Sport en bewegen in de buurt

Lerende Netwerken najaar 2017 in Eindhoven

Een dag vol workshops, plenaire gedeelten en volop de ruimte om op een actieve manier samen in gesprek te gaan! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit najaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Schrijf je in!

 • Datum: 25 september 2017
 • Tijdstip: 09:00
 • Locatie: Hockeyclub Oranje Rood
 • Adres: Charles Roelslaan 7a
 • Plaats: Eindhoven
 • Programma Eindhoven

Programma*
Vanaf 09.00 uur    Ontvangst
09.30 – 10.00 uur Plenaire opening
                            Laatste nieuws rondom SBB
10.00 – 11.15 uur Keuze uit verschillende workshops
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.45 uur Keuze uit verschillende workshops
12.45 – 13.30 uur Lunch en netwerken
13.30 – 14.00 uur Plenair vervolg
                            Aftrap Open Space ‘Samenwerken en verbinden’
14.00 – 14.45 uur Open Space ronde 1
14.45 – 15.30 uur Open Space ronde 2
15.30 – 16.00 uur Afronding Open Space
Vanaf 16.00 uur    Borrel

* Onder voorbehoud van wijzigingen

Workshops

 • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en publiek-private samenwerking
 • Buurtsportcoach en sociaal domein
 • Gezonde leefstijl voor statushouders in de gemeente
 • Jeugd, Zorg en Sport
 • Innovatie van kennis (ontwikkeling buurtsportcoach)
 • Jeugd met overgewicht aan het sporten en bewegen krijgen: hoe pak je het aan?

Kijk in de bijlage voor een uitgebreidere omschrijving van de workshops. Hier tref je ook de regionale/ lokale workshops aan.
LET OP: niet alle workshops worden op alle locaties gegeven, aanvullingen in de komende tijd worden op de website gepubliceerd (inclusief programma’s per locatie).

Open Space
‘Samenwerken en verbinden’
Het ambacht van buurtsportcoach vereist vakmanschap op o.a. het gebied van samenwerken en verbinden. Via een bijzondere werkvorm (open space) gaan we met elkaar op zoek naar wat werkt in die samenwerking en naar ingrediënten om onze verbindingskwaliteiten te versterken. Uitgangspunt: leren en inspireren. Tevens verzamelen we met elkaar bouwstenen voor het nieuwe beleidskader Sport van het ministerie van VWS (vanaf 2019).

Side event Sportimpuls (middag)
Na de lunch wordt er een sessie georganiseerd waarvoor projectleiders van lopende Sportimpulsen apart worden uitgenodigd. Zij zullen onder leiding van een procesbegeleider samen met inhoudelijke adviseurs en lokale partijen gaan bekijken hoe het project kan worden ondersteund waarbij kennis kan worden opgedaan van andere lopende c.q. afgeronde Sportimpuls aanvragen.
Ben je geïnteresseerd om ook hierbij aanwezig te zijn, meld je dan aan via sportimpuls@nocnsf.nl of 06-23271773.

Side event Grenzeloos actief (vrije inloop 11.15 – 13.30 uur)
‘Aan tafel!’
De ambitie van Grenzeloos actief, het actuele programma op het gebied van aangepast sporten, is het verhogen van de sportparticipatie en een toename in het sportplezier van mensen met een beperking. Graag willen wij met jullie als professionals in gesprek gaan en jullie meenemen in het netwerk van het aangepast sporten. Inmiddels is het aantal professionals dat zich bezighoudt met sporten voor mensen met een beperking aanzienlijk gestegen. Kennen zij elkaar en weten zij elkaar te vinden? Weten zij wie welke rol heeft om een goede match tussen vraag en aanbod te realiseren? Onderlinge afstemming is nodig. We willen professionals tips, trucs en het netwerk geven om sportclubs nog beter te adviseren over het opzetten of versterken van nieuw sportaanbod. Heb jij zelf al een gespreksonderwerp in gedachten? Geef dit dan door via info@sportindebuurt.nl.

Aanmelden
Je kan je inschrijven voor de Lerende Netwerken via het inschrijfformulier. Hier kun je aangeven welke bijeenkomst je bij wilt wonen. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week voor de bijeenkomst het definitieve programma en een routebeschrijving.