Sport en bewegen in de buurt

Praktijkvoorbeelden

Hieronder vindt u praktijkvoorbeelden van Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) op verschillende thema's. Heeft u een suggestie voor een nieuw praktijkvoorbeeld dat inspirerend is voor collega's, bijvoorbeeld over de succesvolle inzet van een buurtsportcoach of een Sportimpuls project? Stuur een e-mail naar marloes.aalbers@kcsport.nl of joep.vanlankveld@nocnsf.nl.

Wat kunnen we van al deze voorbeelden leren? Lees de factsheet ‘Succesfactoren uit de praktijk’ en het artikel 'Gebruikmaken van elkaars netwerk en deskundigheid is garantie voor scoren'.

Bouwstenen voor succesvolle lokale projecten

Uitgelichte voorbeelden

BeweegKuur bij Formupgrade

Een betaalbaar en laagdrempelig beweegaanbod en persoonlijke begeleiding van fysiotherapeuten en trainers van hoog niveau, dat is waar Formupgrade voor staat. Het beweegcentrum is verkozen tot sportaanbieder van het jaar 2014 in de gemeente Arnhem en genomineerd voor de NEXT GYM AWARD van Fit!vak, een landelijke prijs voor het meest vernieuwende en innovatieve concept in de fitnessbranche. Dat heeft alles te maken met de diverse programma’s die het bedrijf heeft voor mensen met overgewicht en chronische aandoeningen. Binnenkort gaat het bedrijf voor de tweede keer een Sportimpulsproject uitvoeren op basis van de BeweegKuur. De ervaringen en leerpunten uit de eerste BeweegKuur zijn daarin meegenomen. 

De uitvoering van de eerste BeweegKuur liep van september 2012 tot september 2014 en is succesvol verlopen. Wat opvalt is dat er goede contacten zijn opgebouwd met de eerste lijn, en dat een aantal deelnemers zo gemotiveerd is dat zij nu zelf trainer worden. Volgens Formupgrade schuilt het succes vooral in het beweegaanbod: “Dat is het heikele punt bij de Beweegkuur en daarin zit onze kracht als sportschool. Sportscholen zijn professionals, die maatwerk kunnen bieden.” 

 

 

Meer over BeweegKuur bij Formupgrade >>

HC Feijenoord

Op 10 oktober 2010 gaf burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb het fluitsignaal voor de start van hockeyclub Feijenoord. De vereniging bevindt zich in de gelijknamige wijk, welke wordt gekenmerkt door een hoog percentage mensen van allochtone afkomst en een relatief lage sportdeelname. De club beschikt al sinds de start over een buurtsportcoach. Door laagdrempelige clinics in de wijk en op scholen aan te bieden wordt getracht kinderen bekend te maken met de sport en de club. Vooral via de kennismakingsactiviteiten op scholen worden veel kinderen lid van de vereniging. Sinds dat HC Feijenoord een eigen complex heeft is het aantal leden exponentieel gegroeid: inmiddels doen 12 teams van kinderen tussen de 6 en 13 jaar mee aan de KNHB hockeycompetitie. Naast de inmiddels 250 jeugdleden zijn er ook zo’n 80 kinderen die wekelijkse deelnemen aan de wijkclinics die in speeltuinen en op Cruyff Courts in Rotterdam-Zuid worden georganiseerd.

Meer over HC Feijenoord >>

Judo brengt je in beweging

'Judo brengt je in beweging' is de overkoepelde naam van drie judoprojecten in Helmond met als doel om kinderen te stimuleren meer te bewegen.

Stichting Jibb verzorgt in samenwerking met de judovereniging Mierlo-Hout, stichting Leergeld, BBS De Westwijzer en gemeente Helmond judo in Helmond-West. Jibb heeft dit 5 jaar lopende project overgenomen om het een structureel karakter te geven.
In navolging op dit succesvolle judoproject is Jibb ook in Helmond Noord en in de Binnenstad-Oost gestart. De twee nieuwe judoprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met Budovereniging De Hechte Band, BBS De Vuurvogel, KC Mozaiek en mede mogelijk gemaakt door woonpartners en Rabobank Helmond.

Kinderen maken wekelijks kennis met Judo. Een sport die goed is voor de motorische, fysieke en sociale ontwikkeling van een kind. Via deze kennismaking wil Jibb het zelfvertrouwen van de kinderen vergroten. Op de drie locaties samen komen wekelijks 150 kinderen in beweging. De verenigingen zijn dusdanig nauw betrokken dat kinderen daadwerkelijk lid zijn of worden van deze clubs. Ze nemen ook deel aan reguliere clubactiviteiten. Dit draagt bij aan een goede doorstroming.

Meer over Judo brengt je in beweging >>

Let's get fit mates

In vergelijking met de ons bekende landelijke cijfers, lijkt er binnen de gemeente Oude IJsselstreek sprake te zijn van een hoger percentage jongeren met overgewicht en obesitas (respectievelijk 13% en 18%). Een groot gedeelte van de jongeren binnen deze regio voldoet niet aan de gestelde normen voor beweeg- en eetgedrag. 

In Terborg krijgen jongeren met overgewicht of obesitas begeleiding bij het ontwikkelen van een gezond voedings- en bewegingspatroon. Dat gebeurt via het project ‘Let’s get fit mates!’, gesubsidieerd via de sportimpuls ‘Kinderen Sportief op Gewicht’. Omdat het project zich zowel op autochtone als op allochtone jongeren richt, spelen cultuurverschillen een hele bepalende rol. De projectorganisatie werkt nauw samen met de Turkse moskee Mimar Sinan. “Dat was een tijdrovend proces, maar omdat we allemaal hetzelfde willen, zijn we altijd tot gezamenlijke oplossingen gekomen. 

Jongeren die meedoen aan het project worden richting een gezond voedings- en beweegpatroon begeleid. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het gewicht van de jongeren stabiliseert of afneemt en dat zij langdurig een sport naar eigen keuze blijven beoefenen. Ook de overige gezinsleden worden bij dit proces betrokken. Door de jongere te laten toewerken naar zelfstandigheid en een keuze te laten maken uit het diverse sportaanbod, is de projectgroep van mening dat de borging meer succesvol zal verlopen. Daarnaast is er een buurtsportcoach ingezet waardoor de borging kan worden ondersteund. De projectgroep hoopt een blijvend, geborgd, omvangrijk en gekwalificeerd sportaanbod binnen ketenzorg te kunnen aanbieden in de gemeente Oude IJsselstreek voor jongeren (leeftijd 12 tot 18 jaar) met overgewicht en obesitas waardoor zij langdurig blijven participeren binnen een sport naar keuze. 

Meer over Let's get fit mates >>

Natuursprong Speeldernis Rotterdam

Natuursprong is een bestaand programma dat is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Jantje Beton, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Staatsbosbeheer. Het brengt kinderen uit de stad naar een groene omgeving, waar ze uitgedaagd worden om te spelen en te bewegen. Op deze manier wordt de motorische ontwikkeling en een actieve, gezonde leefstijl gestimuleerd. Dit is een belangrijke factor in het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij kinderen. Het unieke van de Natuursprong aanpak is dat jonge kinderen in een vrije en niet-competitieve sfeer bewegen. Lekker buiten, in de natuur. Hiermee bereiken we ook kinderen die om diverse redenen op sportveldjes of in de gymzaal nogal eens worden uitgesloten.

In Rotterdam heeft men gekozen voor deze aanpak voor een Sportimpuls aanvraag, omdat kinderen in de stad weinig ruimte hebben om te spelen. Via Natuursprong worden ze op een relatief veilige manier uitgedaagd om actief te zijn, en maken ze ook nog eens kennis met de groene buitenruimte.

De Speeldernis in Rotterdam is een landelijk een icoon op het gebied van speelnatuur in de stad. Via de Sportimpuls zijn we aan de slag gegaan met het Natuursprong-programma en een doorontwikkeling daarvan. Het programma is aangepast aan de mogelijkheden in Rotterdam. Het wil alle groene plekken, zoals de Speeldernis maar ook het Kralingse bos, benutten om kinderen uit te dagen te bewegen in het groen.

Meer over Natuursprong Speeldernis Rotterdam >>

Nieuwste voorbeelden

Buurtsportcoaches in Opsterland

In de gemeente Opsterland werd door Sport Fryslân in april 2014 het buurtsportwerk opgezet. Dit  op initiatief van gemeente Opsterland, Primo (Openbaar Primair Onderwijs), Timpaan (welzijnsorganisatie), VCSO (koepel Christelijk basisonderwijs) en de Burgemeester Harmsmaschool (voortgezet onderwijs). Belangrijkste doel: het sport- en beweegaanbod aan laten sluiten bij de behoeften van de inwoners van gemeente Opsterland. Dit project wordt uitgevoerd door Sport Fryslân met vier buurtsportcoaches en de samenwerkingspartijen onder de naam ´Sport In Opsterland´. Er zijn 4 taakgebieden:

 1. Bevorderen kwaliteit bewegingslessen op basisscholen
 2. Zorgen voor een zo breed mogelijk aanbod van na- en tussenschools sport- en beweegactiviteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs.
 3. Ondersteunen en versterken van sportverenigingen en bevorderen van samenwerking.
 4. Initiëren sport en bewegingsactiviteiten voor niet of minder actieve inwoners in de directe woonomgeving (niveau dorp of wijk).

Meer over Buurtsportcoaches in Opsterland >>

Sporten is Super COOL!

De Almeerse schaatsvereniging (ASV) is maatschappelijk zeer actief met aanbod voor diverse doelgroepen. Zo geeft ASV schaats- en inlineskate-les op basisscholen in wijken waar de sportdeelname achterblijft en het aantal sportclubs gering is. Met Skatings’s Cool! (Sportimpuls 2012) zorgt ASV voor laagdrempelig vervolgaanbod van 6 of 12 lessen (strippenkaart) als stap naar een lidmaatschap bij de vereniging. Daarnaast gaan door een bijdrage vanuit het Oranje Fonds ‘kracht voor sport’ mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking samen met vrijwilligers van ASV schaatsen en skaten. Deze zogenaamde maatjes doen ook andere dingen met de doelgroep, zoals winkelen. Op deze manier bouwen zij een vertrouwd en structureel sociaal netwerk op. Met een Sportimpuls toekenning in 2015 wordt Skating’s Cool onder de naam ‘Sporten is super COOL!’ verbreedt met meerdere sport- en zorgaanbieders om nog meer mensen in beweging te krijgen en de participatie in de maatschappij te versterken.

