Sport en bewegen in de buurt

Idzard Pruiksma winnaar Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris* 2017

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Almere – 20 juni 2017. Door de inzet van Idzard worden kinderen en jongeren in de aandachtswijken in Sneek beter bereikt en gemotiveerd. Niet alleen voor sport en bewegen, maar ook om zelf een actieve rol te spelen in de wijk als vrijwilliger. Via tal van samenwerkingspartners in het sociale domein en social media bereikt hij kwetsbare kinderen en (hang)jongeren. Volgens de mensen die gestemd hebben is Idzard met zijn proactieve en succesvolle aanpak een inspirerend voorbeeld voor collega buurtsportcoaches en daarom de winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2017. Deze prijs is vandaag door Elvira Stinissen (Ministerie van VWS) en Lisanne Huijzendveld (winnares van deze prijs in 2016) uitgereikt in Almere. Idzard heeft een cheque ontvangen ter waarde van € 1.500,- die hij mag investeren in zijn werk.

Winnaar Idzard2

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach is een publieksprijs die bedoeld is voor een buurtsportcoach die zich onderscheidt van zijn collega’s en inspirerend is voor anderen. In 2017 is gekozen voor het thema ‘de verbinding met zorg en/of welzijn’. Via een regionale voorronde zijn eind mei vier winnaars gekozen door de provinciale sportorganisaties: Idzard Pruiksma (Noord), Ron Gravemaker (West), Timo Riphagen (Oost) en Tineke Wilms (Zuid). Als beloning voor hun nominatie voor de landelijke prijs is een filmpje gemaakt van de vier buurtsportcoaches en hun lokale activiteiten en inspanningen. Tussen 13 juni en 20 juni werden de filmpjes vertoond op www.sportindebuurt.nl en kon men stemmen op één van de vier buurtsportcoaches. Ook tijdens de Buurtsportcoachdag in Almere vandaag werden de filmpjes vertoond en konden genomineerden zich voorstellen aan het publiek. Na 17.00 uur werden de stemmen geteld en de winnaar bekend gemaakt. 

Zeer uiteenlopende genomineerden
Ondanks het thema ‘verbinding met zorg en/of welzijn’ laten de filmpjes van de vier genomineerden maar weer eens zien dat de buurtsportcoaches zeer uiteenlopend werk doen, voor veel verschillende doelgroepen en met een scala aan samenwerkingspartners. Voor alle vier de genomineerden geldt dat zij vol enthousiasme en met succes hun verbindende rol vervullen lokaal. En daarmee een inspiratie zijn voor anderen!

Genomineerden stimuleringsprijs2

Idzard Pruiksma werkt als buurtsportcoach in Súdwest-Fryslân voornamelijk in de aandachtswijken in Sneek. Hij werkt voor en vooral ook met kinderen en jongeren met een lage sociaal economische status. Hij heeft de nodige verbindingen gelegd met jongerenwerk, het gebiedsteam, politie, wijkverenigingen, scholen. Idzard weet als geen ander de jongeren te bereiken, betrekken en te motiveren om een positieve bijdrage te leveren aan de wijk. Timo Riphagen is zowel buurtsportcoach als JOGG regisseur in Westervoort en adviseert en begeleidt kinderen, hun ouders en lokale organisaties over een gezonde leefstijl. Hij werkt samen met huisartsen, GGD, sportaanbieders, gemeente, inwoners en scholen en is een verbinder pur sang. In Castricum en Haarlemmermeer krijgt Ron Gravemaker niet alleen kwetsbare groepen in beweging bij bestaande aanbieders, maar hij zorgt ook voor vernieuwing van het aanbod én weet deelnemers te stimuleren om zelf als vrijwilliger actief te worden. Hij werkt hierin samen met onder andere GGZ instellingen, Leger des Heils, eerstelijnszorg, wijkteams, woonzorgcentra en uiteraard sportaanbieders. Tineke Wilms is als beweegcoach in Maasgouw de spil tussen kwetsbare inwoners, de eerstelijnszorg en (commerciële) sport- en beweegaanbieders. Tineke zet altijd de mens en de kwaliteit van leven centraal en zet bewegen en gezonde leefstijl puur in als middel. Naast 1-op-1 begeleiding is ze ook zeer sterk in het verbinden en creëren van draagvlak op zowel uitvoerend als beleidsmatig en politiek niveau.

Regionale voorronde
In de regionale voorronde hebben onderstaande provinciale sportorganisaties aan de hand van opgestelde criteria in hun eigen regio een winnaar gekozen uit de 72 inzendingen. Van alle vier de regionale winnaars is een filmpje gemaakt. Deze filmpjes zijn nog steeds te zien op het Sport en Bewegen in de Buurt YouTube kanaal.

  • Noord: Provinciale Sportorganisaties van Groningen, Friesland en Drenthe
  • West: Provinciale Sportorganisaties van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 
  • Oost: Provinciale Sportorganisaties van Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Zuid: Provinciale Sportorganisaties van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

Buurtsportcoach en combinatiefunctionaris
Een combinatiefunctionaris werkt in een gemeente aan een betere samenwerking tussen organisaties in de sectoren sport-onderwijs of cultuur-onderwijs. Een buurtsportcoach legt de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders met andere sectoren zoals welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven, buitenschoolse opvang, kinderopvang en onderwijs. Beiden moeten beschikken over onder andere verbindend en organiserend vermogen, communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en professionaliteit. De Stimuleringsprijs is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die zich onderscheidt van zijn collega’s en inspirerend is voor anderen. Voor 2017 is gekozen voor het thema ‘verbinding met zorg en/of welzijn’.

*in de resterende tekst van dit bericht wordt alleen nog gesproken over buurtsportcoaches. Combinatiefunctionarissen en functionarissen die onder een andere naam actief zijn (vanuit de regeling Brede impuls combinatiefuncties) konden ook meedingen naar deze prijs.