Sport en bewegen in de buurt

Hulp nodig? Monitoring en evaluatie

 - Sport en Bewegen in de Buurt

‘Meten is weten’. Als je wilt weten of jouw inzet van middelen resulteert in goedlopende processen en het bereiken van doelen, is het belangrijk om te monitoren en te evalueren. Dit kan gaan om uitvoering van allerlei projecten en aanpakken binnen of buiten de Sportimpuls en het buurtsportcoachbeleid. Op deze manier kan tijdig bijgestuurd worden en geleerd worden van eerdere ervaringen. Resultaten van onderzoek kunnen ook gebruikt worden om te verantwoorden aan andere partijen of partijen te informeren, inspireren en enthousiasmeren. Heb je vragen over monitoring en evaluatie? Kijk eerst of je informatie kunt vinden op allesoversport.nl. Vind je niet de juiste informatie, dan kun je je vraag stellen aan Kenniscentrum Sport. Eenvoudige vragen beantwoorden medewerkers van het kenniscentrum zelf. Voor meer complexe vragen wijzen zij de weg naar partners die kunnen helpen.

E-mail: info@kcsport.nl
Telefoon: 0318-490900