Sport en bewegen in de buurt

Opleidingen

Hier vindt u een overzicht van opleidingen, (bij)scholingen en workshops die mogelijk interessant zijn voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. 

Dit overzicht doet geen uitspraak over kwaliteit van de opleidingen; de selectie is gemaakt op basis van thema's die aansluiten bij de werkzaamheden van een buurtsportcoach. Jouw opleiding ook in het aanbod bij Sport in de Buurt? Meld je opleiding aan!

Filteropties

Filter op Profiel

Filter op Thema

Filter op Opleidingsniveau

Reset Filter

B-Fit

Vanwege het succes van het meerjarige B-Fit programma heeft de Gelderse Sport Federatie (GSF) de cursus B-Fit coach basisonderwijs ontwikkeld voor professionals zoals combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. B-Fit laat kinderen, ouders én docenten kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. In de cursus leren de professionals van ervaringsdeskundigen in 4 dagen het concept van het succesvolle programma B-Fit . Waardoor zij in staat zijn het programma B-Fit zelfstandig op te zetten, uit te voeren en te implementeren op het basisonderwijs. Uit recent onderzoek van TNO* blijkt dat overgewicht en obesitas bij kinderen die deelnemen aan het programma B-Fit teruggedrongen wordt. B-Fit is als erkende interventie opgenomen op de menukaart Sportimpuls, op de interventiedatabase van RIVM en op de lijst van kansrijke beweeginterventies van NASB. *Eindrapportage TNO, november 2012.

Meer over B-Fit >>

Beweeg Wijs

Beweeg Wijs is een interventie, die op een unieke en beproefde manier, mensen méér in beweging brengt. Hierbij worden onder andere veel MBO-ers ingezet. Deze door Ron ten Broeke (interventie-eigenaar) bedachte werkwijze maakt momenteel een sterke landelijke groei door. Beweeg Wijs creëert op unieke wijze op schoolpleinen, in wijken en op sportverenigingen rijke speelplekken en bevordert de gezonde leefstijl, de bewegingsintensiteit en de ontwikkeling van speelgedrag. Het gebruik van de gedragskleuren van Erik Boot in deze methodiek maakt het mogelijk om op relatief eenvoudige wijze succesvol in te spelen op gedrag van leerlingen. Beweeg Wijs schoolt het personeel van de school (basisonderwijs of voortgezet onderwijs), en levert ook extra personeel, in veel gevallen een MBO-er: we creëren dus banen voor MBO ers. Onze Beweeg Wijs collega (MBO-er) ontzorgt de school en biedt veiligheid, structuur en een speelprogramma op het schoolplein. Dat is oprecht een succesfactor in de vele projecten van Beweeg Wijs. Inmiddels zijn meer dan 100 organisaties verspreid over het hele land bekend met de methodiek van Beweeg Wijs en maken zij steeds meer gebruik van de inzet van MBO-ers; professionals die sterk zijn in praktische vaardigheden. Door toedoen van de organisatie Beweeg Wijs en o.a. subsidies van de overheid, provincie en gemeenten is deze inzet haalbaar en betaalbaar .

Meer over Beweeg Wijs >>

Beweegcoordinator (woonzorginstellingen)

Beweegcoordinator. Je voert het beleid van het management uit m.b.t. bewegen voor alle bewoners van de woonzorginstelling, niveau 4. Je organiseert, stimuleert en implementeert hier het beweegaanbod aan de hand van de 7 bouwstenen van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) Fysiotherapeuten, Beweegbegeleiders, Buursportmedewerkers ( beleid doortrekken naar de wijk)

Meer over Beweegcoordinator (woonzorginstellingen) >>

Bewegingsdeskundige Seniorensport

De opleiding bevat de volgende onderdelen: Maatschappelijke ontwikkelingen Seniorspecifieke ontwikkelingen Levensfasen Vraag en aanbod Diversiteit Ontwikkeling in beleid van de overheid Belevingswereld Kernwaarden van senioren Levenshouding Gevoelsleeftijd Wie is de senior? Typologieën Attitudes en waarden in het leven Gezondheid en leefgewoonten Wensen en behoeften Service en gebruiksvriendelijkheid Communicatie Trainingsprogramma's Cardiovasculaire effecten op korte en lange termijn Effecten op hart- en vaatziekten Impact van ouderdomsziekten en -klachten Contra-indicaties voor testen en training Krachttraining, spiermassa en botdichtheid Kracht en functionele capaciteiten Veranderde stofwisseling De juiste trainingsvariabelen Stabiliteit, flexibiliteit en valpreventie Trainingseffecten op flexibiliteit Het belang van lenigheid Rol van training in het psychologisch functioneren Fysieke activiteiten en de cognitieve functies Fysieke activiteiten en depressie Fysieke activiteiten en zelfvertrouwen Training voor de zeer kwetsbare ouderen Trainbaarheid van zeer oude senioren Fysieke gesteldheid Alle veel voorkomende klachten bij senioren Welke training is de juiste bij welke klacht?

