Sport en bewegen in de buurt

Nieuws

Groen licht voor vijf innovatieve sport- en beweegprojecten

Vijf projecten, gericht op het aan het sporten en bewegen krijgen van kwetsbare groepen, mogen de komende zes maanden aan de slag om hun innovatie verder te ontwikkelen. Ze ontvangen hiervoor steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer >

Organiseer het NK Stoepranden 2018 in jouw gemeente!

Omdat Jantje Beton in 2018 haar 50-jarige bestaan viert, organiseren zij i.s.m. 3 andere partijen, te weten Thuis op Straat, BuurtLAB en Novasports Sport & Beweeg, het Nederlands Kampioenschap Stoepranden. In gemeentes in het hele land worden lokale voorrondes georganiseerd, met in september de landelijke finale in Rotterdam. Finalisten uit alle gemeentes strijden hier vervolgens om de titel: Nederlands Kampioen Stoepranden. Lees meer >

The Daily Mile in de binnenstad!

Weer of geen weer, afgelopen jaar liep groep zes van basisschool Lucas van Leyden structureel drie keer per week The Daily Mile in het Van der Werfpark in Leiden. Combinatiefunctionaris en vakleerkracht Gemma van Schaik introduceerde het initiatief vorig jaar op locatie Vliet, en kon rekenen op veel enthousiasme. “Zowel de leerkrachten als de leerlingen zien er iedere keer naar uit om lekker naar buiten te gaan. Zelfs als het regent!” Lees meer >

Sportimpuls 2017 projecten van start

Alle 106 toegekende Sportimpuls projecten zijn akkoord gegaan met de ZonMw-subsidievoorwaarden en kunnen binnenkort starten. Vanaf nu zijn de lijsten beschikbaar met de Sportimpuls projecten die de komende 2 jaar aan de slag gaan om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Lees meer >

Meld je aan voor het buurtsportcoach- of werkgeverspanel

Wil jij jouw mening geven over jouw werk als buurtsportcoach of werkgever van buurtsportcoaches? Het Mulier Instituut begint een onderzoekspanel van combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en hun coördinatoren én een panel voor de werkgevers van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Eén keer per jaar worden de ervaringen rondom een specifiek thema van de buurtsportcoach onderzocht. Interesse? Meld je aan! Lees meer >

Stimuleringsbudget draagt bij aan rolstoelbasketball Early Bird

In het verleden had basketballvereniging Early Bird uit Purmerend lange tijd twee rolstoelbasketballteams in de competitie. Sinds enkele jaren niet meer, en in april van dit jaar werd zelfs kort een punt gezet achter het trainingsteam. Daar wilde men iets aan doen, dus zochten ze ondersteuning om een nieuwe impuls te kunnen geven. Lees meer >

Borging Sportimpuls

Uit onderzoek dat het Mulier Instituut voor ZonMw verrichtte naar de borging van de Sportimpuls projecten blijkt dat de Sportimpuls leidt tot een groter sportaanbod. Ook het aantal leden bij sportverenigingen neemt toe en de samenwerking verbeterde tussen partners zoals de gemeente, de buurtsportcoach en de sportvereniging. Lees meer >

AH Sportactie en de Nationale Sportweek gaan bijna beginnen

Het geheel is groots en veelbelovend. In 95% van de gemeenten worden activiteiten voor de Nationale Sportweek voorbereid. Door heel Nederland hebben we inmiddels meer dan 3.000 deelnemende sportclubs met zo’n 30.000 activiteiten die bij elkaar ruimte bieden aan meer dan een half miljoen sportplekken. Lees meer >

Resultaten onderzoek Jeugd, Zorg en Sport

In juni van dit jaar is het onderzoek Jeugd, Zorg en Sport (Wageningen University) gepresenteerd. Sportdeelname kan kwetsbare jongeren positief ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Lees meer >

Reminder: intentieverklaring Brede impuls combinatiefuncties

Om in 2018 (opnieuw) aanspraak te kunnen maken op het gewenste aantal fte buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen dienen gemeenten vóór 1 oktober 2017 een getekende intentieverklaring in te dienen. Deze intentieverklaring moet de gemeente jaarlijks invullen. Lees meer >