Sport en bewegen in de buurt
parkour-lapset - Sport en Bewegen in de Buurt

Hulp nodig? Sportimpuls

Landkaart Regioindeling | Sport en Bewegen in de Buurt Iedere aanvrager, projectleider of betrokkene van de Sportimpuls (Regulier, Kinderen sportief op gewicht of Jeugd in lage inkomensbuurten) kan tijdens het aanvraagproces, maar ook wanneer een Sportimpuls eenmaal loopt of is afgerond een beroep doen op lokale Sportimpuls adviseurs. NOC*NSF heeft hiervoor in samenwerking met de partners de zogenaamde Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI) opgezet.

Mogelijkheden lokale ondersteuning

  • Organiseren van een presentatie of expert meeting;
  • Toetsen van een lokaal initiatief aan de (vernieuwde) criteria van de Sportimpuls;
  • Volgen van de procedure om te komen tot een aanvraag bij ZonMw;
  • Verbinding leggen met lokale partners om een geschikte samenwerking mee op te starten;
  • Adviseren over een goede lokale vertaalslag van het sport- en beweegaanbod;
  • Begeleiden, adviseren, verbinden en volgen van de lopende aanvragen;
  • Delen van goede voorbeelden van thema’s of aanpakken voor een bepaalde doelgroep;
  • Ondersteunen bij een juiste eindverantwoording en/of opvolging van het project;
  • Bekijken van de mogelijkheden voor afgewezen aanvragen om tóch met een sportactiviteit aan de slag te kunnen;
  • Pro-actief benaderen van een lokale sport- of beweegaanbieder, gemeente of interventie-eigenaar indien er in een bepaalde buurt een kansrijke situatie ontstaat om de sportparticipatie te verhogen.

OOSI aanspreekpunt in uw regio

Regio Noord: Erik Baas

Erik Baas

Woont u in het noorden van het land (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder of de kop van Overijssel) en heeft u vragen over de Sportimpuls of behoefte aan ondersteuning? Erik Baas is te bereiken op 0513 618964 of stuur een e-mail naar sportimpulsnoord@nocnsf.nl

Erik Baas is lokaal Sportimpuls adviseur in Noord en al bijna 25 jaar bij de KNVB in dienst. Hij heeft daar nagenoeg alle afdelingen doorlopen: “Ook ben ik al, vanaf ik kon lopen, lid van de voetbalvereniging. Eerst als speler, later als leider, trainer, commissielid en scheidsrechter. Uit ervaring ken ik de kracht van sport en weet ik als geen ander hoe belangrijk sporten kan zijn en wat voor positieve uitwerking dit kan hebben op mensen die nu nauwelijks of niet (meer) sporten en bewegen.”
 
Na drie Sportimpuls rondes worden de aanvragen volgens Erik en Linda steeds beter van kwaliteit. Dit heeft vooral te maken met de bekendheid van de regeling en dat betrokken partijen elkaar beter weten te vinden en versterken: “In de eerste twee jaar hebben we hier in samenwerking met de sportraden en gemeenten veel aandacht aan besteed. Dit vertaald zich nu in meer kwalitatief goede aanvragen.”

Regio Noord: Linda Demmink

Linda Demmink

Woont u in het noorden van het land (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder of de kop van Overijssel) en heeft u vragen over de Sportimpuls of behoefte aan ondersteuning? Linda Demmink is te bereiken op 0513 618968 of stuur een e-mail naar sportimpulsnoord@nocnsf.nl

Linda Demmink is lokaal Sportimpuls adviseur in Noord en werkzaam als verenigingsadviseur bij de KNVB: “Ik ben al vanaf het begin betrokken bij de Sportimpuls als lokaal ondersteuner. In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan mijn sport korfbal. Het leuke van werk voor de Sportimpuls is dat we sportbreed actief zijn. Niet alleen voetbalverenigingen, maar andere sportverenigingen of sportaanbieders vragen ons om ondersteuning. Het is leerzaam om ook buiten de voetbalwereld actief te zijn. Daar hoor en leer je dingen die we vervolgens kunnen delen met de voetbalverenigingen. En wat belangrijk is; natuurlijk werkt dit ook andersom.”
 