Meer over Bewegingsdeskundige Seniorensport >>

Buurtsportcoach Academy

De Buurtsportcoach Academy is een verzamelbegrip van een bijscholingsaanbod voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Het aanbod is tot dusverre gevalideerd door Registerleraar. De inhoud van het scholingsaanbod wordt mede vorm gegeven aan de hand van een uitgebreide inventarisatie van wensen en behoeften bij de buurtsportcoaches, maar zal in grote lijnen bestaan uit: - Per jaar een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst; - Per jaar een aantal werkbezoeken op locatie; - Een digitaal kennisplein; - Coaching en begeleiding on the job; - Professionele Leergemeenschappen (PLG): In een PLG wordt rondom een vraag/uitdaging een netwerk gebouwd van studenten, docenten, buurtsportcoaches en eventueel andere betrokkenen. Dit netwerk gaat aan de slag om een oplossing te vinden voor het vraagstuk dat is aangedragen vanuit het werkveld; - Een aantal verbredende en verdiepende cursussen. De Buurtsportcoach Academy sluit aan bij de nieuwe generatie buurtsportcoaches die steeds meer coördinerende en verbindende taken hebben binnen een complex werkveld met veel verschillende partners en belangen.

Meer over Buurtsportcoach Academy >>

Creatief in het sociaal domein

Maatschappelijke impact maken, dat willen we allemaal. Vooral in het sociaal domein; de leefomgeving van inwoners in heel Nederland. Samen in co-creatie met inwoners beleid ontwikkelen en burgerinitiatieven stimuleren. Maar hoe ga jij daar mee om en wat is jouw rol? Volg de opleiding Creatief in het sociaal domein en ontdek het antwoord op deze en veel meer vragen. De opleiding is op locatie in Limburg en Brabant.

Meer over Creatief in het sociaal domein >>

Creatief ondernemen in het sociaal domein in Zeeland

Maatschappelijke impact maken, dat willen we allemaal. Vooral in het sociaal domein; de leefomgeving van inwoners in heel Nederland. Samen met inwoners, verenigingen en partners beleid ontwikkelen én succesvol uitvoeren. Maar hoe stem je beleid en uitvoering op elkaar af en wat is daarbij ieders rol? Hoe ondernemend ben jij om op een creatieve manier jezelf én anderen in beweging te brengen? Wil je je daar graag in ontwikkelen? Volg de opleiding Creatief ondernemen in het sociaal domein in Zeeland en ontdek het antwoord op deze en veel meer vragen.

Meer over Creatief ondernemen in het sociaal domein in Zeeland >>

Cursus Buurtsportcoach

Werken aan een sportieve wijk vereist een structurele, integrale en gebiedsgerichte aanpak, die aansluit bij de situatie en beleving van wijkbewoners. Het in beweging brengen van wijkbewoners gaat niet vanzelf. Het vereist een lange adem en veel deskundigheid. Buurtsportcoaches zijn de professionals die vorm en inhoud geven aan deze sportieve ambitie. Om als buurtsportcoach aan de slag te kunnen met de grote diversiteit aan vraagstukken en doelgroepen, is er nu de cursus Buurtsportcoach.

Meer over Cursus Buurtsportcoach >>

De nieuwe sportprofessional

Professionals als buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners en combinatiefunctionarissen worden nieuwe rollen verwacht. De rollen die deze nieuwe sportprofessional moet vervullen zijn onder andere die van ondernemer, verbinder, procesregisseur en aanjager. Binnen het sociale domein moeten ze samen met andere organisaties ambities realiseren. Dat betekent uitgaan van het creëren van waarde, samenwerken, belangen herkennen en belanghebbenden bij elkaar brengen en processen regisseren. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie moeten worden betrokken bij meer bewegen voor senioren in een wijk? Welke inspanningen lever je als sportprofessional zelf en hoe zorg je ervoor dat iets doorgaat ‘als jij er niet meer bij bent’? Onder de naam ‘de nieuwe sportprofessional’ worden twee rollen prominent naar voren gebracht, de ondernemende kant en die van procesregisseur. Aan de hand van herkenbare voorbeelden en ingebrachte casussen zal er een voortdurende wisselwerking zijn tussen theorie en praktijk. De deelnemer kan de volgende dag direct aan de slag met hetgeen tijdens deze tweedaagse training is geleerd en geoefend!

Meer over De nieuwe sportprofessional >>

Docent weerbaarheid en agressieregulatie

In deze achtdaagse opleiding worden (vecht)sporttrainers opgeleid tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. Docenten leren allereerst om een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat te kunnen creëren. Vanuit dit klimaat leren zij vechtsport in te zetten als middel aan de hand van een themagerichte lesmethode. Vechtsport is hierbij het (fysieke) instrument, waarbij de DWA-lesmethode zorgt voor een uitdagende leeromgeving. De opleiding is een echte praktijkopleiding. Via verschillende inspirerende werkvormen leren de deelnemers te werken met de agressieregulatie- en weerbaarheidsmethode van het NIVM. Hoofddoel is dat de deelnemers aan het einde van de opleiding in staat zijn om hun leerlingen op basis van zelfregulatie weerbaarder te maken en beter om kunnen laten gaan met agressieproblemen.

Meer over Docent weerbaarheid en agressieregulatie >>

FUNdamentals

Om de pedagogische waarde van (vecht)sporten op een positieve, maar vooral leuke wijze in te kunnen zetten, is FUNdamentals ontwikkeld. FUNdamentals is een sporttak overstijgend lespakket bestaande uit een handboek, een werkboek en een DVD. Aan dit lespakket is een eendaagse cursus gekoppeld. In deze cursus wordt dieper ingegaan op het principe plezier. Tevens leren de cursisten vernieuwende werkvormen om in hun lessen het plezier te kunnen vergroten.

