Sport en bewegen in de buurt

Nieuws

Belang van borgen en netwerken én ondersteuning

Op maandag 5 november zijn de projectleiders Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) -gestart in 2018- bijeengekomen in Amersfoort. Onder leiding van Kenniscentrum Sport hebben zij uitdagingen die nu lokaal spelen en tips uitgewisseld. Veel besproken thema’s zijn de werving en betrokkenheid van ouders en jongeren. Lees meer >

Webinar Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches

Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Lees meer >

Regionale winnaars Stimuleringsprijs bekend

De vier regionale winnaars van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach en Combinatiefunctionaris 2018 zijn bekend! Marlou, Wieneke, Tobias en Wiebren zijn een inspirerend voorbeeld voor collega’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van het vak. Lees meer >

Erfenis programma Sport en Bewegen in de Buurt: 5.000 buurtsportcoaches en ruim 1.000 lokale sport- en beweegprojecten

Na zes jaar uitvoering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten (97%) in totaal zo’n 5.000 (2.972 fte) buurtsportcoaches aan het werk om de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de buurt te verbeteren. Verder zijn 1.024 Sportimpulsprojecten opgezet om inactieve burgers fysiek in beweging te brengen. De Sportimpuls stopt na de ronde van 2018. Buurtsportcoaches blijven ook na 2018 actief, vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Lees meer >

Verbinden staat centraal in het beroep buurtsportcoach

Buurtsportcoaches vinden dat zij als beroepsgroep vooral verbindende (62%) en assertieve (56%) eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Buurtsportcoaches vinden communiceren (68%) en samenwerken (50%) de belangrijkste vaardigheden die een goede buurtsportcoach moet bezitten. Daarnaast heeft een goede buurtsportcoach kennis over de doelgroep (55%). Werkgevers van buurtsportcoaches schetsen hetzelfde profiel van een buurtsportcoach. Lees meer >

Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sport minder dan het landelijk gemiddelde. Wat is hier aan te doen? Lees meer >

Brede Regeling Combinatiefuncties: 1 miljoen extra!

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het ministerie van OCW vanaf 1 januari 2019 structureel 1 miljoen euro extra beschikbaar stelt vanuit het cultuurbudget voor het realiseren van extra fte’s aan cultuurcoaches in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Lees meer >

Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2018

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2018 is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris* die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s. Voor de Stimuleringsprijs 2018 is gekozen voor het thema ‘Persoonlijke ontwikkeling, opleiding en vakmanschap’. Het gaat hierbij dus niet om een succesvol project of andere inhoudelijke initiatieven van buurtsportcoaches, maar om hoe de buurtsportcoaches bezig zijn met hun eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot zijn of haar opdracht en de ontwikkeling van het vak. Lees meer >

Kennisupdate 'Sporten en bewegen van jeugd met overgewicht'

Hoe kun je jeugd met overgewicht stimuleren om met plezier te bewegen en te sporten? Dat is wat centraal staat in deze kennisupdate van Allesoversport.nl! Een kennisupdate met inspirerende artikelen en ervaringsverhalen uit en tips voor de praktijk. Lees meer >

Sportimpuls 2018 projecten van start

De 145 toegekende Sportimpuls projecten zijn akkoord gegaan met de ZonMw-subsidievoorwaarden en kunnen starten. Vanaf nu zijn de lijsten beschikbaar met de Sportimpuls projecten die de komende 2 jaar aan de slag gaan om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Lees meer >