Sport en bewegen in de buurt

Train de trainer Beweegpret 55+ aan Zet, over bewegen met senioren

Met Beweegpret 55+ aan Zet worden senioren uitgedaagd om te bewegen en h t plezier te ervaren van bewegen. De werkwijze kan worden toegepast binnen organisaties waar senioren leven en recreëren, zoals verenigingen, buurthuizen, zorgcentra en ouderengroepen. Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen werkend met senioren moeten dan wel toegerust zijn om met de senioren op hun niveau te bewegen. Beweegpret 55+ aan Zet richt zich op de mogelijkheid om bewegen te integreren in de dagelijkse structuur van bijvoorbeeld zorgcentrum, verzorgingstehuis of vereniging. Daarmee levert Beweegpret 55+ aan Zet een bijdrage aan het stimuleren van bewegen en een actieve, gezonde leefstijl. Beweegpret, 55+ aan Zet’ kan gebruikt worden door Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen die werken met 55+ers en vanuit de werksetting een bijdrage wil leveren aan het stimuleren van bewegen met senioren. In de train-de-trainer Beweegpret 55+ aan Zet worden Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen door Huis voor Beweging opgeleid tot gecertificeerd trainer Beweegpret 55+ aan Zet. Gecertificeerde trainers kunnen de training zelfstandig uitzetten binnen hun eigen organisatie of daarbuiten. In de training wordt aandacht besteed aan overdracht van kennis, de beweegactiviteiten, trainersvaardigheden en coaching met betrekking tot Beweegpret.

Opleider

 • Bedrijf: Huis voor Beweging
 • Opleider: privaat-profit
 • E-mail: yrsa@huisvoorbeweging.nl

Over de opleiding

 • Duur: Tweedaagse training, 5 dagdelen dag(en)
 • Kosten: € €895,- tweedaagse training, inclusief overnachting en handreiking Beweegpret
 • Direct aanmelden

Thema

 • Specifieke doelgroepen
 • Gezondheid
 • Bewonersparticipatie
 • Communicatie / marketing
 • Samenwerken in de wijk

Opleidingsniveau

 • HBO , MBO

Wat kan ik verwachten?
Globaal programma dag 1:

 • Ochtend: Kennismaking met elkaar en de inhoud van Beweegpret 55+ aan Zet: o.a. beweeg mee het kan, samenwerkingsspelen, aangepaste sportspelen en activiteiten met andersoortig materiaal
 • Middag: trainersvaardigheden aan de hand van de inhoud van Beweegpret 55+ aan Zet
 • Avond: Leerstijlen, coachvaardigheden

Dag 2:

 • Ochtend: Inhoud van Beweegpret 55+ aan Zet: bewegen op muziek, bewegen valt goed, trainersvaardigheden
 • Middag: Opzet en uitvoering training Beweegpret 55+ aan Zet, evaluatie en uitreiking certificaat

Zijn er voorwaarden verbonden aan het volgen van de train de trainer?
Ervaring met lesgeven aan groepen volwassenen en affiniteit met sport en bewegen zijn voorwaarden om deel te kunnen nemen. Voor het waarborgen van de kwaliteit van de training vragen wij kandidaten voorafgaand aan inschrijving een intake- en motivatieformulier in te vullen

Hoe kan ik deelnemen?
Kijk voor trainingsdata op de trainingsagenda van Huis voor Beweging.
De train de trainer wordt ook incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op met info@huisvoorbeweging.nl of 06 53 21 98 79

Doel

Hoofddoel einddoelgroep senioren

Ouderen stimuleren tot bewegen om fitheid, zelfredzaamheid, actieve leefstijl  te bevorderen en een sociaal netwerk  in stand te houden of te verbeteren.

Het verhogen van de mogelijkheden tot bewegen en actieve leefstijl bij senioren wordt bereikt door deskundigheidsbevordering op het gebied van bewegen bij professionals, zoals activiteitenbegeleiders, trainers, medewerkers van zorgcentra en welzijnswerkers.

Subdoelen einddoelgroep:

Mogelijkheden bieden tot bewegen ten behoeve van plezierbeleving.

Om het beweegaanbod voor ouderen te verbeteren op kwantiteit en kwaliteit worden de volgende  subdoelen bij de intermediaire doelgroep nagestreefd:

 1. Verhogen van kennis bij zorgcentra, professionals en organisaties werkend met senioren over de mogelijkheden om beweegactiviteiten aan te bieden
 2. Verhogen van vaardigheden bij zorgcentra, professionals & organisaties werkend met senioren om beweegactiviteiten uit te voeren

Doelgroep

Uiteindelijke doelgroep

De einddoelgroep wordt gevormd door senioren 55+ in Nederland.

De interventie richt zich op alle ouderen, mobiel, minder mobiel, actief, minder actief. De interventie is zo ingericht dat de activiteiten worden aangepast aan elk niveau.

Beoordeel de opleiding Train de trainer Beweegpret 55+ aan Zet, over bewegen met senioren

Schrijf hieronder je recensie over de opleiding Train de trainer Beweegpret 55+ aan Zet, over bewegen met senioren. De tekst is pas zichtbaar wanneer je de recensie hebt geverifieerd met de mail.

Verzenden
SEB - Cursus: Parent ( SebCursus-SebBeoordeling )
 • No results find yet