Sport en bewegen in de buurt

Meld je aan voor het buurtsportcoach- of werkgeverspanel

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Wil jij jouw mening geven over jouw werk als buurtsportcoach of werkgever van buurtsportcoaches? Het Mulier Instituut begint een onderzoekspanel van combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en hun coördinatoren én een panel voor de werkgevers van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Eén keer per jaar worden de ervaringen rondom een specifiek thema van de buurtsportcoach onderzocht. Interesse? Meld je aan!

Via diverse peilingen kunnen ontwikkelingen rondom buurtsportcoaches worden gevolgd en kan snel worden ingespeeld op actuele vraagstukken waar de buurtsportcoach, combinatiefunctionaris of werkgever mee te maken heeft. Het gaat om beknopte vragenlijsten die tot stand komen met de SBB-partners, waaronder Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en andere betrokken partijen.

Om op landelijk niveau uitspraken te doen, wil het Mulier Instituut een online panel vormen van ruim 300 buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en coördinatoren die model staan voor de verschillende typen buurtsportcoaches die in Nederland actief zijn. Daarvoor zoekt het Mulier Instituut buurtsportcoaches die afkomstig zijn uit grote, middelgrote en kleine gemeenten, uit alle delen van Nederland, die zich inzetten voor diverse doelgroepen (kinderen, ouderen, mensen met een beperking, wijkbewoners, etc.), die vanuit verschillende sectoren werken (sport, onderwijs, cultuur, welzijn, zorg, etc.) en diverse taken vervullen (organiseren, uitvoeren, coördineren, verbinden).

Voor het werkgeverspanel zoekt het Mulier Instituut werkgevers die op verschillende wijzen betrokken zijn bij het werkgeverschap van buurtsportcoaches. Denk hierbij aan organisaties die het formeel werkgeverschap (salariëring) en/of materieel werkgeverschap (de dagelijkse aansturing) vervullen, grote en kleine organisaties (veel/weinig fte buurtsportcoaches), organisaties die op provinciaal of gemeentelijk niveau en vanuit diverse sectoren (sport, onderwijs, welzijn, etc.) werken.

Deelnemen?
Wil jij graag jouw mening geven in het buurtsportcoachpanel? Meld je aan via http://bit.ly/panelbuurtsportcoach. Wil je graag meedoen als werkgever van buurtsportcoaches? Meld je dan hier aan: http://bit.ly/werkgeverspanel.

Mocht je vragen over deze panels hebben, stuur dan een e-mail naar monitorsbb@mulierinstituut.nl. Je wordt uitsluitend voor dit onderzoek benaderd. In 2018 wordt de eerste vragenlijst uitgezet, in 2019 volgt de tweede. Van de resultaten verschijnen meerdere factsheets en een samenvatting in de jaarlijkse voortgangsrapportages van de Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB), die het Mulier Instituut voor het ministerie van VWS opstelt.

Kijk hier voor meer informatie.