Meer over FUNdamentals >>

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Als begeleider in de sport heb je de verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid te waarborgen. Preventie van grensoverschrijdend gedrag is daarbij een belangrijk onderwerp. Het is belangrijk dat je weet wat er onder deze noemer valt, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke gewenste omgangsvormen er binnen de sport bestaan. De (bij)scholing geeft je inzicht in de thematiek en creëert bewustwording. Bovendien leer je de signalen van seksuele intimidatie te herkennen.

Meer over Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag >>

In company Workshop Branding

Vanuit de ‘personal branding’ gedachte kijk je gericht naar jezelf, je training, aanbod, je ambities en de (marketing) strategie waarmee je jouw doelen wilt bereiken. Het is daarbij van belang je te onderscheiden van anderen om jouw unieke (kern)kwaliteiten uit te dragen. Maar hoe doe je dat? Je hebt veel kennis over je vak en bedenkt verschillende projecten en activiteiten. Je bent vast creatief en hebt veel goede ideeën. Maar waar moet je beginnen en hoe verwerf jij een autoriteitspositie in je gemeente, provincie of binnen opleidingen? Met inspirerende werkvormen gaan we binnen de workshop Branding aan de slag met het zichtbaar maken van je organisatie en jouw persoonlijke kernwaarden als buursportcoach/combinatiefunctionaris en het uitdragen daarvan.

Meer over In company Workshop Branding >>

Kaizen (continu verbeteren)

Met de Kaizen methodiek leer je terugkerende problemen structureel op te lossen. Als buurtsportcoach handel jij vast wel eens uit routine en loop je soms tegen dezelfde problemen aan? Onbewust spendeer je tijd aan het oplossen hiervan. Met de Kaizen methode kom je bij de grondoorzaak van het probleem. Dat voelt als een eurekamoment en nu weet je wat je moet oplossen om het probleem nooit meer terug te laten keren.  Met deze energieke workshop vol humor, herkenbare situaties en handvatten gaan we aan de slag met het continu verbeteren.

Meer over Kaizen (continu verbeteren) >>

Kwalificatie Structuur Sport (KSS)

In de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) biedt de Stichting NSA een competentiegerichte opleiding, de Leider Sportieve Recreatie (LSR), niveau 2 en 3 (van de kwalificatiestructuur sport) aan. De LSR leidt mensen op om te assisteren bij sport- en spelactiviteiten en grote evenementen of zelfstandig sport- en spelactiviteiten te leiden, zelfstandig sportevenementen te organiseren en leert kader aan te sturen.

Meer over Kwalificatie Structuur Sport (KSS) >>

Leren van elkaar

We leven in een kennissamenleving. Ook in de wereld van sport & bewegen wordt kennis steeds belangrijker. Kennis veroudert echter snel en dus moeten we ons hele leven blijven leren. Dit leren kan op tal van manieren. Door het bezoeken van congressen, het volgen van trainingen of het bijhouden van vak- en wetenschappelijke literatuur. Toch volstaat dit vaak niet, omdat het leren geen permanent karakter heeft. Congressen worden bezocht, trainingen gevolgd, maar vrij snel gaan we weer over op de orde van de dag, zonder dat het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Vaak wordt onderschat welke kennis al in de organisatie zelf aanwezig is en dan vooral de aanwezige ervaringskennis. Deze ervaringskennis wordt niet altijd automatisch gedeeld met elkaar. Hiervoor zijn specifieke leersituaties noodzakelijk die uitnodigen tot delen en waardoor nieuwe vaardigheden worden verworven die in de eigen werksituatie zijn toe te passen. Hoe geven we dat handen en voeten? Hoe organiseren we dit effectief? Hoe werken we gezamenlijk toe naar een lerende organisatie? Het zijn vragen die voor iedere kenniswerker in de sport relevant zijn!

Meer over Leren van elkaar >>

Maatwerk traject Verenigd Veranderen

Ter ondersteuning en bijscholing van verenigingsadviseurs, buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen heeft Brug8 een in company cursus/ maatwerk traject ‘Verenigd Veranderen’ ontwikkeld. De inhoud van deze in company cursus/ dit maatwerk traject is afgeleid van de door Brug8 ontwikkelde zevendaagse ‘Opleiding voor Verenigingsontwikkeling’. De huidige vraagstukken in de sportsector vragen naast reguliere ondersteuning om een andere aanpak. Een aanpak gericht op verenigingsontwikkeling. Bij verenigingsontwikkeling wordt de clubbestuurder begeleid bij het opzetten van een pad waarin de vereniging keuzes maakt over de eigen rol en de te realiseren doelen. Hiermee wordt de bestuurder geholpen om een heldere aanpak te formuleren hoe de vrijwilligers binnen de vereniging samen de doelen kunnen verwezenlijken. Ook de relatie in de buurt en de wijk en de samenwerking in het sociale domein maakt onderdeel uit van het traject. Een verenigingsontwikkelaar krijgt een vereniging in beweging, daar ligt zijn of haar kracht. Dit vraagt om andere vaardigheden, welke centraal staan tijdens de maatwerktraining die Brug8 biedt.