Meer over Sporten is Super COOL! >>

Buurtsportcoach & LO-docent in Borne

De buurtsportcoaches in de gemeente Borne (Overijssel) verzorgen allerlei andere sport- en beweegactiviteiten voor zowel kinderen als ouderen. Ze hebben een verbindende rol tussen de wijkbewoners en de sportaanbieders. De cofinanciering voor het team van buurtsportcoaches wordt onder andere verzorgd door de basisscholen. Enkele buurtsportcoaches zijn daarom tevens vakdocent en verzorgen het bewegingsonderwijs op de scholen. Dit geldt ook voor Martine Benneker. Martine is de buurtsportcoach voor de multifunctionele accommodatie Wensinkhof. Ze is de spin in het web van het onderwijs, de sportvereniging, de kinderopvang en de buurt. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de motorische screeningen en de MRT lessen. Ze ondersteunt ook nog meerdere sportverenigingen.

Meer over Buurtsportcoach & LO-docent in Borne >>

De Schakel

Voetbalvereniging sv HTC zet zich al jaren actief in voor de maatschappij. Ze streven er naar dat hun ledenbestand een afspiegeling is van de wijk.  Door het combineren van een tweetal interventies van de menukaart (G-voetbal en Beweegkuur) kan de club jongeren met een beperking en volwassenen met overgewicht en /of een lage sociaal economische status beter bereiken. Om in contact te komen met de doelgroep wordt samengewerkt met lokale (jeugd)zorgorganisaties, het speciaal onderwijs, fysiotherapiepraktijken en regionale ondersteuningsstructuur Progrez. Met het project realiseert sv HTC nieuw sportaanbod binnen de vereniging en kunnen deelnemers vraaggericht doorstromen naar regulier sportaanbod. Zo kan sv HTC met dit Sportimpuls-project een schakel zijn tussen mensen met een lage sportparticipatie en sportverenigingen.

Meer over De Schakel >>

Gewichtige gezinnen

In vergelijking met landelijke cijfers en het gemiddelde van Rotterdam hebben relatief veel jongeren in Rotterdam Zuid last van (ernstig) overgewicht.  Charlois is een deelgemeente in Rotterdam Zuid met veel allochtone inwoners en inwoners met een lage sociaal economische status. “Vanwege de diversiteit in herkomst en sociale achtergrond sluiten de standaard programma's om overgewicht te voorkomen en verminderen niet goed aan en leiden hierdoor niet  tot de gewenste resultaten. Met  de aanpak ‘Gewichtige Gezinnen' hopen we hier verandering in te brengen”, vertelt projectleider Harrie Dechering van Sportzone Rotterdam Charlois. De aanpak is gebaseerd  op o.a. de erkende interventie 'Kids in Action’ en maakt gebruik van inzichten uit sociale marketing. De aanpak richt zich op jongeren (12-18 jr) met een verhoogde BMI (of een verhoogd risico daarop) en hun ouders. Gedurende een jaar leren de jongeren en hun ouders tijdens groepsbijeenkomsten en individuele bijeenkomsten meer over gezonde voeding en gezond gedrag en nemen ze deel aan sportactiviteiten. 

Meer over Gewichtige gezinnen >>

Filteropties

Filter op Gemeente

Filter op Thema

Reset Filter

Berna Nijboer - Winnaar stimuleringsprijs 2015

Berna Nijboer heeft ALO en Bewegingswetenschappen gestudeerd en is al sinds 2009 actief als combinatiefunctionaris. Ze is de winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2015. Ze heeft deze prijs ontvangen voor haar inzet voor het project Sport jij ook? Dit project, dat Berna Nijboer in haar rol als combinatiefunctionaris zelf heeft ontwikkeld, leidt inactieve kinderen toe naar structureel sport- en beweegaanbod. Door het netwerk dat zij heeft opgebouwd met jongerenwerk en andere partners in het sociale domein, worden bovendien ook de gezinnen van deze kinderen bereikt en eventuele problemen gesignaleerd. Het project is geborgd in Hoogeveen en wordt ook uitgebreid naar andere gemeenten in de provincie Drenthe. 

Meer over Berna Nijboer - Winnaar stimuleringsprijs 2015 >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Gemeenten
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & School
 • Successvol sport- en beweegaanbod
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Hoogeveen
Contactpersoon: Berna Nijboer
Organisatie: Sportief Hoogeveen

Beweegdiploma - Sportenderwijs Gezond Gezin in Leiden Noord

Leiden Noord kenmerkt zich door een hoog percentage kinderen dat kampt met overgewicht. Dit zijn veel kinderen uit allochtone gezinnen of gezinnen met een lage sociaal economische status. De gemeente Leiden is in 2011 gestart met de JOGG aanpak in deze wijk. Met het project Beweegdiploma – Sportenderwijs Gezond Gezin is aanbod gecreëerd voor kinderen van 2-4 jaar met (hoog risico op) overgewicht. Doel is dat dit in de toekomst gekoppeld wordt aan vervolg beweegaanbod voor kinderen van 4-6 jaar.

Partijen uit verschillende sectoren zijn betrokken bij de uitvoering van het project waarvan blijvende voedings- en beweeggedragsveranderingen belangrijke doelstellingen zijn. Onder andere door een positieve benadering en streven naar plezier in bewegen en ‘je lekker in je lijf voelen’ wordt geprobeerd dit doel te bereiken. De eerste resultaten van het project zijn inmiddels zichtbaar. Peuters hebben zin om te komen bewegen en krijgen veel minder frisdrankjes mee.

Meer over Beweegdiploma - Sportenderwijs Gezond Gezin in Leiden Noord >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & Gezondheid
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Leiden
Contactpersoon: Liza Soffner
Organisatie: Stichting Sportenderwijs

BeweegKuur bij Formupgrade

Een betaalbaar en laagdrempelig beweegaanbod en persoonlijke begeleiding van fysiotherapeuten en trainers van hoog niveau, dat is waar Formupgrade voor staat. Het beweegcentrum is verkozen tot sportaanbieder van het jaar 2014 in de gemeente Arnhem en genomineerd voor de NEXT GYM AWARD van Fit!vak, een landelijke prijs voor het meest vernieuwende en innovatieve concept in de fitnessbranche. Dat heeft alles te maken met de diverse programma’s die het bedrijf heeft voor mensen met overgewicht en chronische aandoeningen. Binnenkort gaat het bedrijf voor de tweede keer een Sportimpulsproject uitvoeren op basis van de BeweegKuur. De ervaringen en leerpunten uit de eerste BeweegKuur zijn daarin meegenomen. 

De uitvoering van de eerste BeweegKuur liep van september 2012 tot september 2014 en is succesvol verlopen. Wat opvalt is dat er goede contacten zijn opgebouwd met de eerste lijn, en dat een aantal deelnemers zo gemotiveerd is dat zij nu zelf trainer worden. Volgens Formupgrade schuilt het succes vooral in het beweegaanbod: “Dat is het heikele punt bij de Beweegkuur en daarin zit onze kracht als sportschool. Sportscholen zijn professionals, die maatwerk kunnen bieden.” 

 

 

Meer over BeweegKuur bij Formupgrade >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Arnhem
Contactpersoon: Thomas Verheij
Organisatie: Formupgrade

Bitjes & Nopjes

Bitjes & Nopjes is een samenwerking tussen MHC Alliance (Hockey), RCH (voetbal) en de combinatiefunctionarissen in dienst van SportSupport. De samenwerking heeft tot doel om kinderen op de wachtlijst van de beide sportverenigingen een beweegprogramma aan te bieden. Daarnaast laat het project meisjes die met name (willen) hockeyen kennismaken met voetbal, en jongens die met name (willen) voetballen kennismaken met hockey. De kinderen kunnen zich aanmelden voor een beweegprogramma van 10 weken. De trainingen in dit programma bestaan uit 3 delen: hockeyles, voetballes en algemene motorische vaardigheden.

Het programma is ontwikkeld vanuit een behoefte bij de verenigingen en vanwege wachtlijsten voor kinderen om te gaan sporten. Maar ook omdat de combinatiefunctiefunctionaris signaleerde dat motorische vaardigheden bij kinderen minder sterk ontwikkeld zijn, omdat kinderen steeds minder buiten spelen.

Meer over Bitjes & Nopjes >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Gezondheid
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Heemstede
Contactpersoon: Jan-Mark Janmaat
Organisatie: Stichting SportSupport Kennemerland

Buurtsportcoach & LO-docent in Borne

De buurtsportcoaches in de gemeente Borne (Overijssel) verzorgen allerlei andere sport- en beweegactiviteiten voor zowel kinderen als ouderen. Ze hebben een verbindende rol tussen de wijkbewoners en de sportaanbieders. De cofinanciering voor het team van buurtsportcoaches wordt onder andere verzorgd door de basisscholen. Enkele buurtsportcoaches zijn daarom tevens vakdocent en verzorgen het bewegingsonderwijs op de scholen. Dit geldt ook voor Martine Benneker. Martine is de buurtsportcoach voor de multifunctionele accommodatie Wensinkhof. Ze is de spin in het web van het onderwijs, de sportvereniging, de kinderopvang en de buurt. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de motorische screeningen en de MRT lessen. Ze ondersteunt ook nog meerdere sportverenigingen.