Na drie Sportimpuls rondes worden de aanvragen volgens Erik en Linda steeds beter van kwaliteit. Dit heeft vooral te maken met de bekendheid van de regeling en dat betrokken partijen elkaar beter weten te vinden en versterken: “In de eerste twee jaar hebben we hier in samenwerking met de sportraden en gemeenten veel aandacht aan besteed. Dit vertaald zich nu in meer kwalitatief goede aanvragen.”

Regio Oost: Pascal Kamperman

Pascal Kamperman

Woont u in het oosten van het land en heeft u vragen over de Sportimpuls of behoefte aan ondersteuning? Pascal Kamperman is te bereiken op het mobiele nummer 06 - 30 459 620 of stuur een e-mail naar sportimpulsoost@nocnsf.nl

Pascal Kamperman is lokaal Sportimpuls adviseur in Oost. Sinds 2008 is hij werkzaam bij de KNVB: “Als verenigingsadviseur ondersteun ik voetbalverenigingen in hun dagelijkse operationele zaken en begeleid hen procesmatig om de voetbalvereniging toekomstbestendig te maken.” Sinds 1 januari 2014 is Pascal ook projectleider van krimp-project “Scholder an Scholder in de Achterhoek. Een project, waarbij voetbal- en sportverenigingen bewust worden gemaakt voor de toekomstige demografische ontwikkelingen: “Door de Sportimpuls ben ik sportbreed bezig en kan ik mijn netwerk vergroten. Het is goed en uitdagend om steeds meer de samenwerking te zoeken tussen sportverenigingen en andere belanghebbende organisaties op het gebied van sport. Samenwerken aan een vitaal sportlandschap, daar heeft elke sportvereniging profijt van.”

Regio West I+II: Jorrit Smit

Jorrit Smit

Woont u in het westen van het land (regio Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) en heeft u vragen over de Sportimpuls of behoefte aan ondersteuning? Neem dan gerust contact met Jorrit Smit via telefoonnummer 06 - 22 945 320 of via e-mail sportimpulswest1@nocnsf.nl of sportimpulswest2@nocnsf.nl.

Jorrit Smit is lokaal Sportimpuls adviseur in West I+II: “Samen met diverse verenigingsadviseurs uit het district West I+II ben ik actief binnen de ondersteuningsorganisatie Sportimpuls. Daarnaast zijn wij als afdeling ook adviseur voor voetbalclubs in ons district. Wij zijn er om lokale sport- en beweegaanbieders van advies te voorzien en partijen samen op weg te helpen. Dat kan individueel, maar nog liever sluiten wij aan bij bestaande clusters (bijvoorbeeld in een gemeente) om informatie te verstrekken of met betrokken partijen mee te denken. In diverse gemeenten zijn wij tijdens de Sportimpuls aanvraagperiode dan ook aangesloten voor een presentatie of workshop. Ook sportbonden vragen ons regelmatig om aan te sluiten bij hun clusteroverleg. Een perfect moment voor ons om diverse sport- en beweegaanbieders gelijktijdig te informeren over de mogelijkheden van de Sportimpuls. Nodig ons hiervoor dus vooral uit!”

Regio Zuid I: Roland Jansen

Roland Jansen

Woont u in het zuiden van het land (regio Zeeland en Noord-Brabant) en heeft u vragen over de Sportimpuls of behoefte aan ondersteuning? Roland Jansen is te bereiken op het mobiele nummer 06 - 23 071 725 of via sportimpulszuid1@nocnsf.nl