Meer over Maatwerk traject Verenigd Veranderen >>

Master Sport- en Beweeginnovatie (MSc)

Sport speelt een steeds prominentere rol in onze samenleving. Via sport en bewegen willen we sociale en maatschappelijke doelen bereiken. Tijdens de Master Sport- en Beweeginnovatie (MSBI) leer je hoe je succesvol innoveert binnen de Sport- en Beweegsector. Van het eerste, onderzoekende begin tot het daadwerkelijk invoeren en zelfs winstgevend maken van een vernieuwing. Of het nu gaat om een proces, een product, een organisatie of een opleiding. Je leert hoe je jouw eigen werkdomein overstijgt en organisaties, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbindt. Je realiseert nieuwe professionele richtlijnen, effectievere beweegprogramma’s of andere innovaties. Het gaat bij de MSBI in eerste instantie niet om het uitvinden van nieuwe producten, maar om het proces eromheen. Je leert richting geven aan het proces waarin innovaties binnen de sport- en beweegsector ontstaan. Dit wordt ook wel ‘sociale innovatie’ genoemd: je stimuleert multidisciplinaire samenwerking, waardoor innovatieve ideeën ontstaan door buiten bestaande disciplines te denken en nieuwe invalshoeken te ontdekken. Om die ideeën vervolgens op effectiviteit te toetsen en succesvol te implementeren. Je doorloopt tijdens de opleiding dan ook de drie fasen van het innovatieproces (exploreren, onderzoek en expertise ontwikkelen en exploiteren).

Meer over Master Sport- en Beweeginnovatie (MSc) >>

MBvO leid(st)er Gymnastiek

Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en de doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode van lesgeven staat dat de cursist leert om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de deelnemers aan de MBvO-lessen. Kernwoorden daarbij zijn; aanpassen, opbouwen, uitdiepen en differentiëren van oefenstof. De kerngroep van de deelnemers aan de MBvO-gymnastieklessen bestaat uit zelfstandig wonende ouderen, meestal in de leeftijdsgroep van 65-80 +. Binnen de opleiding wordt ook aandacht besteed aan minder mobiele ouderen, bewoners van zorginstellingen en jongere senioren vanaf 55 jaar.

Meer over MBvO leid(st)er Gymnastiek >>

Omgaan met weerstand bij verandering

Buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, verenigingsondersteuners en sportconsulenten zijn steeds meer betrokken bij het ondersteunen van verandering. Of het nu gaat om meer samenwerken met de wijk of buurt, het stimuleren van een veilig sportklimaat, ondersteunen bij de implementatie van een gezonde sportkantine of een nieuwe verenigingsstructuur, overeenkomstig is dat het gaat om ‘verandering’. Verandering van cultuur, van attitude en gedrag, van manieren van werken en van taken en rollen. Dit is niet niets! Verandering heeft alleen kans van slagen als mensen mee willen, als ze zich eigenaar voelen van de ingezette verandering. Want hoe goed de plannen ook en hoe zorgvuldig een verandering is ingezet, weerstand komt er toch. Soms gaat het om openlijke weerstand als ‘tegen de verandering zijn’, of ‘dwarsliggen’, maar vaker gaat het om zogenoemde stille weerstand ‘wel zeggen, maar vervolgens niet doen’, ‘het overleg afzeggen in verband met andere zaken’ of ‘anderen subtiel mobiliseren om de verandering tegen te gaan’. Als jonge sportprofessional is het verre van gemakkelijk om met deze weerstand om te gaan! Immers, hoe herken je (stille) weerstand? Hoe zorg je ervoor dat deze weerstand kan worden omgedraaid in enthousiasme en energie? Op welke subtiele manieren kun je het proces van verandering beïnvloeden? Wat zijn je eigen voorkeuren bij verandering? Hoe zorg je er, kortom voor, dat in het proces van verandering weerstanden worden herkend en vervolgens veranderd? Aan de hand van herkenbare voorbeelden en ingebrachte casussen zal er een voortdurende wisselwerking zijn tussen theorie en praktijk. De deelnemer kan de volgende dag direct aan de slag met hetgeen tijdens deze tweedaagse training is geleerd en geoefend!

Meer over Omgaan met weerstand bij verandering >>

Ondernemen als sportprofessional

Wil jij als sportprofessional meer ondernemen in je werk? Doe mee aan de Spelbepalers opleiding Ondernemen als sportprofessional. Een opleiding op locatie in Limburg en Brabant. De opleiding helpt uitvoerders in de sportsector zichzelf verder te ontwikkelen; persoonlijk, communicatief en organisatorisch. Een club van sportprofessionals gaat samen aan de slag met vakgenoten. Voor buurt- en beweegcoaches die zich persoonlijk willen ontwikkelen.

Meer over Ondernemen als sportprofessional >>

Opleiding Senioren Beweegbegeleider

Als Senioren Beweegbegeleider (SBB) heb je zorg en belangstelling voor de kwetsbare ouderen. Je wilt op een verantwoorde, op de doelgroep afgestemde wijze , beweeglessen aan groepen en beweegbegeleiding aan de individuele bewoner geven. Deze opleiding heeft meerwaarde voor allen die met de doelgroep op het gebied van bewegen en gezondheid werkzaam zijn. Je kunt aan de slag bij woonzorginstellingen en aanleunaccommodaties.

Meer over Opleiding Senioren Beweegbegeleider >>

Opleiding Sport & Beweegleider Senioren

Opleiding Sport & Beweegleider Senioren (Tilburg)/ Sportleider Seniorensport( Arnhem) niveau 3. Als Sport en Beweegleider Senioren geef je les aan vitale en actieve ouderen vanaf ongeveer 55 jaar. Je geeft gymnastiek, sport en spel.