Meer over Buurtsportcoach & LO-docent in Borne >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Kinderopvang
 • Sport & School

Gemeente: Borne
Contactpersoon: Wendy Korte
Organisatie: Gemeente Borne

Buurtsportcoaches in Opsterland

In de gemeente Opsterland werd door Sport Fryslân in april 2014 het buurtsportwerk opgezet. Dit  op initiatief van gemeente Opsterland, Primo (Openbaar Primair Onderwijs), Timpaan (welzijnsorganisatie), VCSO (koepel Christelijk basisonderwijs) en de Burgemeester Harmsmaschool (voortgezet onderwijs). Belangrijkste doel: het sport- en beweegaanbod aan laten sluiten bij de behoeften van de inwoners van gemeente Opsterland. Dit project wordt uitgevoerd door Sport Fryslân met vier buurtsportcoaches en de samenwerkingspartijen onder de naam ´Sport In Opsterland´. Er zijn 4 taakgebieden:

 1. Bevorderen kwaliteit bewegingslessen op basisscholen
 2. Zorgen voor een zo breed mogelijk aanbod van na- en tussenschools sport- en beweegactiviteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs.
 3. Ondersteunen en versterken van sportverenigingen en bevorderen van samenwerking.
 4. Initiëren sport en bewegingsactiviteiten voor niet of minder actieve inwoners in de directe woonomgeving (niveau dorp of wijk).

Meer over Buurtsportcoaches in Opsterland >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & Cultuur
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Kinderopvang
 • Sport & School
 • Sport & Welzijn
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Opsterland
Contactpersoon: Ilse Sjonger (buurtsportcoach en projectcoördinator)
Organisatie: Sport Fryslan

Combinatiefunctionaris in Velserbroek

Brede School Velserbroek organiseert een uitgebreid naschools sportaanbod voor kinderen van basisscholen uit heel Velserbroek. Deze activiteiten worden gecoördineerd door de combinatiefunctionaris. Het sportaanbod wordt in samenwerking met de sportverenigingen uit de gemeente Velsen georganiseerd. Op deze manier brengen we de kinderen in contact met verschillende sporten en sportvereniging, met als doel doorstroming naar de verschillende verenigingen.

Meer over Combinatiefunctionaris in Velserbroek >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Kinderopvang
 • Sport & School

Gemeente: Velsen
Contactpersoon: Jordy van Zaanen
Organisatie: SportSupport Kennemerland

De Haamen

Op Sportlandgoed De Haamen is alles in beweging: de omgeving, de programmering, de samenwerking en de mensen. Sporthallen worden gerenoveerd en er worden nieuwe faciliteiten aangelegd of gecreëerd; zoals een multifunctioneel veld, honkbal- en softbalvelden en een nieuwe atletiekbaan. De programmering op deze accommodaties is ook in ontwikkeling. Er lopen al diverse sport-zorg gerelateerde pilots en met samenwerkingspartners worden nieuwe programma's voor speciale doelgroepen opgezet. Denk aan kinderen met autisme, ouderen of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Vanuit de AWBZ speelt De Haamen al een rol binnen de dagopvang van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Met de gemeente Beek, maar ook met omliggende gemeenten en met zorginstellingen wordt gesproken om De Haamen een rol te geven in de dagopvang van mensen met een beperking vanuit de Wmo.

Natuurlijk komen mensen, met en zonder beperking, ook in letterlijk beweging. Op verschillende manieren, want De Haamen heeft de ambitie om meer te zijn dan alleen een sportcomplex. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de ontwikkeling van vrijwilligers en men heeft de ambitie om op het terrein werkplekken te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom de ambitie straalt er vanaf! Zoals programmacoördinator Giselle Smeets zegt: “Ik geloof er in dat als je iets goeds neerzet dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep, dat de rest vanzelf komt.” Hoewel er nog veel onzekerheden zijn over de keuzes die Beek en de omliggende gemeenten maken rondom de decentralisaties en de mate waarin de doelgroep en zorginstellingen De Haamen weten te vinden, is er dus vertrouwen dat dit een succes wordt.

Meer over De Haamen >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Filmpjes
 • Gemeenten
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Zorg

Gemeente: Beek
Contactpersoon: Tom van Vliet
Organisatie: Stichting De Haamen

De Schakel

Voetbalvereniging sv HTC zet zich al jaren actief in voor de maatschappij. Ze streven er naar dat hun ledenbestand een afspiegeling is van de wijk.  Door het combineren van een tweetal interventies van de menukaart (G-voetbal en Beweegkuur) kan de club jongeren met een beperking en volwassenen met overgewicht en /of een lage sociaal economische status beter bereiken. Om in contact te komen met de doelgroep wordt samengewerkt met lokale (jeugd)zorgorganisaties, het speciaal onderwijs, fysiotherapiepraktijken en regionale ondersteuningsstructuur Progrez. Met het project realiseert sv HTC nieuw sportaanbod binnen de vereniging en kunnen deelnemers vraaggericht doorstromen naar regulier sportaanbod. Zo kan sv HTC met dit Sportimpuls-project een schakel zijn tussen mensen met een lage sportparticipatie en sportverenigingen.

Meer over De Schakel >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Zwolle
Contactpersoon: Michel van Heerde
Organisatie: SV HTC

Fitness 2.0 in Health Centers Maastricht en omgeving

Het doel van Fitness 2.0 is dat mensen met een gezondheidsrisico door huisartsenpraktijken worden doorgestuurd naar een van de vestigingen van het Health Center (HC). In het Health Center heeft een leefstijladviseur een coachende rol en helpt zij de deelnemers op weg om te gaan sporten. Dat kan bij HC zelf of bij een van de sportverenigingen waar het HC mee samenwerkt. De deelnemers worden gedurende twee jaar begeleid door de leefstijladviseur. Het sporten bij het HC of bij een sportvereniging betalen ze zelf; de ondersteuning door de leefstijladviseur wordt vergoed uit de Sportimpuls subsidie. Hieruit wordt ook de begeleiding door een diëtist en een mental coach vergoed.

Initiatiefnemer Thom Gordijn, eigenaar van de drie HC-vestigingen in Maastricht, Meerssen en Eijsden: "Dit project loopt nu alleen nog bij HC Maastricht, maar het is een blauwdruk voor andere vestigingen en andere sportcentra. Als gecertificeerd Leefstijl-, Preventie- en Kenniscentrum willen we meer bieden dan alleen het reguliere sportaanbod. Het is ons doel om mensen met gezondheidsproblemen door overgewicht aan het bewegen te krijgen en te houden."


Meer over Fitness 2.0 in Health Centers Maastricht en omgeving >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg

Gemeente: Maastricht
Contactpersoon: Thom Gordijn
Organisatie: Health Center

Gewichtige gezinnen

In vergelijking met landelijke cijfers en het gemiddelde van Rotterdam hebben relatief veel jongeren in Rotterdam Zuid last van (ernstig) overgewicht.  Charlois is een deelgemeente in Rotterdam Zuid met veel allochtone inwoners en inwoners met een lage sociaal economische status. “Vanwege de diversiteit in herkomst en sociale achtergrond sluiten de standaard programma's om overgewicht te voorkomen en verminderen niet goed aan en leiden hierdoor niet  tot de gewenste resultaten. Met  de aanpak ‘Gewichtige Gezinnen' hopen we hier verandering in te brengen”, vertelt projectleider Harrie Dechering van Sportzone Rotterdam Charlois. De aanpak is gebaseerd  op o.a. de erkende interventie 'Kids in Action’ en maakt gebruik van inzichten uit sociale marketing. De aanpak richt zich op jongeren (12-18 jr) met een verhoogde BMI (of een verhoogd risico daarop) en hun ouders. Gedurende een jaar leren de jongeren en hun ouders tijdens groepsbijeenkomsten en individuele bijeenkomsten meer over gezonde voeding en gezond gedrag en nemen ze deel aan sportactiviteiten. 

Meer over Gewichtige gezinnen >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Integraal beleid
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg

Gemeente: Rotterdam
Contactpersoon: Domien Theuvenet
Organisatie: Avant Sanare

Gezond bewegen in Uden met diabetes en overgewicht

Uit de Wijkscan Gezondheid, Sport en Zorg blijkt dat deze specifieke  doelgroep in Uden relatief groot is. Bovendien bestaat er in Uden geen programma waarmee een warme overdracht tussen zorgverleners en lokale beweegaanbieders is geborgd. Terwijl de zorg een logische vindplaats is voor deze doelgroep. In de GGD gezondheidsatlas van de gemeente Uden staat bovendien dat deze doelgroep graag een sport - en beweegaanbod wil, dat gericht is op preventie van overgewicht. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Uit onderzoek onder deelnemers van de BeweegKuur blijkt dat wandelen, fietsen, fitness en zwemmen het meest populair zijn onder deze doelgroep. Via zorgverleners wordt de cliënt verwezen naar de buurtsportcoach voor een intake. De cliënt krijgt een sportmenu en advies op maat aangeboden. Verschillende arrangementen moeten ervoor zorgen dat de cliënt een gerichte keuze maakt, die aansluit bij de behoefte en motivatie. Dit vergroot de kans op een duurzame gedragsverandering.

 1. Brons (€ 15,- per maand), 1x sporten bij een vereniging en een keer per 6 weken een persoonlijk consult.
 2. Zilver (€ 35,- per maand), 2x per week sporten bij een vereniging, 1x per week bij BodyVision en een consult per zes weken.
 3. Goud (€ 55,- per maand), 2x per week bij een vereniging, 1x per week bij BodyVision en een keer per week een Persoonlijk Training.

Ons doel is om binnen 2 jarige Sportimpuls 270 cliënten binnen minimaal 1 keer per week te laten bewegen, met als basis de interventie Fitness 2.0.

Meer over Gezond bewegen in Uden met diabetes en overgewicht >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Buurtactieplannen
 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Uden
Contactpersoon: Bart van den Dobbelsteen
Organisatie: Buurtsportcoach bij Stichting Plezier In Bewegen

HC Feijenoord

Op 10 oktober 2010 gaf burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb het fluitsignaal voor de start van hockeyclub Feijenoord. De vereniging bevindt zich in de gelijknamige wijk, welke wordt gekenmerkt door een hoog percentage mensen van allochtone afkomst en een relatief lage sportdeelname. De club beschikt al sinds de start over een buurtsportcoach. Door laagdrempelige clinics in de wijk en op scholen aan te bieden wordt getracht kinderen bekend te maken met de sport en de club. Vooral via de kennismakingsactiviteiten op scholen worden veel kinderen lid van de vereniging. Sinds dat HC Feijenoord een eigen complex heeft is het aantal leden exponentieel gegroeid: inmiddels doen 12 teams van kinderen tussen de 6 en 13 jaar mee aan de KNHB hockeycompetitie. Naast de inmiddels 250 jeugdleden zijn er ook zo’n 80 kinderen die wekelijkse deelnemen aan de wijkclinics die in speeltuinen en op Cruyff Courts in Rotterdam-Zuid worden georganiseerd.

