Sport en bewegen in de buurt

Factsheets Sport & Vluchtelingen

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Eind maart is het project Sport & Vluchtelingen, dat Kenniscentrum Sport samen met COA en NOC*NSF heeft uitgevoerd, beëindigd. Inmiddels is de rapportage van de monitoring en evaluatie afgerond en zijn er factsheets ontwikkeld met de tips, die zijn voortgekomen uit het project.

De documenten treft u hieronder aan.