Meer over Opleiding Sport & Beweegleider Senioren >>

Opleiding tot Buurtsportontwikkelaar

Van sporttechnisch expert naar adviseur/ontwikkelaar Buurtsportcoaches (of combinatie- functionarissen) spelen een grote rol in de wijk en hebben als verbinder tussen sport, zorg, welzijn, cultuur en onderwijs een belangrijke functie voor onze samenleving. Een belangrijke, maar ook ingewikkelde taak. De verschillende partijen, in uiteenlopende sectoren, hebben verschillende wensen en behoeften ten aanzien van de buurtsportcoach. Daarbij is de buurtsportcoach vaak in dienst bij een organisatie, maar krijgt opdracht van een of meerdere andere organisaties. De buurtsportcoach zal hier met zijn kennis, ervaring, vaardigheden en persoonlijkheid in moeten opereren. Tegelijkertijd wordt er steeds meer van buurtsportcoaches gevraagd. Waar zij eerst vooral werden ingezet als sporttechnisch expert, zijn zij nu steeds vaker partner van de verenigingen en/of buurt. Verbinder in het sociale domein, initiator van samenwerking. In deze coördinerende en initiërende functie is hun bereik vele male groter. Dit vraagt om een specifieke aanpak en specifieke competenties. Een aanpak van een adviseur/ontwikkelaar.

Meer over Opleiding tot Buurtsportontwikkelaar >>

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Gemeenten en sportbonden hebben sportprofessionals aangesteld die ondersteuning en begeleiding bieden aan sportverenigingen. Zij zijn de schakel om sterke sportverenigingen in Nederland te faciliteren. Professionele ontwikkeling en groei van sportprofessionals leidt dan ook direct tot krachtigere verenigingen. De dynamiek bij een vereniging laat zich moeilijk vergelijken met de dynamiek bij een ‘gewone’ organisatie. De Opleiding voor Verenigingsontwikkeling is een praktijkgerichte opleiding voor professionals in de verenigings- en sportbranche. De adviseur leert om te signaleren hoe een bestuurder zijn rol invult en kan verbeteren. Ook de relatie in de buurt en de wijk en de samenwerking met verenigingen maakt onderdeel uit van de opleiding. Daarnaast maakt de verenigingsadviseur uitgebreid kennis met alle facetten van het adviesproces. De vraag-achter-de-vraag, de dialoog, observatietechnieken, interventiekunde en persoonlijke stijl komen aan bod. De opleiding is geschikt voor medior professionals. Deelnemers zijn consulenten bij sportbonden, verenigingsadviseurs bij gemeenten of servicepunten of adviseurs bij sportadviesbureaus.

Meer over Opleiding voor Verenigingsontwikkeling >>

Positive Youth Development: Sports & Safe Communities

Sport is een grandioos middel voor het creëren van een veilige omgeving waarin jongeren zich fysiek en mentaal kunnen ontplooien. Sport is ook een grandioos middel voor het knagen aan het zelfvertrouwen en het versterken van polarisatie in een team of gemeenschap. Precies dit spanningsveld staat centraal in deze Europese training voor Community Sports Coaches, jongerenwerkers en hun organisaties. In het Noord-Ierse Belfast en Ballycastle is veel ervaring opgedaan met de beide gezichten van sport, zowel op het veld als op gemeenschapsniveau. Dit levert een perfecte context op voor een trainingsweek die gericht is op capaciteitsversterking rond ‘positive youth development and safe communities through sports’. Het programma bevat: Tour door Belfast, projectbezoek, theorie en ervarend leren (aan de kust). Het internationale deelnemersveld levert veel mogelijkheden voor uitwisseling en netwerkopbouw.

Meer over Positive Youth Development: Sports & Safe Communities >>

Processen in Sportprojecten

Deze scholing geeft inzicht in het doelgericht uitvoeren van projecten in relatie tot de processen die daarbij een rol spelen. Aan de ene kant heb je als buurtsportcoach in een project vaak te maken met een opdrachtgever die bepaalde resultaten van je verlangt. Hoe formuleer je vooraf de doelen en resultaten van je project, zodat je tussentijds en achteraf snel inzicht kunt geven in de vorderingen van het project? De winst hiervan is dat je leert focussen op resultaten en anderen deelgenoot maakt van je behaalde successen. Naast je opdrachtgever heb je te maken met andere partijen: scholen, verenigingen, welzijnsinstanties, de gemeente, verhuurders. Hoe ga je de samenwerking met die partijen aan en hoe betrek je ze bij het behalen van jouw doelen? Hoe ga je om met hun, soms tegengestelde, belangen? Hoe overwin je weerstanden, zonder je doelen uit het oog te verliezen? In de scholing krijgen buurtsportcoaches meer inzicht in de samenhang tussen het projectmatig werken en het omgaan met samenwerkingsprocessen met andere partijen. Dat doen we door de theorie in praktische cases met elkaar te behandelen.

Meer over Processen in Sportprojecten >>

Respons ‘omgaan met agressie en geweld’

Een respons op agressieve gedragsproblematiek! Er zijn vele factoren van invloed op het ontstaan en voortduren van agressief gedrag. De methode Respons kan docenten en leerlingen helpen om agressieve gedragsproblematiek aan te pakken. In de cursus Omgaan met agressie en geweld wordt de Respons methode uitgelegd, wordt aandacht besteed aan didactische vaardigheden en worden de thema's uit de module behandeld. Er is tijdens de cursus aandacht voor theorie, maar vooral ook voor de praktijk. Zo krijgen de deelnemers de benodigde kennis, vaardigheden en inzichten aangereikt om vol vertrouwen met de lessen aan de slag te gaan. Zowel de theorie als de uitgewerkte lessen zijn opgenomen in het handboek Respons die elke cursist ontvangt. Elke module kent zijn eigen cursus en dus ook zijn eigen handboek met specifieke lessenreeks. De werkvormen die hierin zijn opgenomen, dragen bij aan een positieve ontwikkeling bij kinderen op zowel sociaal, fysiek, cognitief en emotioneel niveau.

