Sport en bewegen in de buurt

Hulp nodig? Kinderen sportief op gewicht

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Voor het slagen van de Sportimpuls is het essentieel om lokale sport- en beweegaanbieders goed te ondersteunen tijdens het aanvraagproces, maar ook wanneer een Sportimpuls eenmaal loopt of is afgerond. NOC*NSF heeft hiervoor in samenwerking met de partners lokale ondersteuners opgeleid, die samenwerken in de zogenaamde Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI). Iedere Sportimpuls (Regulier, Kinderen sportief op gewicht of Jeugd in lage inkomensbuurten) aanvrager, projectleider of betrokkene kan op deze lokale ondersteuners een beroep doen.

Mogelijkheden lokale ondersteuning

  • Organiseren van een presentatie of expert meeting;
  • Toetsen van een lokaal initiatief aan de (vernieuwde) criteria van de Sportimpuls;
  • Volgen van de procedure om te komen tot een aanvraag bij ZonMw;
  • Verbinding leggen met lokale partners om een geschikte samenwerking mee op te starten;
  • Adviseren over een goede lokale vertaalslag van het sport- en beweegaanbod;
  • Begeleiden, adviseren, verbinden en volgen van de lopende aanvragen;
  • Delen van goede voorbeelden van thema’s of aanpakken voor een bepaalde doelgroep;
  • Ondersteunen bij een juiste eindverantwoording en/of opvolging van het project;
  • Bekijken van de mogelijkheden voor afgewezen aanvragen om tóch met een sportactiviteit aan de slag te kunnen;
  • Pro-actief benaderen van een lokale sport- of beweegaanbieder, gemeente of interventie-eigenaar indien er in een bepaalde buurt een kansrijke situatie ontstaat om de sportparticipatie te verhogen.

Elke regio kent een eigen ondersteuningsteam met experts die ingezet kunnen worden uit o.a. het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten, Fit!vak, Sport & Zaken, Sportservicepunten, Jeugd Sport Fonds, VeiligheidNL, Regionale ondersteuningsstructuur (ROS), Jongeren op Gezond Gewicht en het Voedingscentrum.

De contactgegevens van de coördinator in úw regio vindt u in onderstaande flyer. Voor algemene informatie of vragen mailt u naar sportimpuls@nocnsf.nl.

Flyer Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls

Portretten OOSI:

Sportimpuls kennis- en (bij)scholingsmogelijkheden
Momenteel worden er verspreid over het land ruim 500 Sportimpuls projecten uitgevoerd om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Tijdens de start, maar ook wanneer een Sportimpuls project eenmaal loopt of na 2 jaar is afgerond staat de organisatie voor allerlei uitdagingen. Zoals antwoord op de vragen: ‘hoe verhoog en behoud je het aantal deelnemers of vrijwilligers’ of ‘hoe continueer je een goede samenwerking tussen diverse partijen’?

Overzicht
Om (potentiële) Sportimpuls aanvragers of uitvoerders met dergelijke vraagstukken verder op weg te helpen is er een overzicht opgesteld van bestaande, vaak kosteloze, kennis- en (bij)scholingsmogelijkheden in het land voor sport- en beweegprofessionals, -bestuurders, -kader, -coaches en -vrijwilligers.

Overzicht Sportimpuls gerelateerde kennis- en (bij)scholingsmogelijkheden

Informatie over de procedure (voorwaarden, beoordeling, honorering etc.) treft u aan op de website van ZonMw.

Downloads Praktijkvoorbeelden kennis en (bij)scholing