Sport en bewegen in de buurt

Hulp nodig? Buurtsportcoaches

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Voor alle vragen over de Buurtsportcoaches (Brede impuls combinatiefuncties) kunt u contact opnemen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG):

E-mail: info@sportindebuurt.nl
Telefoon: 070-3738053

Scholen kunnen specifieke ondersteuning ontvangen om een Gezonde School te worden, bijvoorbeeld voor het thema Bewegen en Sport. Kijk hier voor thema specifieke informatie. Scholen kunnen ook gebruik maken van het ondersteuningsaanbod en een eigen Gezonde School coördinator aanstellen en begeleid worden door de lokale Gezonde School adviseur.