de volgende thema's:

 • Ouderbetrokkenheid

factsheet Ouderbetrokkenheid

Duizend en één kracht

Duizend en één kracht is een brochure van NISB en de KNVB over het vinden en binden van allochtone vrouwen voor vrijwilligerswerk bij de sportvereniging.

Valt onder de volgende thema's:

 • Vrijwilligers

Duizend en één kracht

Brochure Beweging in de wijk

'Beweging in de wijk' is een brochure van Pharos die stapsgewijs laat zien hoe organisaties de betrokkenheid van ouders bij buurt- en sportactiviteiten kunnen vergroten.

Valt onder de volgende thema's:

 • Ouderbetrokkenheid

Beweging in de wijk

Vrijwilligerskwadrant

Met het Vrijwilligerskwadrant van Movisie herkent u wat voor typen vrijwilligers u in huis hebt of haalt, zodat u daarop in kunt spelen bij de begeleiding.

Valt onder de volgende thema's:

 • Vrijwilligers

Vrijwilligerskwadrant

Publicaties over het succesvol inzette van maatjes of buddies

Op de website van het Oranje Fonds staan publicaties over het succesvol inzette van maatjes of buddies. Hier vind je ook goede voorbeelden en mogelijkheden voor financiële steun van maatjesprojecten.

Valt onder de volgende thema's:

 • Vrijwilligers

de website van het Oranje Fonds

Flyer met een overzicht van bijscholingen Veilig Sportklimaat

In deze flyer vind je een overzicht van bijscholingen uit het programma Veilig Sportklimaat, met tips over hoe je in jouw gemeenten een bijscholing organiseert voor bijvoorbeeld trainers of bestuursleden van verenigingen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Veilig Sportklimaat

flyer vind je een overzicht van bijscholingen uit het programma Veilig Sportklimaat

Goede voorbeelden Veilig Sportklimaat

Op de website van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ staan goede voorbeelden, producten en activiteiten voor verschillende doelgroepen zoals trainers, sportverenigingen, scheidsrechters en ouders.

Valt onder de volgende thema's:

 • Veilig Sportklimaat

goede voorbeelden, producten en activiteiten

Ondersteuningsproducten Veilig Sportklimaat Rotterdam Sportsupport

Rotterdam Sportsupport stelt op haar website ondersteuningsproducten beschikbaar voor sportverenigingen die willen werken aan een veiliger sportklimaat.

Valt onder de volgende thema's:

 • Veilig Sportklimaat

tien tips

Factsheet ‘Opvoeden met de buurt’

In de factsheet ‘Opvoeden met de buurt’ van de DSP Groep staan tips, ideeën en praktijkvoorbeelden voor sportverenigingen om hun pedagogische rol te versterken.

Valt onder de volgende thema's:

 • Veilig Sportklimaat

factsheet ‘Opvoeden met de buurt’

Handleiding Gezonde School

De Gezonde School is een aanpak waarmee scholen kunnen werken aan gezondheidsbevordering van leerlingen. Bekijk de tips en ervaringen over hoe samenwerking met de buurtsportcoach hieraan kan bijdragen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Gezondheid en preventie

De Gezonde School

Warming-up app en website voor buurtsportcoaches

VeiligheidNL heeft in samenwerking met de KNHB en het Athletic Skills Model (ASM) een Warming-up app en website voor buurtsportcoaches gelanceerd met oefeningen en tips om blessures te voorkomen. Hiermee kunnen buurtsportcoaches onderweg een warming-up op-maat maken.

Valt onder de volgende thema's:

 • Gezondheid en preventie

Warming-up app

Bewegen en gezond eten

Bewegen en gezond eten: informatie, praktijkvoorbeelden van buurtsportcoaches en beweegspellen over eten van het Voedingscentrum.

Valt onder de volgende thema's:

 • Gezondheid en preventie

Bewegen en gezond eten

4 inzichten voor trainers

Via ‘4 inzichten voor trainers’ is een boekje met praktische tips en succesfactoren te bestellen en een filmpje te bekijken over interactie tussen trainers en kinderen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Veilig Sportklimaat

4 inzichten voor trainers

De Wervingscirkel

De Wervingscirkel is een instrument van Movisie dat je helpt om een goed wervingsplan op te zetten en daarbij ook de opbrengst voor de vrijwilliger zelf duidelijk te maken.

Valt onder de volgende thema's:

 • Vrijwilligers

Wervingscirkel

Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

Meer Vrijwilligers in Korte Tijd is een methode van Sportservice Noord-Holland om via een gestructureerde belactie en een campagne vrijwilligers voor sportverenigingen te werven.

Valt onder de volgende thema's:

 • Vrijwilligers

Meer Vrijwilligers in Korte Tijd

TV Sportplezier

Op de website van TV Sportplezier staan tools, praktijkvoorbeelden en artikelen over ouderbetrokkenheid voor verenigingen en trainers om te werken aan een plezierige sportomgeving voor kinderen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Ouderbetrokkenheid

artikelen over ouderbetrokkenheid

Ouders en clubs: één doel

Ouders en clubs: één doel is een publicatie van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen met praktische tips voor sportverenigingen. Lees hoe je via informatie avonden of workshops ouders kunt betrekken bij het welzijn van hun sportende kind.

Valt onder de volgende thema's:

 • Ouderbetrokkenheid

Ouders en clubs: één doel

het Handboek Bedrijfssport

In het Handboek Bedrijfssport van Sport & Zaken staan tips en voorbeelden voor sportverenigingen en buurtsportcoaches die willen samenwerken met bedrijven en aanbod hebben of willen ontwikkelen voor werknemers.

Valt onder de volgende thema's:

 • Verbinding met bedrijfsleven

Handboek Bedrijfssport

Slimme sportconcepten van verschillende sportbonden

In de brochure ‘Sport en onderwijs’ van NOC*NSF staan slimme sportconcepten van verschillende sportbonden beschreven, om meer kinderen aan het sporten te krijgen.

Valt onder de volgende thema's:

 • Succesvol sport- en beweegaanbod

Sport en onderwijs