Meer over HC Feijenoord >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Successvol sport- en beweegaanbod
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Rotterdam
Contactpersoon: Marianne Dekker
Organisatie: HC Feijenoord

Ik Fiets in Amsterdam

Ik Fiets is een project voor vrouwen die nog niet kunnen fietsen, maar het wel graag willen leren. Fietsen is in Nederland zo alom aanwezig, iedereen doet het. Maar voor mensen die niet in Nederland geboren zijn, kan fietsen een grote drempel zijn. Maar vooral ook een stap op weg naar deelnemen aan de samenleving. Maar fietsen is niet gemakkelijk te leren als je volwassen bent.

Waarom is deze Sportimpuls aanvraag gedaan, om allochtone vrouwen te leren fietsen?

 • Met een fiets kun je je gemakkelijk en goedkoop verplaatsen, onafhankelijk van anderen. Dit vergroot de zelfredzaamheid van vrouwen en hun mogelijkheden in het leven, bijvoorbeeld om werk buitenshuis te vinden.
 • Veel mensen vinden fietsen een plezierige bezigheid. Je ontmoet andere mensen en bent in de buitenlucht.
 • Fietsen is een gezonde vorm van lichaamsbeweging. Je kunt de mate van inspanning zelf bepalen en het is een vorm van bewegen die het lichaam niet overbelast. Je hoeft geen sportkleding aan. Dat maakt fietsen voor een grote groep mensen geschikt.
 • Wie fietst maakt actief deel uit van de samenleving, en dat vinden veel mensen een fijn gevoel. Bovendien geeft het een gevoel van vrijheid. 

In Amsterdam Nieuw-West is de groep deelnemers heel divers. Vrouwen van onder meer Marokkaanse, Turkse, Somalische en Oost-Europese afkomst leren samen fietsen. De cursus brengt mensen bij elkaar op een ontspannen manier. Vrouwen geven aan dat ze het prettig vinden om elkaar te ondersteunen en andere vrouwen te ontmoeten. Niet alleen andere deelnemers, maar ook ervaren fietsers van zowel allochtone als autochtone afkomst. 

Meer over Ik Fiets in Amsterdam >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Welzijn
 • Successvol sport- en beweegaanbod
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Amsterdam
Contactpersoon: Hanneke de Boer
Organisatie: Vrouw en Vaart

Jeugd in Beweging Weert

In  het schooljaar van 2012/2013 is er onderzoek gedaan naar het beweeggedrag van brugklassers in Weert. Hieruit bleek dat ruim 50% van de brugklassers onvoldoende op de hoogte is van het bestaande sport- en beweegaanbod in Weert. Daarnaast is uit het onderzoek gekomen dat 10% van de brugklassers inactief is, dat wil zeggen niet genoeg sport of beweegt. Bovendien is gebleken dat de percentages inactiviteit, diabetes, overgewicht en obesitas de afgelopen jaren zijn gestegen. 

Het project Jeugd in Beweging Weert sluit aan op de interventie ‘Alle Leerlingen in beweging / VMBO in beweging’ van de Sportimpuls Menukaart. Het project heeft twee hoofddoelen.

1.Ten eerste om minimaal 10% van de leerlingen in het voorgezet onderwijs ervaring op te laten doen met meerdere sport- en beweegactiviteiten. 

2.Ten tweede om inactieve en te weinig actieve leerlingen te motiveren deel te nemen aan bestaande sportactiviteiten. Waar nodig wordt beweegaanbod ontwikkeld dat aansluit bij de behoeften van deze groep jongeren. Dit alles met het doel om op de lange termijn een houding- en gedragsverandering ten opzichte van sport te krijgen onder deze jongeren.

De inactieve en te weinig actieve jeugd wordt gestimuleerd en begeleid naar het bestaande sportaanbod of de nieuw te ontwikkelen activiteiten. Het primaire uitgangspunt is doorstroming naar bestaand aanbod. Daar waar witte vlekken zijn en het aanbod echt niet voldoet aan de behoefte, kan nieuw aanbod ontwikkeld worden.

Meer over Jeugd in Beweging Weert >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Integraal beleid
 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & School
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Weert
Contactpersoon: John van Heel
Organisatie: Life Style Vitae

Jongeren in Kampen gaan massaal Freerunnen!

Freerunning is vooral bekend als straatsport, maar de indoorvariant is minstens zo uitdagend! Freerunning is enorm in opkomst. Om aansluiting te zoeken bij deze uitdagende vorm van bewegen start gymnastiekvereniging RKDOS met Freerunning met behulp van de Sportimpuls. Daarmee wil RKDOS aansluiten bij de wensen van een nieuwe doelgroep en daarmee de feitelijke terugloop in sportbeoefening van jongeren van 8 tot 18 jaar terugdringen.

Met uitdagende obstakels, professionele docenten en goed uitgeruste trainingslocaties bieden ze jongeren een unieke sport. De jongeren kunnen zichzelf in deze sport op motorisch gebied, maar ook op cognitief en sociaal- emotioneel gebied, ontwikkelen en ontplooien.


Meer over Jongeren in Kampen gaan massaal Freerunnen! >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Filmpjes
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & School
 • Sport & Welzijn

Gemeente: Kampen
Contactpersoon: Michael Hollander
Organisatie: Hollander Sport / RKDOS

Jongeren op Dreef in Overvecht

Het project 'Jongeren op Dreef in Overvecht' valt onder de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en is gericht op het verhogen van de betrokkenheid van de jongeren bij hun buurt, via een voor hun vertrouwde omgeving: Voetbal Vereniging de Dreef (VV de Dreef). In het project wordt het Community Program van de Cruyff Foundation toegespitst op de lokale context in de Utrechtse wijk Overvecht. Doel is jaarlijks 8 jongeren van 14 t/m 21 jaar intensief op te leiden en te begeleiden bij het organiseren van een evenement voor de jongere jeugd in Overvecht. Hiermee wordt getracht de sportparticipatie onder (kwetsbare) jeugd in Overvecht te verhogen. Na dit evenement zetten de jongeren zich in voor de voetbalvereniging (bijv. als teambegeleider) en bieden ze ondersteuning bij het organiseren van bestaande sportactiviteiten in de wijk. De jongeren worden op deze manier gestimuleerd om (ook na het Community Program) als rolmodel te fungeren binnen de voetbalvereniging en wijk.

Meer over Jongeren op Dreef in Overvecht >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Ruimte en accommodaties
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Utrecht
Contactpersoon: Yuri Vleugel
Organisatie: Voetbal Vereniging de Dreef

Judo brengt je in beweging

'Judo brengt je in beweging' is de overkoepelde naam van drie judoprojecten in Helmond met als doel om kinderen te stimuleren meer te bewegen.

Stichting Jibb verzorgt in samenwerking met de judovereniging Mierlo-Hout, stichting Leergeld, BBS De Westwijzer en gemeente Helmond judo in Helmond-West. Jibb heeft dit 5 jaar lopende project overgenomen om het een structureel karakter te geven.
In navolging op dit succesvolle judoproject is Jibb ook in Helmond Noord en in de Binnenstad-Oost gestart. De twee nieuwe judoprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met Budovereniging De Hechte Band, BBS De Vuurvogel, KC Mozaiek en mede mogelijk gemaakt door woonpartners en Rabobank Helmond.

Kinderen maken wekelijks kennis met Judo. Een sport die goed is voor de motorische, fysieke en sociale ontwikkeling van een kind. Via deze kennismaking wil Jibb het zelfvertrouwen van de kinderen vergroten. Op de drie locaties samen komen wekelijks 150 kinderen in beweging. De verenigingen zijn dusdanig nauw betrokken dat kinderen daadwerkelijk lid zijn of worden van deze clubs. Ze nemen ook deel aan reguliere clubactiviteiten. Dit draagt bij aan een goede doorstroming.

Meer over Judo brengt je in beweging >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Filmpjes
 • Gemeenten
 • Intersectorale samenwerking
 • Ruimte en accommodaties
 • Sport & Buurt
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & School
 • Successvol sport- en beweegaanbod
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Helmond
Contactpersoon: Nicole van der Weerden
Organisatie: St Jibb

Kicken met Coach

Kicken met Coach is een project dat gefinancierd wordt vanuit de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht, In kicken met Coach werken verschillende partijen samen om jeugd (12 t/m 17 jaar) met overgewicht naar een gezonde leefstijl te begeleiden en deze vol te houden. Na een screening door de kinderarts worden de jongeren door een persoonlijke coach twee jaar lang begeleid. In een groep met leeftijdsgenoten volgen ze een programma waarin ze wekelijks sporten en eens in de twee weken 'vaardigheidstraining' van de pedagoog en/of informatie over voeding krijgen van de diëtist.

Het sporten vindt plaats bij het Health Center, maar ook daarbuiten. Verschillende sportaanbieders uit de buurt vangen de jongeren op, om hen zo te helpen een geschikte sportvorm te vinden. De ouders komen regelmatig bijeen met de pedagoog en/of diëtist om hun kinderen op de juiste wijze te ondersteunen. Ook kunnen de ouders deelnemen aan Maastricht in Motion om ook zelf gezonder en actiever te gaan leven.

Meer over Kicken met Coach >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Maastricht
Contactpersoon: Dianne van Zuylen
Organisatie: Health Center

Lekker Fit Lemelerveld

Het eerste initiatief is genomen door een huisarts, die een toenemend aantal mensen met gezondheidsrisico's in zijn praktijk signaleerde. Deze huisarts heeft met zijn vraag 'iets te willen organiseren om inactieve inwoners in beweging te krijgen' de ROS adviseur benaderd. Vervolgens is een kerngroep samengesteld met de huisarts, een fysiotherapeut en Stichting Sportbelangen Lemelerveld. Onder begeleiding van de ROS adviseur heeft men een gezamenlijke visie en plan van aanpak opgesteld. Vervolgens kwam de mogelijkheid om een Sportimpuls aanvraag te doen voorbij en heeft de kerngroep gezamenlijk de aanvraag opgesteld.

