Sport en bewegen in de buurt

Nieuws

Nieuw op Gezondekinderopvang.nl: bso

Vanaf nu is op Gezondekinderopvang.nl ook voor de buitenschoolse opvang (bso) praktische informatie te vinden. Zo biedt Gezondekinderopvang.nl organisaties voor de opvang van zowel 0-4 jarigen als 4-12 jarigen handvatten om structureel te werken aan een gezonde leefstijl. De teksten voor de nieuwe themapagina’s zijn ontwikkeld met de kennisinstituten waaronder Kenniscentrum Sport. Lees meer >

Landelijke Kennisdag Bewegen op Recept op 5 september

Al sinds 2012 wordt binnen de gemeente Nieuwegein gewerkt met Bewegen op Recept. Een zeer waardevolle aanpak waarbij zorgprofessionals patiënten doorverwijzen naar sport en beweegactiviteiten in de wijk. Ook op veel andere plaatsen in Nederland worden initiatieven van Bewegen op Recept ontplooid of ontstaan vergelijkbare initiatieven waarbij sport en zorg worden verbonden. Hoe gaat het met deze projecten en wat zijn hun ervaringen? Wat kunnen we van deze projecten leren en welke praktijkkennis is al beschikbaar? Lees meer >

Nederland in beweging met NOC*NSF en Albert Heijn

NOC*NSF en Albert Heijn werken samen om een actievere levensstijl voor iedere Nederlander toegankelijker te maken. Om dit doel te bereiken organiseren we samen met de sportbonden, gemeenten en duizenden gastvrije sportclubs, de AH Sportactie. Lees meer >

106 nieuwe Sportimpulsen binnenkort van start!

In de komende dagen ontvangen alle sport- en beweegaanbieders die een subsidieaanvraag hebben gedaan, bericht over hun honorering of afwijzing. ZonMw ontving 197 subsidieaanvragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelde deze op relevantie en kwaliteit. Na beoordeling kwamen 106 aanvragen in aanmerking voor subsidie. Dit zijn 31 aanvragen voor de ‘reguliere’ Sportimpuls, 54 aanvragen voor de Sportimpuls ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ en 21 aanvragen voor de Sportimpuls ‘Kinderen sportief op gewicht’. Lees meer >

Factsheets Sport & Vluchtelingen

Eind maart is het project Sport & Vluchtelingen, dat Kenniscentrum Sport samen met COA en NOC*NSF heeft uitgevoerd, beëindigd. Inmiddels is de rapportage van de monitoring en evaluatie afgerond en zijn er factsheets ontwikkeld met de tips, die zijn voortgekomen uit het project. Lees meer >

Sportimpuls voor Haarlemse jeugd uit lage inkomensbuurten

Haarlemse jeugd sport in een winkelcentrum en op het dak van een parkeergarage. Met behulp van de interventies Basketbal’sCool en City Streetball biedt Stichting Triple Threat een wijkgericht aanbod voor de gehele jeugd van 4 t/m 21 jaar. Lees meer >

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017: ‘Towards Tokyo 2020’

Vanaf 22 juni 2017 kunnen weer innovatieve ideeën in de sport worden ingediend bij ZonMw. De ideeën die de Nederlandse sportprestaties tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in 2020 het meest stimuleren, ontvangen de Nationale Sportinnovator Prijs 2017. Deze wordt uitgereikt tijdens het Sportinnovator XL-event in december 2017. De deadline van indienen is 10 oktober 2017. Lees meer >

Idzard Pruiksma winnaar Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris* 2017

Almere – 20 juni 2017. Door de inzet van Idzard worden kinderen en jongeren in de aandachtswijken in Sneek beter bereikt en gemotiveerd. Niet alleen voor sport en bewegen, maar ook om zelf een actieve rol te spelen in de wijk als vrijwilliger. Via tal van samenwerkingspartners in het sociale domein en social media bereikt hij kwetsbare kinderen en (hang)jongeren. Volgens de mensen die gestemd hebben is Idzard met zijn proactieve en succesvolle aanpak een inspirerend voorbeeld voor collega buurtsportcoaches en daarom de winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2017. Deze prijs is vandaag door Elvira Stinissen (Ministerie van VWS) en Lisanne Huijzendveld (winnares van deze prijs in 2016) uitgereikt in Almere. Idzard heeft een cheque ontvangen ter waarde van € 1.500,- die hij mag investeren in zijn werk. Lees meer >

Buurtsportcoaches weten nu wat ze kunnen door ervaringscertificaat

Ze werken voor verschillende werkgevers, op basis van verschillende opleidingen in verschillende sectoren en hun aantal groeit. Nederland telt meer dan 4.500 buurtsportcoaches die in naam hetzelfde beroep uitoefenen, maar daar houdt de grootste overeenkomst dan ook op. Om voor de buurtsportcoaches en hun werkgevers toch inzichtelijk te maken wat zij kunnen en waar nog verbetering mogelijk is, startte het Kenniscentrum Sport vorig jaar een pilot op basis van een ervaringscertifcaat (EVC), die nu is geëvalueerd. Lees meer >

“Het venijn zit in de start”

Extra ondersteuning beschikbaar voor verenigingen (lokale sport- en beweegaanbieders) die aan de slag zijn of gaan met de uitvoering van hun Sportimpuls project. Lees meer >