Sport en bewegen in de buurt

Hulp nodig? Sportimpuls

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Mocht u na het lezen van de procedure en de veelgestelde vragen ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen van een Sportimpuls, dan raden we u aan contact op te nemen met sportservicepunt in uw gemeente of regio, of met uw sportbond. 

Weet u niet bij welke organisatie u bij u in de buurt terecht kunt, mail dan naar sportimpuls@nocnsf.nl of bel tijdens kantooruren met 06-23271773 (9.00u – 17.00u).

Voor specifieke vragen over een interventie kunt u het beste contact opnemen met de betreffende interventie-eigenaar. 

Voor meer algemene vragen over de Sportimpuls of over de uitvoering van een lopende Sportimpuls kunt u terecht bij ZonMw via sportimpuls@zonmw.nl

Procesbegeleiding Sportimpuls
Ervaring leert dat bij het opstarten van een Sportimpuls project van alles komt kijken. Hoe start je de samenwerking op met nieuwe partners, en hoe krijg je elkaars belangen inzichtelijk? Hoe ga je de voortgang van het project monitoren? Hoe ga je zorgen dat de activiteiten ook ná het project geborgd zijn, óók financieel? Als Sportimpuls projectgroep heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van (onafhankelijke) ondersteuning tijdens het traject. Het doel hierbij is om middels het inzetten van een aantal dagdelen (proces)begeleiding een kwaliteitsimpuls te geven aan je project. Deze ondersteuning kan tijdens de opstart van het project worden ingezet, of gedurende de looptijd van twee jaar. Het Ondersteuningspunt Sportimpuls (onder regie van NOC*NSF) coördineert de afstemming van je vraag en behoefte en zorgt in afstemming met je projectgroep voor de gepaste ondersteuning. Daarbij wordt er geput uit een uitgebreid netwerk van professionals.

Vragen of meer informatie?
Heb je een vraag of is er binnen je project behoefte aan ondersteuning dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met het Ondersteuningspunt Sportimpuls, te bereiken via sportimpuls@nocnsf.nl of via 06-23271773.
Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Kennis en (bij)scholingsmogelijkheden

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Momenteel worden er verspreid over het land een groot aantal Sportimpuls projecten uitgevoerd om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Tijdens de start, maar ook wanneer een Sportimpuls project eenmaal loopt of na 2 jaar is afgerond staat de organisatie voor allerlei uitdagingen. Zoals: ‘hoe verhoog en behoud je het aantal deelnemers of vrijwilligers’ of ‘hoe continueer je een goede samenwerking tussen diverse partijen’?

Overzicht
Om (potentiële) Sportimpuls aanvragers of uitvoerders met dergelijke vraagstukken verder op weg te helpen is er een overzicht opgesteld van bestaande, kennis- en (bij)scholingsmogelijkheden in het land voor sport- en beweegprofessionals, -bestuurders, -kader, -coaches en -vrijwilligers.

Download Overzicht Sportimpuls gerelateerde kennis- en (bij)scholingsmogelijkheden