Sport en bewegen in de buurt

Procedure Kinderen sportief op gewicht

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Voor honorering van een aanvraag Kinderen sportief op gewicht (KSG) wordt gekozen voor een interventie van de menukaart KSG. Bovendien moeten de drie kernelementen worden opgenomen in een plan. 

De drie kernelementen zijn:
1. samenwerking tussen zorg & sport
2. ouderparticipatie & opvoedingsondersteuning
3. sport & beweegaanbod

Een lokale sport- of beweegaanbieder moet een aanvraag altijd samen met een lokale (jeugd)gezondheidszorginstelling indienen. Andere partijen kunnen ook onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband.

De aanvraag dient te voldoen aan relevantie- en kwaliteitscriteria. Meer informatie hierover is te vinden op de website van ZonMw.

ZonMw is beheerder van het aanvraag-, toewijzing- en verantwoordingsproces. Dat doet zij in afstemming met NOC*NSF en NISB. Nadat een aanvraag volgens een vast format in Projectnet van ZonMw is gedaan, wordt een aanvraag beoordeeld en bepaald hoeveel budget de aanvrager daadwerkelijk krijgt. Per aanvraag kan minimaal € 10.000,- tot maximaal € 125.000,- worden aangevraagd voor een project van 24 maanden.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
De tweede ronde van de Sportimpuls KSG was opengesteld van 27 maart 2014 tot 3 juni 2014. Naar verwachting wordt de derde ronde medio februari 2015 tot en met eind april 2015 opengesteld. Via de website van ZonMw kunnen sport- en beweegaanbieders dan een aanvraag indienen.

Informatie over een aanvraag Sportimpuls Kinderen sportief op Gewicht (KSG) op de website van ZonMw.

Er is een overzicht beschikbaar van de veranderingen in 2014 ten opzichte van 2013.

Of bekijk de veel gestelde vragen over de Sportimpuls KSG 2014 op deze website.