Sport en bewegen in de buurt
skateboard - Sport en Bewegen in de Buurt

Wat is de Sportimpuls?

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. De Sportimpuls 2014 kent naast de ‘reguliere’ ronde van ruim 9 miljoen euro nog twee specifieke rondes: de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (5 miljoen euro) en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (2 miljoen euro).

De Sportimpuls

Er zijn inmiddels twee Sportimpuls ronden geweest (in 2012 en 2013). Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten 2012 en 2013 en lees de samenvattingen van deze projecten. Laat u inspireren door deze voorbeelden

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten is nieuw (2014) en volgt grotendeels de ‘reguliere’ Sportimpuls. Meer informatie over de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten.

De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is in 2013 van start gegaan en heeft een ander karakter dan de Sportimpuls en de Sportimpuls Jeugd uit lage inkomensbuurten. Meer informatie over de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

Wie kan een Sportimpulsaanvraag indienen?

Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. Dat zijn niet alleen sportverenigingen. Ook bijvoorbeeld loopgroepen, fitnesscentra, sportscholen, sportaanbieders op buurtpleinen en ouderencentra die beweegaanbod organiseren kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. 

Vraaggericht werken

Bij de Sportimpuls staat vraaggericht werken centraal. Het verkennen van de huidige situatie in een buurt is daarom een belangrijke eerste stap: welke groepen bewegen weinig of dreigen uit te vallen, wat is hun behoefte en welk beweegaanbod is er voor hen al beschikbaar. Gemeenten kunnen hierbij belangrijke input geven, bijvoorbeeld als het gaat over welke groepen in de samenleving veel potentieel hebben als het gaat om het inzetten van sport- en beweegaanbod. Bij een aanvraag zijn steun van de gemeente en onderbouwing met behulp van een zogenaamd buurtactieplan gewenst.

Samenwerken
Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten is samenwerken essentieel. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, en tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten kunnen de gewenste doelgroepen bereikt en in beweging worden gebracht en kan gezorgd worden voor structureel aanbod.