Doelstelling en instroom deelnemers
Het is de ambitie van de kerngroep om iets te doen aan het toenemend aantal mensen met gezondheidsrisico's. Verandering van leefstijl en meer bewegen is het enige dat op langere termijn helpt. Daarmee is voor iedereen individueel en voor de maatschappij als geheel veel winst te behalen. De leden van de kerngroep willen mensen motiveren tot een actieve, gezonde leefstijl. Twee jaar lang wordt twee keer per jaar een instroombijeenkomst gehouden, gevolgd door het beweegprogramma. Het programma bestaat uit 2 trainingen per week, gedurende 12 weken. Daarnaast vinden er themabijeenkomsten plaats over voeding en motivatie en is er een slotbijeenkomst. Doelstelling is dat in totaal minimaal 100 mensen uit de doelgroep aan het beweegprogramma meedoen en dat na twee jaar 75 mensen hiervan zijn ingestroomd in de nieuw opgerichte loop/fitgroep. Het plan voorziet erin dat die loop/fitgroep daarna met de contributies in staat is om het project structureel door te laten gaan. De gymnastiekvereniging heeft na het horen van de plannen al aangegeven deze loop/fitgroep onder haar hoede te nemen.

Meer over Lekker Fit Lemelerveld >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Dalfsen
Contactpersoon: Marcel Reimink
Organisatie: Stichting Sportbelangen Lemelerveld

Let's get fit mates

In vergelijking met de ons bekende landelijke cijfers, lijkt er binnen de gemeente Oude IJsselstreek sprake te zijn van een hoger percentage jongeren met overgewicht en obesitas (respectievelijk 13% en 18%). Een groot gedeelte van de jongeren binnen deze regio voldoet niet aan de gestelde normen voor beweeg- en eetgedrag. 

In Terborg krijgen jongeren met overgewicht of obesitas begeleiding bij het ontwikkelen van een gezond voedings- en bewegingspatroon. Dat gebeurt via het project ‘Let’s get fit mates!’, gesubsidieerd via de sportimpuls ‘Kinderen Sportief op Gewicht’. Omdat het project zich zowel op autochtone als op allochtone jongeren richt, spelen cultuurverschillen een hele bepalende rol. De projectorganisatie werkt nauw samen met de Turkse moskee Mimar Sinan. “Dat was een tijdrovend proces, maar omdat we allemaal hetzelfde willen, zijn we altijd tot gezamenlijke oplossingen gekomen. 

Jongeren die meedoen aan het project worden richting een gezond voedings- en beweegpatroon begeleid. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het gewicht van de jongeren stabiliseert of afneemt en dat zij langdurig een sport naar eigen keuze blijven beoefenen. Ook de overige gezinsleden worden bij dit proces betrokken. Door de jongere te laten toewerken naar zelfstandigheid en een keuze te laten maken uit het diverse sportaanbod, is de projectgroep van mening dat de borging meer succesvol zal verlopen. Daarnaast is er een buurtsportcoach ingezet waardoor de borging kan worden ondersteund. De projectgroep hoopt een blijvend, geborgd, omvangrijk en gekwalificeerd sportaanbod binnen ketenzorg te kunnen aanbieden in de gemeente Oude IJsselstreek voor jongeren (leeftijd 12 tot 18 jaar) met overgewicht en obesitas waardoor zij langdurig blijven participeren binnen een sport naar keuze. 

Meer over Let's get fit mates >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

Gemeente: Oude ijsselstreek
Contactpersoon: Maaike Brienne
Organisatie: Fysio Oude IJsselstreek

Maak werk van Bewegen -Beukenhorst Zuid-

De projectontwikkelaar Delta Development Group ontwikkelde in 2013 het bedrijventerrein Beukenhorst-Zuid. Met de wens om een duurzaam terrein te ontwikkelen kwamen zij in contact met Sportservice Haarlemmermeer. Samen met de bedrijven op het terrein ontwikkelden zij een plan om de duurzame inzetbaarheid van de gebruikers van het terrein te bevorderen. Op basis van de behoeften bij de bedrijven en hun werknemers is er in eerste instantie een beweegaanbod ontwikkeld. Lokale beweegaanbieders verzorgen fitness, yoga, wandelen, hardlopen, tennis en volleybal. Bewuste voeding en een gezonde geest zijn later in overleg met de deelnemende bedrijven toegevoegd, om zo een compleet vitaliteitprogramma te hebben. Om het terrein zo goed mogelijk te gebruiken worden er ook na werktijd activiteiten georganiseerd, onder andere voor de bewoners van omliggende wijken. Zo gaat de wandelgroep uit de wijk Graan voor Visch regelmatig naar het bedrijven terrein om daar te gaan wandelen. Hierdoor wordt verpaupering van het terrein tegen gegaan en blijft het aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. 

Meer over Maak werk van Bewegen -Beukenhorst Zuid- >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Publiek private samenwerking
 • Ruimte en accommodaties
 • Sport & Bedrijf

Gemeente: Haarlemmermeer
Contactpersoon: Yael Goudsmit
Organisatie: Sportservice Haarlemmermeer

Maasdonk in Beweging

Mensen uit deze doelgroep zijn in het algemeen moeilijk duurzaam in beweging te krijgen. Door middel van dit Sportimpuls project waarin verschillende sectoren samenwerken, willen we de doelgroep aanzetten tot een actievere leefstijl. Fitness 2.0 wordt ingezet als interventie en er is een breed beweegaanbod ingericht dat aansluit bij ieders wensen en mogelijkheden.

Een beweegmakelaar die in dienst is bij Move2Bfit is de spin in het web en begeleid de deelnemers met motiverende gespreksvoering. Met deze gesprekstechniek wordt geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van iemand om meer te gaan bewegen. Andere pijlers in dit project zijn het stimuleren van zelfmanagement en een warme overdracht van deelnemers van zorg naar sport- en beweegaanbod (en vice versa). De beweegmakelaar stemt de vragen en behoeften van de deelnemers af op het sport- en beweegaanbod in de wijk. Dit alles moet leiden tot een duurzame gedragsverandering. 

De Beweegmakelaar doet niet alleen de begeleiding van deelnemers, maar koppelt ook resultaten terug naar de huisarts en andere zorgverleners. De Beweegmakelaar werkt samen met tal van lokale sport- en beweegaanbieders en is projectleider. Zij is dus de spin in web en houdt zich daarnaast ook bezig met evalueren en monitoren.

Meer over Maasdonk in Beweging >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Bedrijf
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg

Gemeente: Maasdonk
Contactpersoon: Roelf Loeffen
Organisatie: Move2Bfit

Medewerkers Orbis via 10-wekenprogramma duurzaam in beweging

Als  zorgmedewerker ben je vooral bezig met de zorg voor anderen. De zorg voor jezelf wordt vaak vergeten. Maar die zelfzorg is juist belangrijk, voor jezelf, maar ook voor je omgeving.  Jouw duurzame inzet als gezond mens en zorgverlener is van belang voor jezelf, jouw omgeving en de maatschappij in zijn algemeenheid. De wereld vergrijst en de vraag om zorg neemt nog steeds toe.  

Uit bijeenkomsten met medewerkers van Orbis Medisch en Zorgconcern komt naar voren dat er  behoefte is om méér te gaan sporten. Vaak komt dat sporten er niet van door een drukke baan, wisselende diensten en werktijden, een druk sociaal leven waarbij veel mensen ook actief zijn als mantelzorger. 

Onder de medewerkers is met name behoefte aan sporten die zowel onder begeleiding als zelfstandig, in groepsverband en individueel beoefend kunnen worden. Op basis van die behoefte, en de beschikbare faciliteiten van het ziekenhuis, is gekozen voor de sporten hardlopen, yoga en bedrijfsfitness. Op deze manier kan op de werklocatie zelf gesport worden en is de drempel zo laag mogelijk. Via een Sportimpuls is dit project opgestart.

 

Meer over Medewerkers Orbis via 10-wekenprogramma duurzaam in beweging >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

Gemeente: Venlo
Contactpersoon: Sanne Mekel
Organisatie: Orbis Medisch en Zorgconcern

Meisjes 'Sport in de Wijk'

Sinds 2012 bestaat 'Sport in de Wijk' in Haarlem Centrum en Zuidwest, speciaal bedoeld voor meisjes in de leeftijd van 6-13 jaar. Dit aanbod is ontstaan vanuit een vraag van ouders, meisjes zelf en het welzijnswerk. In deze wijk zijn weinig veilige, goede beweegmogelijkheden en speelplekken voor de doelgroep. Het is een dichtbebouwde aandachtswijk in Haarlem.

De combinatiefunctionaris biedt daarom elke donderdag op een vast tijdstip sport- en beweegactiviteiten aan voor deze meisjes. Dit gebeurt in de gymzaal in Haarlem centrum - Rozenprieel. Het is een structureel aanbod, waar wekelijks tussen de 8 - 20 meisjes aan deelnemen. Domeinen die worden behandeld zijn zelfverdediging, atletiek, dansen op muziek, turnen, tik- en balspelen.

Meer over Meisjes 'Sport in de Wijk' >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Buurt
 • Sport & Welzijn
 • Successvol sport- en beweegaanbod
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Haarlem
Contactpersoon: Kaj van Wunnik
Organisatie: SportSupport Kennemerland

Natuursprong Speeldernis Rotterdam

Natuursprong is een bestaand programma dat is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Jantje Beton, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Staatsbosbeheer. Het brengt kinderen uit de stad naar een groene omgeving, waar ze uitgedaagd worden om te spelen en te bewegen. Op deze manier wordt de motorische ontwikkeling en een actieve, gezonde leefstijl gestimuleerd. Dit is een belangrijke factor in het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij kinderen. Het unieke van de Natuursprong aanpak is dat jonge kinderen in een vrije en niet-competitieve sfeer bewegen. Lekker buiten, in de natuur. Hiermee bereiken we ook kinderen die om diverse redenen op sportveldjes of in de gymzaal nogal eens worden uitgesloten.

