Sport en bewegen in de buurt

Nieuws

Meld je aan voor het buurtsportcoachpanel!

Het Mulier Instituut voert sinds 2013 met subsidie van VWS de Monitor Sport en Bewegen in de Buurt uit. Daarin volgen we onder andere (actuele) ontwikkelingen rondom de inzet van buurtsportcoaches. In dat kader voert het Mulier Instituut de komende drie jaar metingen uit onder verschillende groepen met behulp van panels. Een van die panels bestaat uit buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Lees meer >

Sportimpuls 2018 opengesteld!

Bent u een lokale sport- en beweegaanbieder? Dan kunt u tot 22 februari 2018, 14.00 uur bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Deze drie regelingen richten zich gezamenlijk op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jeugd uit lage inkomensbuurten en kinderen met overgewicht. Lees meer >

Informatiebijeenkomst Sportimpuls ronde 2018

Wat zijn de wijzigingen binnen de Sportimpuls 2018 ten opzichte van ronde 2017? Hoe kun je als lokale sport- en beweegaanbieder tot een succesvolle aanvraag komen? Welke partners zijn er betrokken en hoe kun je elkaar versterken? Enkele vragen die tijdens de informatiebijeenkomst Sportimpuls ronde 2018 op 15 januari 2018 centraal staan. Schrijf u snel in! Lees meer >

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Met trots presenteert Sport en Bewegen in de Buurt tijdens de Nationale Kennisdag in Utrecht het magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen. Het magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. Lees meer >

Sportimpulsprojecten beklijven

Uit een onderzoek naar de borging van de 339 projecten die in de eerste fase van de Sportimpuls (2012-2013) zijn gestart, blijkt dat de Sportimpuls leidt tot een groter sportaanbod, een toename van het aantal leden bij sportverenigingen en een betere samenwerking tussen partners zoals de gemeente, de buurtsportcoach en de sportvereniging. Lees meer >

Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten loont!

Met bewegen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Door vroeg te investeren in bewegen, wordt de basis gelegd voor een actief leven. Kinderen ervaren zo bovendien van jongs af aan dat bewegen leuk is. Lees meer >

Effectief Actief is verhuisd (én verbeterd)!

Alle erkende sport- en beweeginterventies zijn onlangs verhuisd van Effectief Actief naar www.sportenbeweeginterventies.nl. Lees meer >

Feiten en cijfers over sport en bewegen van mensen met een beperking

Kenniscentrum Sport en Mulier Instituut hebben zes factsheets uitgebracht over sport en bewegen voor mensen met diverse soorten beperkingen. De sportdeelname van mensen met een beperking blijft vaak achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking is ook verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen, stimulansen, en manieren om de doelgroep te bereiken. Lees meer >

Op naar een goede Sportimpuls-aanvraag!

Maak gebruik van de buurtscan en/of onafhankelijke procesbegeleiding. Lees meer >

Monitoring en evaluatie: extra ondersteuning

‘Meten is weten’. Bij uitvoering van de Sportimpuls en het buurtsportcoachbeleid is het belangrijk om (beleids)doelen, lokale activiteiten en processen te monitoren en evalueren. Op deze manier kan tijdig bijgestuurd worden en geleerd worden van eerdere ervaringen. Lees meer >