Meer over Respons ‘omgaan met agressie en geweld’ >>

Respons ‘omgaan met pesten en groepsdruk’

(On)veiligheid op scholen. Voor veel leerlingen én leraren een dagelijks terugkerend thema. Ook als mogelijke oorzaak van schooluitval. Hoe kan je als onderwijsinstelling de veiligheid waarborgen en hoe kan je je als leerlingen veilig voelen? Ook leerlingen zelf kunnen wat doen aan het beleven van het gevoel ‘onveiligheid’. De Respons module Omgaan met onveiligheid richt zich niet op het weghalen van alle potentiele oorzaken van gevaar, maar legt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke beleving. In de cursus Omgaan met onveiligheid wordt de Respons methode uitgelegd, wordt aandacht besteed aan didactische vaardigheden en worden de thema's uit de module behandeld. Er is tijdens de cursus aandacht voor theorie, maar vooral ook voor de praktijk. Zo krijgen de deelnemers de benodigde kennis, vaardigheden en inzichten aangereikt om vol vertrouwen met de lessen aan de slag te gaan. Zowel de theorie als de uitgewerkte lessen zijn opgenomen in het handboek Respons die elke cursist ontvangt. Elke module kent zijn eigen cursus en dus ook zijn eigen handboek met specifieke lessenreeks. De werkvormen die hierin zijn opgenomen, dragen bij aan een positieve ontwikkeling bij kinderen op zowel sociaal, fysiek, cognitief en emotioneel niveau.

Meer over Respons ‘omgaan met pesten en groepsdruk’ >>

Respons ‘omgaan met pesten en groepsdruk’

Pesten is een groot probleem op veel basisscholen. Vaak komt het gelijktijdig voor met groepsdruk. De Respons module Omgaan met pesten en groepsdruk bevat een uitgewerkte lessenreeks die basisschoolleerlingen leert met deze problematiek om te gaan. De module Omgaan met pesten en groepsdruk kan gegeven worden door een (vecht)sportdocent die de bijbehorende tweedaagse Respons cursus heeft gevolgd. In deze tweedaagse cursus wordt de Respons methode uitgelegd, wordt aandacht besteed aan didactische vaardigheden en worden de thema's uit de module behandeld. Er is tijdens de cursus aandacht voor theorie, maar vooral ook voor de praktijk. Zo krijgen de deelnemers de benodigde kennis, vaardigheden en inzichten aangereikt om vol vertrouwen met de lessen aan de slag te gaan. Zowel de theorie als de uitgewerkte lessen zijn opgenomen in het handboek Respons die elke cursist ontvangt. Elke module kent zijn eigen cursus en dus ook zijn eigen handboek met specifieke lessenreeks. De werkvormen die hierin zijn opgenomen, dragen bij aan een positieve ontwikkeling bij kinderen op zowel sociaal, fysiek, cognitief en emotioneel niveau.

Meer over Respons ‘omgaan met pesten en groepsdruk’ >>

Sport voor iedereen

De Academie voor Sportkader (ASK) van NOC*NSF organiseert het verenigingstraject “Sport voor iedereen”. Voor een vereniging waar iedereen met plezier sport en je je veilig voelt. In een veilige vereniging voelt iedereen zich thuis. Dat gaat alleen niet vanzelf, daar moet je aan werken. Soms staan (onzichtbare) verschillen in afkomst, uiterlijk of seksuele voorkeur - en de manier waarop daarmee wordt omgegaan - een veilig gevoel in de weg. Dat wil je niet, omdat het ten koste gaat van plezier, ontwikkeling en prestaties. Misschien voelt dus niet iedereen zich thuis binnen je vereniging. Maar hoe breng je daar als bestuurder of trainer/coach verandering in? Dat leer je in het verenigingstraject “Sport voor iedereen”. Bewust en onbewust beoordelen we mensen de hele dag door. Soms leidt dat tot negatief gedrag. Denk aan pesten, schelden, uitlachen, verbaal en soms zelfs fysiek geweld. Het slachtoffer is vaak iemand die zichtbaar opvalt binnen de groep. Iemand met rood haar of iemand die zich erg onzeker gedraagt bijvoorbeeld. Maar soms zijn verschillen minder of niet zichtbaar. Denk aan iemands seksuele voorkeur of achtergrond. Het kan dus zomaar gebeuren dat je onbewust iemand kwetst. Ga maar eens na hoe vaak er grappen en opmerkingen over ‘homo’s’ worden gemaakt. Grappig bedoeld misschien, maar daardoor durven deze sporters niet uit de kast te komen. Vaak uit angst voor de reacties van anderen.