In Rotterdam heeft men gekozen voor deze aanpak voor een Sportimpuls aanvraag, omdat kinderen in de stad weinig ruimte hebben om te spelen. Via Natuursprong worden ze op een relatief veilige manier uitgedaagd om actief te zijn, en maken ze ook nog eens kennis met de groene buitenruimte.

De Speeldernis in Rotterdam is een landelijk een icoon op het gebied van speelnatuur in de stad. Via de Sportimpuls zijn we aan de slag gegaan met het Natuursprong-programma en een doorontwikkeling daarvan. Het programma is aangepast aan de mogelijkheden in Rotterdam. Het wil alle groene plekken, zoals de Speeldernis maar ook het Kralingse bos, benutten om kinderen uit te dagen te bewegen in het groen.

Meer over Natuursprong Speeldernis Rotterdam >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Buurtactieplannen
 • Integraal beleid
 • Intersectorale samenwerking
 • Publiek private samenwerking
 • Sport & Bedrijf
 • Sport & Buurt
 • Sport & Cultuur
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & School
 • Sport & Welzijn
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Rotterdam
Contactpersoon: Ian Mostert
Organisatie: De Speeldernis

Oost het Water Op!

Het Amsterdamse Sportimpuls project “Oost het Water Op” laat kinderen kennismaken met windsurfen, zeilen, roeien en kanoën in de gymzaal. De organisatoren willen het plezier van watersport en de vele mogelijkheden om deze sporten in de buurt te beoefenen onder de aandacht brengen. In Amsterdam Oost kun je roeien, kanoën, zeilen en windsurfen bij maar liefst 10 watersportaanbieders. Maar.... 

“Veel kinderen uit dit stadsdeel kennen watersport alleen als toeschouwer vanaf de waterkant, televisie of incidenteel tijdens een zomeruitje. Vaak zijn ze enthousiast maar moet er nog wel wat gebeuren, willen zij de stap naar de watersport maken”, aldus Rob van Zanten, projectleider Oost het Water Op en directeur Nautiek Vaaropleidingen.

Dit is een voorbeeld van sportstimulering die door sportaanbieders ZELF wordt georganiseerd. Daarmee is dit project een voorbeeld voor de toekomstige sportstimulering door de overheid. "Faciliteren in plaats van zelf organiseren", vindt Van Zanten. De uitstekende samenwerking tussen commerciële sportaanbieders en verenigingen maakt dit project tevens een uitstekend voorbeeld van sport in de buurt.

Meer over Oost het Water Op! >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Filmpjes
 • Publiek private samenwerking
 • Ruimte en accommodaties
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & School
 • Successvol sport- en beweegaanbod
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Amsterdam
Contactpersoon: Rob van Zanten
Organisatie: Zeilschool Nautiek

PlusSport Utrecht Overvecht

Met dit project willen de samenwerkende partijen de drempel tussen zorg en sport verkleinen. Het doel is om 55 plussers die weinig bewegen te stimuleren tot meer en verantwoord bewegen. Zorgverleners verwijzen mensen uit de doelgroep via de buurtsportcoach door naar reguliere PlusSport aanbieders in de wijk. Deze aanbieders van laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten zijn geschoold in het motiveren, begeleiden en monitoren van deze doelgroep. Het Sportimpuls project kenmerkt zich door goede registratie van beweeggedrag door zowel deelnemers als begeleiders en de bevordering van zelfmanagement. Bewegen Op Recept is onderliggende interventie van de Menukaart Sportimpuls.


Meer over PlusSport Utrecht Overvecht >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Welzijn
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Utrecht
Contactpersoon: Tom Schrurs
Organisatie: Stichting Harten voor Sport

Renkum beweegt!

Renkum heeft veel inwoners met een lage SES. Deze mensen leven vaak minder gezond en hebben vaker gezondheidsproblemen zoals overgewicht, obesitas en diabetes. De huisartsenpraktijk had behoefte aan een verwijsmogelijkheid naar regulier bewegen, met goede begeleiding voor deze doelgroep. Daardoor is een samenwerking ontstaan tussen diverse zorgverleners, sport- en beweegaanbieders en de buurtsportcoach. Met als doel het duurzaam en zelfstandig in beweging krijgen van mensen. Uit deze samenwerking is een Sportimpuls aanvraag ontstaan voor de BeweegKuur. Het is de bedoeling dat de doelgroep gaat en blijft sporten binnen het reguliere sport- en beweegaanbod. Hiervoor is het belangrijk dat dit aanbod aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de doelgroep. Er is daarom een behoefte onderzoek gedaan. De overgang tussen zorg en sport wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor deelnemers.

Het project in Renkum sluit aan bij de volgende activiteiten uit de Menukaart Sportimpuls: BeweegKuur en Vitale kernen en buurten. Wat betreft de BeweegKuur wordt er subsidie aangevraagd voor de activiteiten van de fysiotherapeut die niet op een andere manier vergoed worden en voor themabijeenkomsten Voeding en Bewegen die door de diëtist verzorgd worden.

Meer over Renkum beweegt! >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Buurtactieplannen
 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg

Gemeente: Renkum
Contactpersoon: I. Blom
Organisatie: fysiotherapiepraktijk de Waag

Samen in Beweging - Oosterhout

De aanleiding van dit Sportimpuls project was de ambitie om een verbinding te maken tussen zorg en bewegen. Bewegen is een vast onderdeel van de leefstijladviezen die binnen de eerstelijnszorg gegeven worden aan mensen met een chronische aandoening. De doorstroom van patiënten naar regulier sport- en beweegaanbod vindt echter onvoldoende plaats. Het lokale aanbod biedt wel mogelijkheden, maar deze worden onvoldoende benut door onder andere onbekendheid. Daarnaast is de overstap van een inactieve leefstijl naar het reguliere sport- en beweegaanbod voor patiënten vaak te groot in zowel emotioneel, fysiek, sociaal als maatschappelijk opzicht. Met 'Samen in beweging' maken de professionals de overstap van zorg naar sport voor patiënten gemakkelijker.

Er wordt gebruik gemaakt van de interventie BeweegKuur. Het doel is dat deelnemers structureel gaan bewegen in het reguliere aanbod in de wijken. Subdoelen zijn het integreren van leefstijladvisering in de patiëntcontacten van de eerstelijnszorg. En het verbeteren van de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod in Oosterhout ten aanzien van nieuwe doelgroepen. Meer over Samen in Beweging - Oosterhout >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Oosterhout
Contactpersoon: Lucie van Stappershoef
Organisatie: Zorggroep Regio Oosterhout en Omgeving (Zorroo)

Samen meer bewegen in Laak!

'Het moet leuk zijn', dat is de belangrijkste eis die badmintonvereniging DKC stelt bij de sportactiviteiten die ze organiseert in haar thuisbasis, de wijk Laak in Den Haag. "Leuk is belangrijk, want daar komen de kinderen voor", zegt Mario Buijk van het projectteam 'Samen meer bewegen in Laak' van BC DKC. "De kinderen nemen hun ouders weer mee en zo bereiken we verschillende groepen inwoners van Laak. De ervaring leert dat kinderen vaker sporten als de ouders erbij betrokken zijn."

In Laak wonen veel mensen in achterstandsposities en met veel verschillende culturele achtergronden. BC DKC is een succesvolle topsportvereniging - er wordt gebadmintond op het hoogste niveau - maar de vereniging ziet haar maatschappelijke taak veel breder. "We zijn een vereniging en willen dus mensen verenigen", vertelt Buijk. "Onze accommodatie staat een groot deel van de week leeg en dat biedt mogelijkheden om iets te doen voor de wijk waarin we gevestigd zijn. Het is ons doel om kinderen én hun ouders in deze achterstandswijk aan het sporten te krijgen."

Behalve badminton voor kinderen, (jonge) vrouwen en voor kinderen en hun vaders organiseert de badmintonvereniging nog veel meer. Een greep uit het rooster: aerobics/voeding/lifestyle voor vrouwen, fitness voor mannen, bewegen voor ouderen en hardlopen. De opzet is heel laagdrempelig om zoveel mogelijk mensen actief te krijgen. De activiteiten vinden plaats in de accommodatie van de vereniging en ook buurtcentra zetten de deuren open. Buijk: "Onze topbadmintonners geven zelf les aan de kinderen en dat vinden die kinderen heel stoer. Die topsporters zijn hun helden. De kinderen worden daardoor fanatieker en leren meteen dat het loont om te trainen: dan word je beter."

BC DKC heeft subsidie gekregen via Sportimpuls. De activiteiten draaien na het eerste jaar (2013) succesvol. In 2014 gaat BC DKC zich richten op het borgen van de structuur zodat de activiteiten ook zonder subsidie van Sportimpuls kunnen voortbestaan.

Meer over Samen meer bewegen in Laak! >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Ruimte en accommodaties
 • Sport & Buurt
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & School
 • Sport & Welzijn
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: 's-Gravenhage
Contactpersoon: Mario Buijk
Organisatie: Badminton Club DKC

Schoolsportvereniging Bartiméus

Woonzorg- en onderwijsinstelling Bartiméus is een instelling voor mensen met een visuele beperking. Bartiméus had via het programma Special Heroes al een actief kennismakingsprogramma onder schooltijd opgestart. De visueel beperkte leerlingen komen uit het hele land naar Bartiméus. Dit maakt doorverwijzen naar een lokale sportvereniging lastig. Daarbij is de kracht van de instelling dat zij beschikt over expertise van de doelgroep en een geschikte, op de doelgroep aangepaste, sportaccommodatie.  Er is daarom voor gekozen om met behulp van de Sportimpuls-subsidie en een aantal sportverenigingen, aansluitend aan de schooltijd en in de pauze van de leerlingen, sport aan te bieden op de instelling zelf.  Met de oprichting van een Schoolsportvereniging kan sport binnen de vertrouwde omgeving van Bartiméus aan worden geboden en wordt de kans vergroot dat de leerlingen blijven sporten. De Schoolsportvereniging staat ook open voor jongeren met een visuele beperking die elders onderwijs volgen.  

