Sport en bewegen in de buurt

Hulp nodig? Monitoring en evaluatie

 - Sport en Bewegen in de Buurt

‘Meten is weten’. Als je wilt weten of jouw inzet van middelen resulteert in goedlopende processen en het bereiken van doelen, is het belangrijk om te monitoren en te evalueren. Dit kan gaan om uitvoering van allerlei projecten en aanpakken binnen of buiten de Sportimpuls en het buurtsportcoachbeleid. Op deze manier kan tijdig bijgestuurd worden en geleerd worden van eerdere ervaringen. Resultaten van onderzoek kunnen ook gebruikt worden om te verantwoorden aan andere partijen of partijen te informeren, inspireren en enthousiasmeren. Heb je vragen over monitoring en evaluatie? Kijk eerst of je informatie kunt vinden op allesoversport.nl. Vind je niet de juiste informatie, dan kun je je vraag stellen aan Kenniscentrum Sport. Eenvoudige vragen beantwoorden medewerkers van het kenniscentrum zelf. Voor meer complexe vragen wijzen zij de weg naar partners die kunnen helpen.

E-mail: info@kcsport.nl
Telefoon: 0318-490900

Het Mulier Instituut heeft met subsidie van het ministerie van VWS een stappenplan ontwikkeld, dat gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches helpt meer inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid rondom de inzet van de buurtsportcoach en welke onderdelen van het beleid goed werken.

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019
Alle deelnemende gemeenten wordt gevraagd jaarlijks hun bevindingen terug te koppelen via een vragenlijst (in 2019 voor 15 september). Om goed voorbereid te zijn, kan een gemeente hier alvast de vragen vinden die gesteld zullen worden. Om de vragen volledig te kunnen invullen is mogelijk input nodig van interne (beleidsafdelingen gemeente) en externe (werkgevers en uitvoeringsorganisaties) partners. Als hulpmiddel daarbij kan het Excel-bestand worden gebruikt.

Vragenlijst BRC Monitor

Hulptool BRC Monitor (Excel)

In mei wordt de vragenlijst opengesteld (via een online omgeving) en ontvangen gemeenten hun inloggegevens.

Heeft u (tussentijds) vragen over het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met het Mulier Instituut via brcmonitor@mulierinstituut.nl of 030-7210220.