Roland Jansen is lokaal Sportimpuls adviseur in Zuid I: “Naast het vervullen van de rol als lokale Sportimpuls adviseur werk ik bij de KNVB als Verenigingsadviseur. In deze rol adviseer ik de bestuurders van voetbalverenigingen waarbij intensief contact is met hen, de desbetreffende gemeente en andere belanghebbenden. Mijn opgedane kennis, ervaringen en netwerk zet ik als Sportimpuls adviseur in om lokale sport- en beweegaanbieders te enthousiasmeren en te adviseren over de regeling. Het doel hierbij is om de sportparticipatie structureel te verhogen, gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen uit te vallen. Wij streven naar relevante en kwalitatief goede Sportimpuls aanvragen en projecten.  Om dit te realiseren toets ik bijvoorbeeld samen met de gemeente, sportservicepunt en de interventie-eigenaar de lokale vraag en behoefte aan de uitgangspunten van de subsidieregeling Sportimpuls. Zelf spendeer ik mijn vrije tijd ook graag aan diverse sporten, zoals voetbal, hockey, golf, en op de racefiets door het Brabantse land.”

Praktijkvoorbeelden OOSI Zuid I

Regio Zuid II: Gerrit Rietveld

Gerrit Rietveld

Woont u in het zuiden van het land (regio Noord-Brabant en Limburg) en heeft u vragen over de Sportimpuls of behoefte aan ondersteuning? Neem dan gerust contact met Gerrit Rietveld op telefoonnummer 06 - 10 212 080 of via e-mail sportimpulszuid2@nocnsf.nl

Gerrit Rietveld is lokaal Sportimpuls adviseur in Zuid II: “Naast het vervullen van de rol als Sportimpuls adviseur werk ik bij de KNVB als Verenigingsadviseur en ben ik in district Zuid II coördinator van het project Samen naar een Veilig Sportklimaat, waarbij we verenigingen ondersteunen op het gebied van sportiviteit & respect. Mijn opgedane kennis, ervaring en netwerk zet ik als Sportimpuls adviseur in om lokale sport- en beweegaanbieders te enthousiasmeren en te adviseren over de subsidieregeling. Het doel hierbij is om de sportparticipatie structureel te verhogen, gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen uit te vallen. Om dit te realiseren toets ik bijvoorbeeld samen met de gemeente, sportservicepunt en de interventie-eigenaar de lokale vraag en behoefte aan de uitgangspunten van de subsidieregeling Sportimpuls.”

teambuilding - Sport en Bewegen in de Buurt

OOSI netwerk

Elke OOSI-regio kent een eigen ondersteuningsteam met experts die ingezet kunnen worden uit o.a. Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), Vereniging Sport en Gemeenten, Fit!vak, Sport & Zaken, Sportservicepunten, Gemeenten, Buurtsportcoaches, Jeugd Sport Fonds, VeiligheidNL, Regionale ondersteuningsstructuur (ROS), Jongeren op Gezond Gewicht, Voedingscentrum, Gezonde School adviseurs, Johan Cruijff Foundation, Richard Krajicek Foundation, Stichting Meer Dan Voetbal, Interventie eigenaren en Sportbonden.

Download de Flyer Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls.

Voor algemene informatie of vragen mailt u naar sportimpuls@nocnsf.nl.

Praktijkvoorbeelden OOSI netwerk

Download per voorbeeld

man-muziek - Sport en Bewegen in de Buurt

Kennis en (bij)scholingsmogelijkheden

Momenteel worden er verspreid over het land een groot aantal Sportimpuls projecten uitgevoerd om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Tijdens de start, maar ook wanneer een Sportimpuls project eenmaal loopt of na 2 jaar is afgerond staat de organisatie voor allerlei uitdagingen. Zoals: ‘hoe verhoog en behoud je het aantal deelnemers of vrijwilligers’ of ‘hoe continueer je een goede samenwerking tussen diverse partijen’?

Overzicht
Om (potentiële) Sportimpuls aanvragers of uitvoerders met dergelijke vraagstukken verder op weg te helpen is er een overzicht opgesteld van bestaande, kennis- en (bij)scholingsmogelijkheden in het land voor sport- en beweegprofessionals, -bestuurders, -kader, -coaches en -vrijwilligers.

Download Overzicht Sportimpuls gerelateerde kennis- en (bij)scholingsmogelijkheden

Praktijkvoorbeelden kennis en (bij)scholingsmogelijkheden