Meer over Schoolsportvereniging Bartiméus >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & School
 • Sport & Zorg
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Zeist
Contactpersoon: Sandra van Wijhe-Faase
Organisatie: Sportservice Zeist

Senioren Scoren in Eilermark

In november 2014 is het project ‘Senioren Scoren met Eilermark’ van start gegaan in de wijk Glanerbrug in Enschede. Dit project is een initiatief van voetbalvereniging G.V.V. Eilermark, FC Twente, Scoren in de wijk en het ROC van Twente. Het primaire doel van het project is het structureel verhogen van sport- en beweeggedrag van de 55-plussers in de wijk. Aan de hand van een gevarieerd twaalfweeks activiteitenaanbod maken de deelnemers kennis met verschillende activiteiten in de buurt. De visie van Eilermark is dat de deelnemers zelf invloed moeten kunnen uitoefenen op het aanbod: vooraf kunnen de deelnemers daarom zelf aangeven aan welke activiteiten ze graag zouden willen doen. Het gaat hier om laagdrempelige activiteiten, zoals tai chi, smovey walking, nordic walking, gymnastiek etc., maar de deelnemers kunnen ook zelf activiteiten aandragen. Niet alleen wordt er veel aandacht besteed aan bewegen, maar ook aan het sociale aspect. Zo is een kop koffie of thee voor of na de activiteit is vaste prik voor de deelnemers. Inmiddels (oktober) hebben al drie groepen het twaalfweekse programma afgerond. Een groot deel van de deelnemers is doorgestroomd naar het reguliere aanbod en er zijn vanuit het programma zelfs al twee nieuwe activiteiten gestart. Groep vier en vijf zijn inmiddels ook van start gegaan. De deelnemers zijn over het algemeen heel erg positief over het programma en vinden vooral de afwisseling en eigen inspraak erg fijn.

Meer over Senioren Scoren in Eilermark >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & Gezondheid
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Enschede
Contactpersoon: Saskia Kruse
Organisatie: ROC van Twente

Sport in de Wijk Teylerplein

'Sport in de Wijk' op het Teylerplein is een laagdrempelige, gratis en structureel sportaanbod voor kinderen tussen de 6 en de 14 jaar. Deze activiteiten worden georganiseerd door de combinatiefunctionaris en sportbuurtwerkers van SportSupport Kennemerland. Het Teylerplein is een Richard Krajicek Playground.

'Sport in de Wijk' heeft verschillende soorten activiteiten met simpelweg als doel om de jeugd in de wijken kennis te laten maken met de sport en ze een sportieve vrijetijdsbesteding te geven. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke doelen. Kinderen en jongeren uit de wijk komen met elkaar en elkaars culturen in contact. Dit vergroot de acceptatie en sociale cohesie in de wijk, wat bijdraagt aan een betere veiligheid.

Elke maandag, woensdag en vrijdag staan de sportbuurtwerkers na schooltijd op de Playground. Op het plein komen de volgende sporten vooral aan bod: voetbal, tennis en basketbal. Daarnaast leent SportSupport ook sport- en spelmateriaal uit aan de kinderen of ouders van kleine kinderen, zodat ze zelf aan de slag kunnen.

Er doen gemiddeld 40 kinderen mee aan de georganiseerde activiteiten. Daarnaast gebruiken gemiddeld 15 kinderen het spelmateriaal om zelf spelletjes te doen zonder begeleiding.

Meer over Sport in de Wijk Teylerplein >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Buurt
 • Sport & Cultuur
 • Sport & Welzijn
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Haarlem
Contactpersoon: Koen van den Dop
Organisatie: SportSupport Kennemerland

Sportdorp Vlagtwedde

Met de methodiek 'Sportdorp; Vitale kernen en buurten' wil voetbalvereniging Westerwolde samen met lokale partijen de leefbaarheid in Vlagtwedde vergroten. Sport en bewegen is het bindmiddel en de bewoners en sportaanbieders spelen een hoofdrol in dit Sportimpuls project. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport -en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten.

Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van Sportdorp Vlagtwedde omvat alle inwoners van Vlagtwedde. 43% van de inwoners voldoet niet aan de Nederlandse Nrom Gezond Bewegen. Het huidige sportaanbod is traditioneel georganiseerd en er is minimale samenwerking tussen sportverenigingen en andere lokale organisaties. Samenwerking staat bij de interventie Sportdorp juist centraal. Deze samenwerking is inmiddels dan ook gecreëerd tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen.


Meer over Sportdorp Vlagtwedde >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Buurtactieplannen
 • Filmpjes
 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & Welzijn
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Vlagtwedde
Contactpersoon: Jan Hebers
Organisatie: Stichting Rzijn

Sporten is Super COOL!

De Almeerse schaatsvereniging (ASV) is maatschappelijk zeer actief met aanbod voor diverse doelgroepen. Zo geeft ASV schaats- en inlineskate-les op basisscholen in wijken waar de sportdeelname achterblijft en het aantal sportclubs gering is. Met Skatings’s Cool! (Sportimpuls 2012) zorgt ASV voor laagdrempelig vervolgaanbod van 6 of 12 lessen (strippenkaart) als stap naar een lidmaatschap bij de vereniging. Daarnaast gaan door een bijdrage vanuit het Oranje Fonds ‘kracht voor sport’ mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking samen met vrijwilligers van ASV schaatsen en skaten. Deze zogenaamde maatjes doen ook andere dingen met de doelgroep, zoals winkelen. Op deze manier bouwen zij een vertrouwd en structureel sociaal netwerk op. Met een Sportimpuls toekenning in 2015 wordt Skating’s Cool onder de naam ‘Sporten is super COOL!’ verbreedt met meerdere sport- en zorgaanbieders om nog meer mensen in beweging te krijgen en de participatie in de maatschappij te versterken.

Meer over Sporten is Super COOL! >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Filmpjes
 • Gemeenten
 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & School
 • Sport & Welzijn
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Almere
Contactpersoon: Anton Spaan
Organisatie: Almeerse Schaats Vereniging

Sportimpuls Steenvoorde-Zuid

Voetbalvereniging Semper Altius en Sport & Evenementen Nederland hebben in 2012 het initiatief genomen tot een Sportimpuls in de wijk Steenvoorde-Zuid, gemeente Rijswijk. Overige partners zijn de buurtsportcoach en basisscholen in de wijk. Samen wilden wij nieuw sport-/beweegaanbod voor jeugd en specifiek voor meiden ontwikkelen, toestroom én behoud van jeugdleden stimuleren en de voetbalvereniging kwalitatief versterken. Daar is dankzij de Sportimpuls in de afgelopen twee jaar en succesvolle start mee gemaakt. 

Samenwerkingspartners hebben zich ingespannen voor een drietal interventies:

1. KNVB School & Voetbal: Periodieke voetbalkennismakingslessen zijn uitgevoerd op basisscholen in de wijk en er zijn gratis naschoolse vervolg-/kennismakingstrajecten op de vereniging aangeboden.

2. Meidenvoetbal wervingstraject: Er zijn gerichte activiteiten ingezet met het doel om meer meiden aan het voetballen te krijgen en om tenminste één meidenelftal op te richten.

3. Kwaliteitsimpuls voetbalvereniging: Er zijn activiteiten ondernomen om de voetbalvereniging o.a. organisatorisch, beleidsmatig, technisch en operationeel te versterken.

Meer over Sportimpuls Steenvoorde-Zuid >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & Buurt
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Rijswijk
Contactpersoon: Liza Gerritse
Organisatie: Sportief Besteed

SportMpower Venlo

VO-scholen Venlo ‘empoweren’ jongeren via sport én VVV-Venlo!

Het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege, de drie scholen van het OGVO (Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken), bieden leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van het VMBO via het project ‘SportMpower’ de kans om binnen de inspirerende topsportomgeving van betaald voetbalorganisatie VVV-Venlo via sport en workshops te werken aan nieuwe kansen voor hun toekomst. De leerlingen krijgen een gevarieerd sportprogramma aangeboden waarin samenwerking, doorzettingsvermogen en respect een belangrijke rol spelen. Daarnaast komen tijdens workshops allerlei thema’s aan de orde, die de jongeren een stapje op weg helpen in het maken van juiste keuzes voor hun leefstijl en hun toekomst. 

Meer over SportMpower Venlo >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & School
 • Sport & Welzijn

Gemeente: Venlo
Contactpersoon: Annemieke Kiesel
Organisatie: VIA VVV

Swimming with the Stars: een levenlang zwemplezier

Zwemmen is de meest gezonde sport die er bestaat. Met Sportimpuls project 'Swimming with the Stars' wil Arethusa in samenwerking met partners de deelname van de jeugd in Oss aan de zwemsport bevorderen. Door een goede beweegbasis te leggen in de jeugd kan men tot op hoge leeftijd blijven sporten.

Het Sportimpuls project bestaat uit een aanbod voor de jeugd en een voor hun ouders. Op die manier wil Arethusa twee vliegen in een klap slaan: meer kinderen aan het sporten zetten en de ouders van de tribune af, het zwembad in. Er wordt gebruik gemaakt van twee interventies: het 'sterrenplan' en 'sportaanbod voor ouders van jonge leden'. Met een gevarieerd aanbod wil Arethusa de sportparticipatie in Oss en de daaromheen gelegen kernen verhogen en een duidelijke achterstand op sportgebied terugdringen.


Meer over Swimming with the Stars: een levenlang zwemplezier >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Filmpjes
 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & School

Gemeente: Oss
Contactpersoon: Anja Garritsen
Organisatie: Arethusa

TSS Sportieve driehoek

Het zuidelijke deel van stadsdeel Centrum bestaat o.a. uit drie aan elkaar grenzende krachtwijken Transvaal, Stationsbuurt, Schilderswijk en telt de meeste niet-Westerse bevolkingsgroepen. Partners sport, zorg en onderwijs (sportieve driehoek) willen de jeugd 6-12 jaar structureel laten bewegen in een pedagogische omgeving. Door stimulans van een actieve levensstijl/gezonde omgeving door middel van pedagogisch (discipline)sporten kunnen sociaaleconomische gezondheidsverschillen worden verlaagd.

Om dit doel te kunnen bereiken is gekozen voor de interventie Respons. Met de interventie Respons kan positieve gedragsverandering worden bereikt bij jeugd die beperkter participeert in de samenleving. Jeugd krijgt met deze interventie meer inzicht en vaardigheid hoe om te gaan met pesten, groepsdruk, geweld en werft mentale en fysieke weerbaarheid, zelfbeheersing en zelfvertrouwen.

