Sport en bewegen in de buurt

Wat is Kinderen sportief op gewicht?

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Wat is Kinderen sportief op gewicht?

Het ministerie van VWS stelt aanvullend op de Sportimpuls middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van integrale plannen voor het structureel meer laten sporten en bewegen van kinderen met overgewicht of obesitas, in de leeftijd van 0 tot 4 en 12 tot 18 jaar. 

Het doel van deze Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is dat lokale sport- en beweegaanbieders samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg een uitgebreid en/of verbreed sport- en beweegaanbod ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 4 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar met overgewicht of obesitas en hun gezin. Om hen op deze manier op weg te helpen naar een duurzame sportieve en gezonde leefstijl. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elders succesvol gebleken interventies. Voor de doelgroep 0 tot 4 wordt in de Sportimpuls KSG 2014 ingezet op doorontwikkeling. Voor de doelgroep 12 tot 18 op implementatie van interventies.

Het doel van deze impuls is het stimuleren van duurzame sport- en beweegdeelname van de doelgroep. Het terugdringen van overgewicht gaat nog een stap verder. Binnen KSG is er ruimte om uw doelstelling ook te richten op het terugdringen van overgewicht.

Voor de Sportimpuls KSG 2014 geldt onder andere dat:

1. samenwerking tussen zorg & sport
2. ouderparticipatie & opvoedingsondersteuning 
3. sport & beweegaanbod

In de menukaart wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de interventie reeds voldoet aan de kernelementen. Wanneer een interventie niet alle kernelementen in zich heeft, moet hier op lokaal niveau invulling aan gegeven worden.

Sinds 3 juni 2014 is de inschrijfperiode voor het indienen van een Sportimpuls KSG aanvraag gesloten. Naar verwachting wordt de derde ronde medio februari 2015 tot en met eind april 2015 opengesteld.

Lees het nieuwsbericht over de vooruitblik op de Sportimpuls 2015