Meer over Sport voor iedereen >>

Sport- en beweegleider senioren Zuid Oost Nederland

In Limburg sporten wekelijks meer dan 26.000 senioren (55+), verdeeld over ca. 1700 seniorensportgroepen. Door de vergrijzing zal het aantal 55-plussers de komende jaren verdubbelen. De nieuwe generatie ouderen is actief en wil blijven bewegen. Daarnaast is er een inactieve, soms kwetsbare groep ouderen voor wie bewegen essentieel is. Bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar is ook van invloed op het sociaal welzijn en de kwaliteit van leven. Doel is dat senioren blijven bewegen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Goed opgeleide, deskundige lesgevers zijn daarbij voor beide doelgroepen de belangrijkste succesfactor

Meer over Sport- en beweegleider senioren Zuid Oost Nederland >>

Sportprofessional 3.4

Welke tools heb jij om clubs in beweging te krijgen? Wij werken in ons traject Welkom op de Club met Creatief Denken, maar we kijken ook naar de route van de sporter. En nu willen we die tools en hoe we hiermee werken doorgeven aan jou, de sportprofessional. Want jij bent vaker op de club dan wij. Jij kan bestuurders, vrijwilligers en andere betrokkenen meenemen in de kansen van gastvrijheid. In een dagtraining begeleiden we je in de werkwijze van Creatief Denken en de route van de sporter.

Meer over Sportprofessional 3.4 >>

Start2Create Academy, training in creatief denken

Hoor jij de hele dag 'ja maar', 'dat kan niet' of 'kost te veel geld?' Loop je tegen weerstand aan en vind je het lastig om jouw ideeën en adviezen te laten landen bij anderen? Start2Create leert je door middel van Creatief Denken tools in korte tijd deze cirkels te doorbreken en tot nieuwe, concrete oplossingen te komen. Je ervaart hoe het is om het eigen vaste denken te doorbreken tot simpel je tot nieuwe ideeën kunt komen. Ook leer je hoe je de tools zelf kunt inzetten om clubs en organisaties op een andere manier in beweging te krijgen. Geen theorie, juist praktische oefeningen. Creatief Denken kun je inzetten om: - organisaties in beweging te krijgen - tot nieuwe en concrete plannen te komen - kernwaarden, beleid en interne processen vanuit een nieuw perspectief te zien en uit te werken. - vergaderingen en andere meetings effectiever te maken - weerstand opsporen en hiermee omgaan - betrokkenheid te creëren. We praten over afstandsbedieningen, crimineel denken, Barbapappa, absurde battles, marsmannetjes en kleuren. Als je eerst een indruk wilt van wat Creatief Denken met je doet, dan kun je aanschuiven bij een van onze inspiratiedagen. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Meer over Start2Create Academy, training in creatief denken >>

Toepassing van Vreedzame principes in de sport

In steeds meer gemeenten wordt de Vreedzame methodiek ingevoerd, binnen de school en in de wijk. In die wijken zijn vele organisaties waaronder ook sportverenigingen aanwezig zijn. Hierdoor is de stap naar een vreedzame club snel gemaakt. Trainer, coaches en leiders leren volgens de vreedzame principes te werken. Ook geldt dit voor de mensen in de wijk die met sport te maken hebben zoals combinatiefunctionarissen, beweegmakelaars en de buurtsportcoaches. De vreedzame principes en visie komt de sportjeugd ten goede, maar ook helpt het de sportbegeleiders om een positief sportklimaat te creëren.

Meer over Toepassing van Vreedzame principes in de sport >>

Train de trainer Beweegkriebels, over bewegen met jonge kinderen (0-4 jaar)

Met Beweegkriebels worden baby’s, dreumesen en peuters uitgedaagd om te spelen en te bewegen. De werkwijze van Beweegkriebels kan worden toegepast binnen organisaties waar kinderen van 0 tot 4 jaar komen. Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen moeten toegerust zijn om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. Beweegkriebels richt zich op de mogelijkheid om spelenderwijs te bewegen te integreren in de dagelijkse structuur. Bewust bewegen met baby’s, dreumesen en peuters vraagt bijzondere vaardigheden zoals; creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegkriebels gaat in op het ontwikkelen van deze vaardigheden. In de train-de-trainer Beweegkriebels worden Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen door Huis voor Beweging opgeleid tot gecertificeerd trainer Beweegkriebels. Gecertificeerde trainers kunnen de training Beweegkriebels zelfstandig uitzetten binnen hun eigen organisatie of daarbuiten. Voor wie is het bedoeld? De train-de-trainer kan worden gevolgd door elke Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris die werkt met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

Meer over Train de trainer Beweegkriebels, over bewegen met jonge kinderen (0-4 jaar) >>

Train de trainer Beweegplezier vanaf 4, over bewegen met kinderen (4-12 jaar)

Beweegplezier vanaf 4 daagt kinderen uit om te spelen en te bewegen en het plezier te ervaren van bewegen en spelen. De werkwijze wordt toegepast binnen organisaties waar kinderen van 4-12 jaar komen. Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen worden in een training toegerust om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. De training richt zich op het aanleren van vaardigheden zoals creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegplezier vanaf 4 integreert spelenderwijs bewegen en spel met eenvoudige materialen in de dagelijkse structuur. In de train-de-trainer Beweegplezier vanaf 4 worden Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen door Huis voor Beweging opgeleid tot gecertificeerd trainer Beweegplezier vanaf 4. Gecertificeerde trainers kunnen de training Beweegplezier vanaf 4 zelfstandig uitzetten binnen hun eigen organisatie of daarbuiten. In de training wordt aandacht besteed aan overdracht van kennis, beweegactiviteiten voor 4-8 jarigen, beweegactiviteiten 8-12 jarigen , trainersvaardigheden en coaching met betrekking tot Beweegplezier vanaf 4.