Aanleiding:

- In deze wijken is de Ses-score hoog en de inkomensverdeling ongunstig
- Bewoners ervaren in deze wijken hun gezondheid als slechter dan in de overige wijken. Ook het gevoel van veiligheid en de buurt waarin men woont wordt als ongunstiger ervaren.
- Partners geven aan dat het percentage overgewicht zichtbaar toeneemt
- Voor wat betreft bewegen is sporten voor kinderen in deze wijken geen vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. Zij komen dus ook niet (automatisch) via hun ouders in aanraking met een sportvereniging of worden gestimuleerd om te sporten. Ook niet via vriendjes/buren.
- Partners zorg, onderwijs en sport hebben de wens en de behoefte om behalve het stimuleren van bewegen, ook het pestgedrag en de onveiligheid in de wijken/scholen aan pakken.
- De keuze van de doelgroep sluit aan bij het gemeentelijke beleid en haar doelstellingen.

Meer over TSS Sportieve driehoek >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Sport & School
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: 's-Gravenhage
Contactpersoon: Sharida Imamdi
Organisatie: Sportief Besteed

Uniek Sporten - inzet van een buurtsportcoach aangepast sporten

Uniek Sporten is een samenwerkingsverband (of sportservicepunt) op het gebied van aangepast sporten in de regio Arnhem. Het doel is om meer mensen met een beperking structureel te laten sporten of bewegen. Daarnaast willen we kwalitatief en kwantitatief goed aanbod realiseren voor deze doelgroep. Daarbij is het uitgangspunt is dat alle mensen met een beperking binnen een straal van 10 kilometer van hun woning aan passend sportaanbod kunnen deelnemen.

 

Twee coördinatoren aangepast sporten vormen de basis van Uniek Sporten. Zij worden gefinancierd door de bovengenoemde gemeenten in regio Arnhem, deels vanuit de buurtsportcoach regeling. Zij hebben een ‘spin in het web’ functie en werken samen met vele organisaties en sectoren. Ze adviseren sportverenigingen die aanbod willen (door)ontwikkelen om deze doelgroep te begeleiden. En ze beantwoorden sportvragen van mensen met een beperking. Hierin treden de coördinatoren op als schakel tussen vraag een aanbod. Daar waar er onvoldoende geschikt aanbod is, hebben ze een stimulerende en adviserende rol richting sportverenigingen en hun trainers en coaches.

Jessica Adams (kinderfysiotherapeut bij Daanen Derksen in Arnhem)
"Voor veel kinderen in onze praktijk is een sportactiviteit via Uniek Sporten een mooi vervolg na de behandeling. Daar waar het eerder soms lastig was om kinderen naar een goede sport te verwijzen, lukt het met het brede aanbod van Uniek Sporten om voor elk kind een geschikte beweegactiviteit te vinden. Voor ons is het belangrijk dat de kinderen na de kinderfysiotherapie verder kunnen om de fysieke fitheid en vooral ook het plezier in bewegen te behouden!"

Meer over Uniek Sporten - inzet van een buurtsportcoach aangepast sporten >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Filmpjes
 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & School
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Arnhem
Contactpersoon: Arjo Wijnhorst
Organisatie: Uniek Sporten

Wijkbreed project Voorhof

In de wijk Voorhof werken de Delftse Sport Vereniging Full Speed, Korfbalvereniging Fortuna, Activiteitenvereniging Ardemia en Somalische vereniging Midnimo samen met andere partners aan een Sportimpuls project. In Voorhof voldoet slechts 25% van de inwoners aan de Fitnorm. Buiten relaties tussen Full Speed, Fortuna en het onderwijs via de buurtsportcoach vindt er nauwelijks samenwerking plaats en blijft de toestroom naar verenigingen achter.

Binnen de Sportimpuls worden er daarom activiteiten opgezet voor drie doelgroepen.

 1. jeugd (4-18jr) en hun ouders via guppiesport, ClubFit4 en schoolactieve verenigingen. 
 2. ouderen (45-75+jr): verenigingen en Welzijnswerk voor ouderen. 
 3. langdurig werkelozen: beweging als warming-up voor re-integratie. 

De integrale wijkaanvraag wordt ondersteund door de gemeente Delft. Doel is een vitalere wijk, actievere bewoners en maatschappelijkere verenigingen.

Meer over Wijkbreed project Voorhof >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Buurtactieplannen
 • Filmpjes
 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Buurt
 • Sport & School
 • Sport & Welzijn
 • Sport & Zorg
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Delft
Contactpersoon: Bibeth Gerritsen
Organisatie: SEH

Wijkbreed project Wippolder

De wijk Wippolder behoort tot één van de 4 Delftse wijken met een hoge SES score. In de wijk woont een grote variëteit aan mensen. Om in te spelen op de problematiek van verschillende doelgroepen is met behulp van de Sportimpuls gekozen voor de uitvoering van 4 interventies:

 • Schoolactieve vereniging voor kinderen tussen de 6-12 jaar 
 • Werving en behoud van meiden in het voetbal voor meiden 16+ 
 • Lekker in je vel! voor jeugd met obesitas/overgewicht
 • Bewegen valt goed! voor 55+ zowel autochtone als allochtone bevolking

De keuze voor deze interventies is gebaseerd op de volgende punten:

 • Partners melden overgewicht bij jeugd als zichtbaar toenemend probleem. Gezonde lifestyle wordt niet van huis uit meegegeven. 
 • KISS cijfers tonen dat er sprake is van lage sportparticipatie, met name bij leeftijden 5-10 en 10-15 jaar. In deze leeftijd wordt tevens de stap naar de verenigingen (door de ligging) als een drempel ervaren.
 • Lidmaatschap is niet vanzelfsprekend en niet altijd financieel mogelijk en er is geen meidenvoetbal in de buurt.
 • Voor de doelgroep 55+ bestaat relatief weinig aanbod. De welzijnsorganisatie geeft aan dat er bij ouderen in de wijk behoefte is aan vaste activiteiten. Onderzoek onder ouderen laat zien dat er behoefte is aan valpreventie, ontmoetingsplekken, wijkgebonden activiteiten en beweegplekken in de wijk.
 • De keuze van de doelgroepen sluit aan bij het gemeentelijke beleid dat zich met name richt op het ondersteunen van jeugd/ouderen en inwoners met (tijdelijk) regieverlies.

Meer over Wijkbreed project Wippolder >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Intersectorale samenwerking
 • Sport & Buurt
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & School
 • Successvol sport- en beweegaanbod

Gemeente: Delft
Contactpersoon: Marieke Brink
Organisatie: Sportief Besteed

Wijkvoorziening 't Doesgoor

De voetbalvereniging SV Hector wordt ingericht als een maatschappelijke vereniging met wijkactiviteiten. Er zijn inmiddels al vele organisaties betrokken binnen dit project op verschillende beleidsterreinen. De buurtsportcoach heeft een coördinerende en verbindende rol in de samenwerking en de projecten.

Overdag staan de sportaccommodaties leeg en met partners wordt gekeken naar een nuttige besteding voor deze doelgroepen. Niet alleen met een heel divers aanbod van sport en spel, maar ook sociale activiteiten. Verenigingen krijgen hierdoor een andere mindset. In 't Doesgoor kunnen kinderen sporten, spelen en wordt aandacht besteed aan thema's als pesten en sportiviteit. Hier wordt integraal gewerkt, want deze thema's komen tegelijkertijd terug op de scholen, BSO's en bij de verenigingen. Ouderen komen naar 't Doesgoor voor beweegactiviteiten, rummikub, kaarten en etentjes. Mensen kunnen hier ook komen voor zorgvragen over verzekeringen, belastingteruggave of voor andere problemen.

Tevens bevordert dit project de samenwerking tussen verschillende organisaties in de wijk, zoals zorginstellingen, welzijn en natuurlijk sportaanbieders. Met de Sportimpuls aanvraag krijgt het project een impuls door onder andere de Yalp beweegtoestellen.

Meer over Wijkvoorziening 't Doesgoor >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Buurtactieplannen
 • Gemeenten
 • Integraal beleid
 • Ruimte en accommodaties
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Buurt
 • Sport & Cultuur
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Kinderopvang
 • Sport & Welzijn
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Hof van Twente
Contactpersoon: Maikel Rijnenberg
Organisatie: Wijkvoorziening 't Doesgoor

Zorgsportcentrum Venray: een unieke combinatie van sporten en dagbesteding!

Sportinstituut Verhagen uit Venray startte met behulp van de Sportimpuls een innovatieve variant op het Judo in de zorg: het Zorgsportcentrum. Volwassen mensen met een verstandelijke beperking combineren hier 2,5 uur dagbesteding met een uurtje sporten.

De aanleiding was een vergoedingsaanvraag voor een dagbesteding. Die werd in eerste instantie afgewezen. Toen duidelijk werd dat het niet om een 'gewone' sportschool maar een Zorgsportcentrum gaat, werd de vergoeding alsnog toegewezen. De eerste dagbesteding was een feit. De invulling van de trajecten voor de deelnemers gebeurt Op-maat. Sommigen komen dagelijks, anderen één of twee keer per week. Ze maken schoon, doen de boodschappen, hebben bardienst of assisteren bij de fitness- en judolessen. Na het werk, sporten we samen; in de dojo of in de fitnesszaal.

De zorginstellingen waarderen ons aanbod en de manier waarop de mensen begeleid worden. Bovendien krijgen de cliënten de kans om daarnaast deel te nemen aan een passend sport- en beweegaanbod, waardoor deelnemers actiever en fitter worden.

Meer over Zorgsportcentrum Venray: een unieke combinatie van sporten en dagbesteding! >>

Voorbeeld valt onder de volgende thema's:

 • Publiek private samenwerking
 • Sport & Beweegaanbieders
 • Sport & Gezondheid
 • Sport & Welzijn
 • Sport & Zorg
 • Wegnemen belemmeringen

Gemeente: Venray
Contactpersoon: Rudi Verhagen
Organisatie: Sportinstituut Verhagen