Sport en bewegen in de buurt

Hulp nodig? Algemeen

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het landelijk projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG):

E-mail: info@sportindebuurt.nl
Telefoon: 070-3738053

Onze bijdrage aan uw bijeenkomsten
Bent u van plan een bijeenkomst te organiseren rondom thema's als buurtsportcoaches, de Sportimpuls of regionale samenwerking? Of komt een van deze thema’s aan bod binnen uw bijeenkomst? Vanuit het programma Sport en Bewegen in de Buurt denken we graag mee over de invulling en opzet. Van ideeën voor interessante sprekers en dagvoorzitters tot interactieve werkvormen. Ook leveren we op verzoek een bijdrage aan uw programma, bijvoorbeeld een presentatie of workshop.
 
Het programma Sport en Bewegen in de Buurt organiseert en/of faciliteert jaarlijks een aantal bijeenkomsten, zoals de Lerende Netwerken, de Nationale Kennisdag, de Sportimpulsinformatiebijeenkomst en de landelijke Buurtsportcoachdag. Organiseert u als gemeente, lokale sportservice organisatie of provinciale sportorganisatie binnenkort een bijeenkomst? Neem dan contact met ons op via info@sportindebuurt.nl. Ook landelijke organisaties kunnen bij ons terecht, zoals bijvoorbeeld sportbonden, JOGG en Alles is Gezondheid.