Sport en bewegen in de buurt

Hulp nodig? Buurtsportcoaches

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Voor alle vragen over de Buurtsportcoaches (Brede regeling combinatiefuncties) kunt u contact opnemen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG):

E-mail: info@sportindebuurt.nl
Telefoon: 070-3738053

Hierbij wordt VSG ondersteund door het Kenniscentrum Sport (KCS) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Scholen kunnen specifieke ondersteuning ontvangen om een Gezonde School te worden, bijvoorbeeld voor het thema Bewegen en Sport. Kijk hier voor thema specifieke informatie.