Meer over Train de trainer Beweegplezier vanaf 4, over bewegen met kinderen (4-12 jaar) >>

Train de trainer Beweegpret 55+ aan Zet, over bewegen met senioren

Met Beweegpret 55+ aan Zet worden senioren uitgedaagd om te bewegen en h t plezier te ervaren van bewegen. De werkwijze kan worden toegepast binnen organisaties waar senioren leven en recreëren, zoals verenigingen, buurthuizen, zorgcentra en ouderengroepen. Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen werkend met senioren moeten dan wel toegerust zijn om met de senioren op hun niveau te bewegen. Beweegpret 55+ aan Zet richt zich op de mogelijkheid om bewegen te integreren in de dagelijkse structuur van bijvoorbeeld zorgcentrum, verzorgingstehuis of vereniging. Daarmee levert Beweegpret 55+ aan Zet een bijdrage aan het stimuleren van bewegen en een actieve, gezonde leefstijl. Beweegpret, 55+ aan Zet’ kan gebruikt worden door Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen die werken met 55+ers en vanuit de werksetting een bijdrage wil leveren aan het stimuleren van bewegen met senioren. In de train-de-trainer Beweegpret 55+ aan Zet worden Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen door Huis voor Beweging opgeleid tot gecertificeerd trainer Beweegpret 55+ aan Zet. Gecertificeerde trainers kunnen de training zelfstandig uitzetten binnen hun eigen organisatie of daarbuiten. In de training wordt aandacht besteed aan overdracht van kennis, de beweegactiviteiten, trainersvaardigheden en coaching met betrekking tot Beweegpret.

Meer over Train de trainer Beweegpret 55+ aan Zet, over bewegen met senioren >>

Train de trainer Natuursprong, over bewegen & natuur voor kinderen 4-12 jaar

Natuursprong is hét speel- en beweegprogramma in en met de natuur, voor groepen kinderen van 4-12 jaar. In de train-de-trainer Natuursprong worden Buursportcoaches/combinatiefunctionarissen door Huis voor Beweging opgeleid tot gecertificeerd trainer Natuursprong. Gecertificeerde trainers kunnen de training Natuursprong zelfstandig uitzetten binnen hun eigen organisatie of daarbuiten.

Meer over Train de trainer Natuursprong, over bewegen & natuur voor kinderen 4-12 jaar >>

Training Activerende werkvormen

Werkvormen voor inspirerende trainingen, workshops en presentaties. Als je een presentatie houdt of workshop leidt, maak je je in eerste instantie druk om de inhoud. Logisch, je hebt een boodschap te melden, je wilt een zinvolle discussie of bruikbare ideeën, en dat alles het liefst in een constructieve aangename sfeer. Activerende Werkvormen helpen je aandacht te besteden aan de vorm. Een passende vorm versterkt de inhoud. We gaan ervan uit dat wie fysiek beweegt, mentaal gaat bewegen. Dat is het simpele uitgangspunt van het werken met Activerende Werkvormen. Activerende Werkvormen is gebaseerd op het boek Beweging in je brein. Dit praktijkboek bestaat uit 60 thematisch geordende werkvormen om bijeenkomsten interactiever en vooral ook doeltreffender te maken – van kennismaken tot evalueren, van brainstormen tot uitwisselen. De werkvormen stimuleren deelnemers actief en creatief mee te werken waardoor er ruimte ontstaat voor verrassende ideeën, nieuwe invalshoeken en inventieve oplossingen. Bewandel niet de gebruikelijke weg, sla een zijpad in, ga fietsen…..of gebruik één van de Activerende Werkvormen.

Meer over Training Activerende werkvormen >>

Training Motiverende Gespreksvoering

Binnen Motiverende gespreksvoering voer je individuele gesprekken volgens de ‘motivational interviewing’-methode. Je wilt iemand niet overtuigen, maar je probeert je in de situatie in te leven. Je creëert een spanningsveld tussen het huidige gedrag en de doelen en waarden die de ander zelf nastreeft. Het is belangrijk dat de ander gelooft dat hij/zij zelf het vermogen heeft dingen te veranderen. Je steunt de ander daarin. Het uitgangspunt is dat gedragsverandering alleen mogelijk is als de ander innerlijk gemotiveerd is en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn nieuwe gedrag. De motivatie om te veranderen wordt beschouwd als iets wat je bij de ander uitlokt in plaats van oplegt. Het gaat om het samenwerken, waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft. Essentieel hierin is een empatische stijl. De houding moet accepterend zijn en hij moet uitgaan van de overtuiging dat ambivalentie normaal is. Vanuit deze accepterende houding help je de ander zijn/haar ambivalentie te overwinnen en te veranderen. Binnen deze training krijg je een speciale aanbod in Motiverende gespreksvoering zodat je gesprekken met anderen kan gaan voeren. Het volgen van de training is essentieel om met de methodiek te kunnen werken.

Meer over Training Motiverende Gespreksvoering >>

Training Persoonlijke effectiviteit: In je kracht staan

Herken je dat? • Dat je weer ‘ja’ hebt gezegd terwijl je eigenlijk ‘nee’ dacht? • Dat je confrontaties liever uit de weg gaat? • Dat je gedrag een bepaald effect oproept, terwijl je dat niet zo had bedoeld? Wil je bewuster worden van je houding en gedrag en het effect ervan op anderen? Wil je leren je eigen prioriteiten te stellen en niet die van anderen te volgen? Wil je weten welk gedrag jij inzet om je doelen te behalen? En wil je vooral leren je grenzen aan te geven op een respectvolle manier die zorgt voor behoud van de relatie met de ander? Dan is de training ‘In je kracht staan’ iets voor jou!

Meer over Training Persoonlijke effectiviteit: In je kracht staan >>